0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Poczta elektroniczna - zamówiona i niezamówiona informacja handlowa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy często przydarza wam się sytuacja, w której przy porannej kawie próbujecie przebić się przez niechciane wiadomości e-mail zaśmiecające skrzynkę pocztową? Jak wiele z nich to oferty handlowe, z których większość z nich stanowi zwyczajny spam? Dużo! No właśnie.

Obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych kanałów pozyskiwania klientów jest Internet. W połączeniu z nieprzemyślaną strategią marketingową może stanowić mieszankę wybuchową. Oczywiście główną przyczyną jest niezgodne z prawem działanie przedsiębiorców. Zatem jeżeli posiadasz własną firmę i zamierzasz rozpocząć rozsyłanie ofert handlowych przez wiadomości e-mail, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Informacja handlowa przez mailing - definicja

Informacja handlowa wedle przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy. Wyjątkiem jest informacja umożliwiająca porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacja o towarach i usługach niesłużąca osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez rozpowszechniającego.

Informacja handlowa - elementy

Przepisy jasno określają, jakie elementy powinna zawierać informacja handlowa, którą przedsiębiorcy mogą przesyłać do swoich obecnych lub potencjalnych kontrahentów. Powinny się w niej znaleźć:

  • dane podmiotu, na którego zlecenie jest rozpowszechniana, a także jego adresy elektroniczne,
  • jednoznaczny opis form działalności promocyjnej (m.in. obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych, rzeczowych lub innych korzyści związanych z promocją, a także jasne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty),
  • szczegółowe informacje na temat zakresu odpowiedzialności stron, tj. ostrzeżenia i zastrzeżenia.

Z uwagi na fakt, iż ustawodawca przewidział dokładne elementy informacji handlowej skierowanej do kontrahentów, przedsiębiorcy nie powinni mieć wątpliwości przy tworzeniu ich treści.

Zamówiona informacja handlowa przez e-mail

Oprócz wymogów dotyczących treści informacji handlowej istnieje jeszcze jeden warunek, jaki należy spełnić, aby jej przekazanie było zgodne z prawem. Chodzi w tym przypadku o obowiązek zamówienia informacji handlowej przez kontrahenta. Zakazane jest bowiem przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej).

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

W takim przypadku znaczenie ma głównie ochrona interesu odbiorcy informacji. Z zamówioną informacją handlową mamy do czynienia jedynie, gdy docelowy odbiorca wyrazi zgodę na jej otrzymanie, w szczególności udostępni w tym celu swój adres e-mail. Jednak należy pamiętać, że uzyskanie zgody od odbiorcy na otrzymywanie informacji o określonej tematyce (np. nowości w dziale wędkarstwa), nie uprawnia przedsiębiorcy do przesyłania ofert handlowych z zupełnie innych kategorii (np. nowości w dziale dziecięcym). Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że oferta wysłana bez zgody odbiorcy jest uznawana za spam.

Informacja handlowa zgodna z prawem

Biorąc pod uwagę powyżej omówione zasady tworzenia oraz przesyłania informacji handlowych, można stwierdzić, że zostały one stworzone głównie dla ochrony sfery prywatnej konsumentów. Jedynie świadomie (lub nieświadomie) wyrażone zgody odbiorców, zadeklarowane najczęściej na wszelkiego typu formularzach zgłoszeniowych lub rejestracyjnych pozwalają przedsiębiorcom na przesyłanie ofert handlowych. Co ważne, aby były zgodne z prawem, powinny spełniać wszelkie warunki przewidziane wspomnianą ustawą. Nieprzestrzeganie omówionych zasad może skutkować karą grzywny lub pociągnięciem do odpowiedzialności na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów