Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Czy możliwa jest egzekucja długu spadkobiercy ze spadku?

Wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń z całego majątku dłużnika. Przy czym na majątek dłużnika składa się także jego spadek. Czy możliwa jest egzekucja długu spadkobiercy ze spadku? Odpowiadamy poniżej.

Egzekucja długu spadkobiercy ze spadku - czy jest możliwa?

Tak, wierzyciel może skutecznie dochodzić należności ze spadku. W tym celu wierzyciel powinien dowiedziawszy się o odziedziczeniu spadku, wystąpić z wnioskiem do komornika sądowego o zajęcie prawa dłużnika do żądania podziału majątku spadkowego.

W tej sytuacji wierzyciel uzyskuje prawo do działu majątku, a co za tym idzie może uzyskać wszystko to co w podziale uzyskałby dłużnik. Jeżeli z działu majątku dłużnik otrzyma nieruchomość, bądź jej część, sąd po dokonaniu działu majątku powiadomi o tym sąd wieczystoksięgowy celem ujawnienia w księdze wieczystej owego zajęcia.

Bardzo ważne jest żeby dokładnie przestrzegać określonych terminów, gdyż w przypadku jeżeli wierzyciel w terminie 1 miesiąca po ukończeniu działu nie zwróci się z żądaniem przeprowadzenia egzekucji z mienia, które przypada dłużnikowi, przedmioty wchodzące w skład tego mienia pozostaną wolne od możliwości dokonania zajęcia komorniczego. 

Zajęcie prawa do podziału przekazane przez komornika

O dokonaniu zajęcia prawa, z mocy którego dłużnik może żądać podziału majątku, komornik jest zobowiązany poinformować wszystkie osoby, które wierzyciel wskazał w składanym wniosku, przeciwko którym przysługuje prawo żądania działu spadku.  

Poprzez takie zawiadomienie wskazane osoby dowiadują się, że to wierzyciel a nie dłużnik jest osobą uprawnioną do żądania działu, oraz dowiadują że to, co powinno z działu przypaść dłużnikowi, jest objęte zajęciem komorniczym.

Wierzyciel może złożyć do komornika wniosek o dokonanie opisu zajętego prawa majątkowego. Zajęcie jest dokonane z chwilą poinformowania osób, przeciwko którym przysługuję dłużnikowi prawo, a jeśli nie ma takich osób - z chwilą doręczenia zawiadomienia o zajęciu dłużnikowi.