0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy możliwa jest egzekucja długu spadkobiercy ze spadku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń z całego majątku dłużnika. Przy czym na majątek dłużnika składa się także jego spadek. Czy możliwa jest egzekucja długu spadkobiercy ze spadku? Odpowiadamy poniżej.

Egzekucja długu spadkobiercy ze spadku - czy jest możliwa?

Tak, wierzyciel może skutecznie dochodzić należności ze spadku. W tym celu wierzyciel powinien dowiedziawszy się o odziedziczeniu spadku, wystąpić z wnioskiem do komornika sądowego o zajęcie prawa dłużnika do żądania podziału majątku spadkowego.

W tej sytuacji wierzyciel uzyskuje prawo do działu majątku, a co za tym idzie może uzyskać wszystko to co w podziale uzyskałby dłużnik. Jeżeli z działu majątku dłużnik otrzyma nieruchomość, bądź jej część, sąd po dokonaniu działu majątku powiadomi o tym sąd wieczystoksięgowy celem ujawnienia w księdze wieczystej owego zajęcia.

Bardzo ważne jest żeby dokładnie przestrzegać określonych terminów, gdyż w przypadku jeżeli wierzyciel w terminie 1 miesiąca po ukończeniu działu nie zwróci się z żądaniem przeprowadzenia egzekucji z mienia, które przypada dłużnikowi, przedmioty wchodzące w skład tego mienia pozostaną wolne od możliwości dokonania zajęcia komorniczego. 

Zajęcie prawa do podziału przekazane przez komornika

O dokonaniu zajęcia prawa, z mocy którego dłużnik może żądać podziału majątku, komornik jest zobowiązany poinformować wszystkie osoby, które wierzyciel wskazał w składanym wniosku, przeciwko którym przysługuje prawo żądania działu spadku.  

Poprzez takie zawiadomienie wskazane osoby dowiadują się, że to wierzyciel a nie dłużnik jest osobą uprawnioną do żądania działu, oraz dowiadują że to, co powinno z działu przypaść dłużnikowi, jest objęte zajęciem komorniczym.

Wierzyciel może złożyć do komornika wniosek o dokonanie opisu zajętego prawa majątkowego. Zajęcie jest dokonane z chwilą poinformowania osób, przeciwko którym przysługuję dłużnikowi prawo, a jeśli nie ma takich osób - z chwilą doręczenia zawiadomienia o zajęciu dłużnikowi.

 

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów