Poradnik Przedsiębiorcy

Firma rodzinna - zatrudnianie członków rodziny

Zatrudnianie członków rodziny - na jakiej podstawie?

Nie ma przepisów, które nakazywałyby zatrudnianie członków rodziny w oparciu o konkretny tryb umów. W związku z tym członków rodziny, tak jak wszystkich innych, można zatrudniać na podstawie:

  • umów o pracę,

  • umów o dzieło,

  • umów zlecenie.

Każda z tych umów będzie wywoływała nieco odmienne skutki na gruncie podatku dochodowego oraz składek ZUS.

Zatrudniony członek rodziny jako osoba współpracująca

Osoba współpracująca to coraz częściej pojawiające się pojęcie wśród polskich firm. Kogo dotyczy to pojęcie? Przez osobę współpracującą zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należy rozumieć:

  • małżonka,

  • dzieci własne,

  • dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,

  • rodziców,

  • macochę i ojczyma,

  • osoby przysposabiające,

jeżeli pozostają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Ważne!

Osobą współpracującą nie jest osoba, z którą zawarto umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Obowiązki względem ZUS - osoba współpracująca

Zgłoszenie osoby współpracującej na druku ZUS ZUA

Osoba współpracująca powinna zostać zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń (społecznego i zdrowotnego) na podstawie druku ZUS ZUA. Należy go wypełnić i złożyć w ZUS w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

Wzór wraz z opisem sposobu wypełnienia znaleźć można w artykule Jak wypełnić ZUS ZUA?

Ważne!

Osoba współpracująca podlegająca jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu jest zgłaszana na druku ZUS ZZA.

Informacje o tym jak go wypełnić znaleźć można w artykule Jak wypełnić druk ZUS ZZA?

Artykuły z cyklu
„Firma rodzinna”