Poradnik Przedsiębiorcy

Co stanowi koszt uzyskania przychodu?

Z pozoru oczywista kwestia kosztów uzyskania przychodów, w praktyce wcale nie jest taka prosta i sprawia wielu przedsiębiorcom niemałe kłopoty. Dzieje się tak, ponieważ przepisy prawa określają szczegółowo jedynie te wydatki, których nie można uznać za koszty podatkowe. Ogólnie rzecz biorąc koszty uzyskania przychodu są to wszystkie nakłady poniesione w celu uzyskania przychodu z danego źródła.

Zasady dotyczące kosztów zawarte są w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Zgodnie z art. 22. ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Co istotne, wydatki podlegać będą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli:

  • zostały prawidłowo udokumentowane,
  • zastały faktycznie poniesione,
  • wiążą się z uzyskanym przychodem,
  • nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ww. ustawy.

Czasami jednak zdarza się, że koszty nie maja bezpośredniego związku z osiąganym przychodem - nie jest możliwe wskazanie, w jaki sposób ich poniesienie miało wpływ na wielkość przychodu. Jednak nie oznacza to, że nie można ich uznać za koszty podatkowe, gdyż mogą wpływać na osiągane dochody w sposób pośredni. Jak wynika z powyżej przytoczonego przepisu, kosztami są również wydatki poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Tak więc pozwalają na jego utrzymanie oraz uzyskiwanie przychodów na niezmienionym poziomie.

Ważne! W interesie podatnika jest wykazanie bezpośredniego związku między poniesionymi wydatkami a prowadzoną działalnością gospodarcza oraz tego, jaki miały wpływ na wielkość uzyskanych przychodów.

Warto przypomnieć, że z kosztami uzyskania przychodów nie spotykają się jedynie przedsiębiorcy, ale także pracownicy zatrudnieni np. na umowę o pracę. W tym przypadku uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdzie koszty uzyskania przychodów zostały określone kwotowo.