Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana opon na zimowe w kosztach uzyskania przychodu

Opony zimowe znacznie poprawiają bezpieczeństwo jazdy w okresie jesienno-zimowym. Właśnie dlatego przedsiębiorcy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej użytkują samochody firmowe lub prywatne rozliczane na podstawie kilometrówki do celów PIT, powinni zadbać o odpowiedni stan ogumienia. Tym bardziej, że wydatki związane z zakupem i wymianą opon mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Opony firmowe jako koszt uzyskania przychodu - inny wydatek czy ulepszenie?

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy zakup nowych opon zimowych nie będzie uznany za ulepszenie samochodu. W tym wypadku warto zwrócić uwagę na definicję ulepszenia w kontekście środków trwałych. Zgodnie z nią, aby wydatek został uznany za ulepszenie, musi być przeznaczony na rozbudowę, przebudowę, modernizację albo rekonstrukcję, po przeprowadzeniu której wartość konkretnego sprzętu będzie większa niż w momencie jego przyjęcia.

Zakup i zmiana opon zimowych w samochodzie wykorzystywanym w firmie nie spełniają warunków powyższej definicji - tego typu działania są przeprowadzane dla zwiększenia bezpieczeństwa kierowania pojazdem oraz zabezpieczenia go przed negatywnym działaniem czynników pogodowych. Opony zimowe stanowią koszt uzyskania przychodu związany z bieżącym użytkowaniem pojazdu.

Opony jako koszt uzyskania przychodu w KPiR

Warto pamiętać, że wydatek na zakup i montaż opon zimowych będzie różnie rozliczany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w zależności od tego, czy dotyczyć on będzie samochodu firmowego, czy też prywatnego, ale użytkowanego dla celów działalności.

Jeżeli opony są zakupione do samochodu będącego środkiem trwałym firmy, wysokość tego wydatku powinna zostać ujęta jako koszt uzyskania przychodu bezpośrednio w 13. kolumnie KPiR. Natomiast w przypadku prowadzenia kilometrówki wartość wydatku będzie mogła zostać zaliczona do kosztów podatkowych tylko w takiej wysokości, w jakiej pozwala na to miesięczny limit - jeśli okaże się on niewystarczający, reszta powinna zostać przeniesiona na okres kolejny. Istotne, że w tym przypadku wydatku na opony nie ujmuje się w osobnej kwocie, ale uwzględnia w KPiR w sumie wszystkich wydatków na samochód z danego okresu.

Ważne!

Użytkownicy systemu wfirma.pl w obu przypadkach księgują wydatek tak samo - poprzez zakładkę Wydatki >> Dodaj wydatek >> Faktura/Wydatek >> Rodzaj wydatku: Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu. W polu “Pojazd” należy wybrać odpowiedni numer rejestracyjny. Dzięki temu system odpowiednio rozliczy koszt jako wydatek księgowany bezpośrednio do KPiR, albo też ujmowany w ramach kilometrówki.

Opony jako koszt uzyskania przychodu a VAT

W przypadku zakupu opon kwestia VAT pozostaje analogiczna do innych kosztów eksploatacyjnych, związanych z użytkowaniem pojazdu. Bez względu na to, czy samochód jest prywatny czy firmowy, osobowy czy ciężarowy, podatek VAT od wydatków innych niż na paliwo, a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, może być odliczany (w odpowiedniej wysokości - 50 proc. lub 100 proc.).

Jeśli natomiast zmiana opon w aucie dokonuje podatnik VAT korzystający ze zwolnienia, to podatek VAT będzie - wraz z kwotą netto - stanowił jego koszt firmowy.