0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy odwołanie zarządu to skuteczny sposób na uniknięcie egzekucji?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odwołanie zarządu jako sposób uniknięcia egzekucji? 

Dosyć powszechnym zjawiskiem dającym się zaobserwować jeżeli chodzi o funkcjonowanie w obrocie prawnym spółek była sytuacja, w której podczas toczącego się postępowania egzekucyjnego przeciwko danej spółce, nagle nastąpiło całkowite odwołanie zarządu albo poszczególni jego członkowie składali skuteczne rezygnacje.

Jak nie trudno się domyślić taki zabieg nie był podejmowany bez powodu, gdyż członkowie zadłużonej spółki dobrze wiedzieli, że bez zarządu postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce zostanie „zablokowane”.Co prawda w tej sytuacji ustanawiano takiej spółce kuratora (na wniosek wierzyciela, który pokrywał koszty działań kuratora) do reprezentowania jej interesów, jednakże takie rozwiązanie nie wprowadzało żadnych gruntownych zmian, gdyż uprawnienia kuratora sprowadzały się jedynie do działań zmierzających do powołania nowego zarządu organu, ale nie mógł zmusić udziałowców do powołania nowego zarządu ani sam go powołać.

Poszerzenie uprawnień kuratora 

W takiej sytuacji nic nie dało się zrobić a kurator miał związane ręce. W związku z tym nie ulega wątpliwości, że najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby rozszerzenie uprawnień przysługujących kuratorowi. Tak też się stało za sprawą nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku.

Na mocy nowych regulacji rozszerzeniu uległy kompetencje kuratora spółki. Obecnie kurator jest uprawniony do reprezentowania podmiotu, aż do momentu powołania zarządu, bądź likwidacji podmiotu, a wszelkie koszty związane z przeprowadzonymi przez niego działaniami jak również wynagrodzenie poniosą osoby, które w danym podmiocie są zobowiązane do powołania zarządu. Kuratora upoważnia do działania sąd, który bierze pod uwagę okoliczności konkretnego przypadku.

Czy nowelizacja przyśpieszy proces egzekucyjny? 

Niewątpliwie przyznanie ustanowionemu (na podstawie art. 42 Kodeksu cywilnego) kuratorowi dodatkowych kompetencji poskutkowało w większym stopniu zabezpieczeniu interesów podmiotu, chociażby poprzez zabezpieczenie jego majątku, oraz umożliwiło kontynuowanie wszczętych postępowań z jego udziałem (w tym postępowania egzekucyjnego). Również bez wątpienia pozostaje fakt, iż cała nowelizacja w ogromnej mierze przyczyniła się to do przyspieszenia i usprawnienia prowadzonych postępowań.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów