Poradnik Przedsiębiorcy

Poczta elektroniczna - zamówiona i niezamówiona informacja handlowa

Czy często przydarza wam się sytuacja, w której przy porannej kawie próbujecie przebić się przez niechciane wiadomości e-mail zaśmiecające skrzynkę pocztową? Jak wiele z nich to oferty handlowe, z których większość z nich stanowi zwyczajny spam? Dużo! No właśnie.

Obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych kanałów pozyskiwania klientów jest Internet. W połączeniu z nieprzemyślaną strategią marketingową może stanowić mieszankę wybuchową. Oczywiście główną przyczyną jest niezgodne z prawem działanie przedsiębiorców. Zatem jeżeli posiadasz własną firmę i zamierzasz rozpocząć rozsyłanie ofert handlowych przez wiadomości e-mail, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Informacja handlowa przez mailing - definicja

Informacja handlowa wedle przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy. Wyjątkiem jest informacja umożliwiająca porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacja o towarach i usługach niesłużąca osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez rozpowszechniającego.

Informacja handlowa - elementy

Przepisy jasno określają, jakie elementy powinna zawierać informacja handlowa, którą przedsiębiorcy mogą przesyłać do swoich obecnych lub potencjalnych kontrahentów. Powinny się w niej znaleźć:

  • dane podmiotu, na którego zlecenie jest rozpowszechniana, a także jego adresy elektroniczne,
  • jednoznaczny opis form działalności promocyjnej (m.in. obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych, rzeczowych lub innych korzyści związanych z promocją, a także jasne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty),
  • szczegółowe informacje na temat zakresu odpowiedzialności stron, tj. ostrzeżenia i zastrzeżenia.

Z uwagi na fakt, iż ustawodawca przewidział dokładne elementy informacji handlowej skierowanej do kontrahentów, przedsiębiorcy nie powinni mieć wątpliwości przy tworzeniu ich treści.

Zamówiona informacja handlowa przez e-mail

Oprócz wymogów dotyczących treści informacji handlowej istnieje jeszcze jeden warunek, jaki należy spełnić, aby jej przekazanie było zgodne z prawem. Chodzi w tym przypadku o obowiązek zamówienia informacji handlowej przez kontrahenta. Zakazane jest bowiem przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej).

W takim przypadku znaczenie ma głównie ochrona interesu odbiorcy informacji. Z zamówioną informacją handlową mamy do czynienia jedynie, gdy docelowy odbiorca wyrazi zgodę na jej otrzymanie, w szczególności udostępni w tym celu swój adres e-mail. Jednak należy pamiętać, że uzyskanie zgody od odbiorcy na otrzymywanie informacji o określonej tematyce (np. nowości w dziale wędkarstwa), nie uprawnia przedsiębiorcy do przesyłania ofert handlowych z zupełnie innych kategorii (np. nowości w dziale dziecięcym). Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że oferta wysłana bez zgody odbiorcy jest uznawana za spam.