0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Książki i czasopisma w kosztach uzyskania przychodu - rozliczenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą bardzo często zastanawiają się czy wydatek poniesiony na zakup specjalistycznych książek i czasopism powiązanych tematycznie z przedmiotem ich działalności, może stanowić koszt podatkowy. Wykonywanie niektórych zawodów wiążę się nie tylko z ciągłym śledzeniem zmian w prawie podatkowym, ale także nadążaniem za nowinkami naukowymi bądź technologicznymi. Baza wiedzy dostępna w internecie może nie być wystarczająca, a co ważne może stanowić mało rzetelne źródło informacji. Sprawdź, jak rozliczyć książki i czasopisma w kosztach uzyskania przychodu.

Książki i czasopisma w kosztach uzyskania przychodu 

W celu rozstrzygnięcia kwestii zaliczenia zakupu książek i czasopism do kosztów działalności gospodarczej należy spojrzeć na katalog wyłączeń zawarty przez ustawodawcę w ustawie o PIT (art. 23 ust. 1). Wśród wymienionych wydatków nie zawarto kupna literatury i prasy fachowej. Jednocześnie należy pamiętać, że aby wydatek mógł w ogóle podlegać zaliczeniu do kosztów działalności gospodarczej, musi on spełniać warunki określone przez art. 22 ww. ustawy. Przede wszystkim powinien pozostawać z prowadzoną działalnością w takim związku, że jego poniesienie może przyczynić się do uzyskania przychodu albo zabezpieczenia lub utrzymania jego źródła.

Co do zasady, aby możliwe było rozliczenie książki  i czasopisma w kosztach uzyskania przychodu, nie mogą one służyć przedsiębiorcom do celów prywatnych. Co istotne, należy również pamiętać, iż to na osobie prowadzącej działalność gospodarczą będącej podatnikiem ciąży obowiązek udowodnienia związku wydatku z wykonywaną działalnością. Przedsiębiorca nie musi się ograniczać jedynie do literatury oraz prasy specjalistycznej ściśle związanej z przedmiotem wykonywanych czynności. Kosztem uzyskania przychodu mogą być również wydatki poniesione na zakup wszelkiego rodzaju literatury, pomocy naukowych oraz magazynów, w których zawarte są informacje niezbędne do właściwego wykonywania działalności, np. o tematyce biznesowej czy też gospodarczej.

Faktura za zakup książek i czasopism w KPiR

Podatnik powinien pamiętać, że aby możliwe było zaliczenie do kosztów wydatków na zakup książek i czasopism, konieczne jest posiadanie odpowiedniego dowodu księgowego, spełniającego wszystkie formalne wymagania przewidziane obecnie w Rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Co do zasady podstawą ujęcia wydatku w KPiR jest faktura, rachunek lub inny dokument księgowy określony w § 13 i 14 ww. rozporządzenia.

Zakup książek i czasopism specjalistycznych ma pośredni wpływ na uzyskany przychód, zatem należy go ująć w kolumnie 13. KPiR - “Pozostałe wydatki”. W kwestii podatku VAT, jeżeli zakup służy wykonywaniu czynności opodatkowanych w ramach działalności gospodarczej, wówczas przedsiębiorca ma prawo obniżyć podatek należny o wynikającą z faktu kwotę podatku naliczonego przy nabyciu.

W związku z powyższym, jeżeli wydatek na zakup książek i czasopism będzie rzeczywiście związany z celem wykonywanej działalności gospodarczej, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, aby ująć go w kosztach uzyskania przychodu.

Księgowanie zakupu książek i czasopism w systemie wfirma.pl

Aby zaksięgować zakup książek i czasopism w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

 Książki i czasopisma w kosztach uzyskania przychodu - księgowanie

Po zapisaniu wydatek trafi do kolumny 13 KPiR "Pozostałe wydatki" oraz Rejestru zakupu VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów