0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Newsletter KRS a zapobieganie kradzieży spółki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Procedura sądowa, a szczególnie ta dotycząca spraw gospodarczych, prawa spółek, upadłości i restrukturyzacji idzie w bardzo dobrym kierunku. Już teraz większość spraw można załatwić, nie wychodząc z domu, przy użyciu komputera, telefonu lub tabletu. Portal Rejestrów Sądowych, bo o nim dzisiaj będzie mowa, pozwala na wysyłanie wniosków, pism pomocniczych, odbieranie korespondencji urzędowej i przeglądanie szeregu rejestrów sądowych, jak np. dokumentów finansowych spółek, akt rejestrowych KRS czy listy podmiotów, wobec których prowadzone były postępowania upadłościowe lub restrukturyzacyjne. Najnowszym narzędziem mającym tym razem nie usprawniać procesy prawa gospodarczego a je zabezpieczać, jest Newsletter KRS. Usługa ta wprowadza możliwość monitorowania podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i dzięki temu zapobiegać kradzieży spółek. Czym jest owa „kradzież spółek”, jak działa Newsletter KRS oraz jak z niego korzystać? O tym poniżej.

Od kiedy obowiązuje Newslettera KRS?

Nowa usługa Newslettera KRS została uruchomiona 21 czerwca 2022 roku. Newsletter został wprowadzony w celu zwiększenia ochrony biznesu przed ryzykiem kradzieży spółki. Usługa jest całkowicie bezpłatna i dostępna dla każdego, kto posiada swój profil na Portalu Rejestrów Sądowych (PRS). Newsletter jest narzędziem wirtualnym, dzięki któremu wszelkie informacje są rozsyłane drogą elektroniczną. W ramach tej usługi przedsiębiorca uzyskuje natychmiastowy dostęp do zmian rejestrowanych dotyczących określonej spółki.

Newsletter KRS – walka z kradzieżami spółek

Jak wskazywał projekt zmian do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzenie Newslettera KRS ma za zadanie przede wszystkim przeciwdziałać kradzieży spółek. Zjawisko to do tej pory było dużym problemem zarówno dla przedsiębiorców, sądów gospodarczych, jak i całego wymiaru sprawiedliwości. Wraz z wprowadzeniem nowelizacji proceder ten powinien zostać wyhamowany, a z czasem być może wyeliminowany z polskiego porządku prawno-gospodarczego.

Zjawisko „kradzieży spółek” wiąże się ze zmianą wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym przez osoby nieuprawnione. Polega ono na składaniu wniosków o aktualizację danych spółki w rejestrze przy użyciu sfałszowanych dokumentów. Wnioski takie pozwalają oszustom dokonywać wielu zmian w danych dotyczących spółek. Chodzi tu m.in. o zmianę sposobu reprezentacji, zmianę osób uprawnionych do reprezentacji czy zmianę w samej strukturze własnościowej. Powyższe prowadziło do częściowej lub całkowitej utraty kontroli nad spółką przez jej prawowitych właścicieli. Na skutek wprowadzonych zmian oszuści mogą w łatwy sposób doprowadzić do przejęcia majątku spółki m.in. poprzez wypłacenie środków, zaciągnięcie kredytów czy sprzedaż jej majątku.

Usługa Newslettera KRS – na co możemy liczyć?

Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, usługa Newslettera polega na automatycznym sygnalizowaniu takich zdarzeń jak zarejestrowanie sprawy dotyczącej danego podmiotu czy dokonanie wpisu w KRS. W ten sposób przesyłana jest podstawowa informacja o dokonanej zmianie. Jednak osoba, która otrzyma taką informację, będzie mogła zapoznać się ze szczegółami sprawy, przeglądając akta rejestrowe albo zapoznając się z aktualnymi czy też pełnymi informacjami o podmiocie wpisanym do KRS. W ocenie resortu rozsyłany mailem Newsletter z całą pewnością przyczyni się do zapobiegania kradzieży spółek, a przede wszystkim umożliwi przedsiębiorcom łatwy i natychmiastowy dostęp do informacji na temat zmian rejestrowych dokonywanych w kontrolowanej spółce.

W sytuacji próby dokonania niedozwolonych i bezprawnych zmian danych spółki Newsletter KRS pozwoli przedsiębiorcy na szybką reakcję i zablokowanie „kradzieży spółki”. Szybkie działanie przedsiębiorcy i zgłoszenie organom ścigania faktu próby podszycia się pod niego przez osoby trzecie ułatwi również uchwycenie i osądzenie oszustów.

Omawiana usługa PRS nie zwalnia w żaden sposób przedsiębiorców od obowiązku zapoznawania się z treścią danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz z aktami rejestrowymi. Stanowi natomiast dodatkowe narzędzie do obrony przed przestępstwami gospodarczymi.

Należy wskazać, że dzięki omawianemu narzędziu nie tylko spółki będą lepiej chronione przed wrogimi działaniami, ale ułatwione zostanie także zarządzanie nimi. Dzięki możliwości śledzenia zmian w spółce i uzyskania informacji o tym, kiedy zmiany oficjalnie zostaną zarejestrowane, zniknie konieczność stałego zaglądania na serwis KRS i śledzenia dokonywanych tam zmian. Informacje o wszelkich aktualizacjach dotyczących danych spółki, w szczególności statusu złożonego wniosku zostaną przesłane przedsiębiorcy na maila.

Jak skorzystać z Newslettera KRS?

Newsletter KRS udostępniony został dla wszystkich użytkowników mających swój profil na Portalu Rejestrów Sądowych. Usługa znajduje się w zakładce Krajowy Rejestr Sądowy na dole strony serwisu. Można przejść do niej również bezpośrednio z linku: https://prs-newsletter-gui-prs-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/?hideAdd=false.

Wyszukiwania i wyboru podmiotów monitorowanych dokonuje się na podstawie numeru KRS. Oznacza to, że do skorzystania z usługi wystarczy posiadać 1 daną spółki – numer KRS. Po dokonaniu subskrypcji system w automatyczny sposób dostarcza użytkownikowi informacje na temat zdarzeń dotyczących wskazanego podmiotu.

Newsletter KRS wskazuje na takie informacje jak:

  • rejestracja sprawy na wniosek, wskazując pozycję KRS, sygnaturę i datę rejestracji sprawy;
  • rejestracja sprawy z urzędu, wskazując pozycję KRS, sygnaturę i datę rejestracji sprawy;
  • zmiana danych w rejestrze, wskazując pozycję KRS, sygnaturę sprawy, datę i numer wpisu.

Otrzymywane informacje dotyczące subskrybowanych podmiotów wskazują wyłącznie na rodzaj podejmowanych w KRS działań, nie wskazują natomiast szczegółowego opisu rodzaju sprawy.

Reasumując, aby skorzystać z Newslettera KRS, wystarczą 3 proste kroki opisane poniżej. Należy jedynie:

  1. zalogować się na konto w Portalu Rejestrów Sądowych;
  2. wejść w nowo utworzoną zakładkę Newlettera KRS;
  3. podać numer KRS podmiotów, których mają dotyczyć powiadomienia.

Jak działa Newsletter KRS?

Po dodaniu subskrypcji w Newsletterze KRS dotyczących wybranych spółek system zacznie przekazywać użytkownikowi powiadomienia o zdarzeniach na konto użytkownika w PRS oraz opcjonalnie (za wyrażeniem takiej prośby w systemie) na adres poczty elektronicznej e-mail powiązanej z kontem użytkownika.

Użytkownik może zamówić monitorowanie do 50 podmiotów zarejestrowanych w KRS i dla każdego z nich określić następujące parametry:

  • okres monitorowania (data od – data do) – maksymalnie na 12 miesięcy,
  • otrzymywanie powiadomień e-mail.

System informuje o zbliżającym się zakończeniu okresu obowiązywania subskrypcji dla określonego podmiotu i umożliwia jego przedłużenie. Dzięki temu kontrola spółki może trwać bez żadnej przerwy przez kolejne wiele lat, wystarczy jedynie z uwagą śledzić powiadomienia PRS. W przypadku chęci zrezygnowania z subskrypcji użytkownik może tego dokonać w dowolnym momencie na swoim profilu PRS.

Zgodnie z powyższym subskrypcja dotycząca danej spółki będzie obowiązywać przez okres wskazany przez użytkownika, jednak nie dłuższy niż rok. Usługę można przedłużyć na okres nieprzekraczający kolejnego roku. Jak wskazuje resort sprawiedliwości na swojej stronie, Newsletter KRS ustanawia limit co do liczby subskrypcji dla 1 użytkownika – jest to 50 podmiotów. Wynika to bezpośrednio z aktualnych możliwości technicznych systemu, co oznacza, że z czasem limit ten może zostać zwiększony lub całkowicie zniesiony.

Podkreślenia wymaga, że otrzymane powiadomienia dotyczą wyłącznie zdarzeń, które miały miejsce po dodaniu danej spółki do kategorii podmiotów obserwowanych. Oznacza to, że wszelkie wnioski oraz wpisy dokonane w KRS przed momentem włączenia subskrypcji nie będą ujawnione przez Newsletter. Jednocześnie usługa pozwala przedsiębiorcy na uzyskanie informacji o składanych wnioskach dotyczących wybranych podmiotów jeszcze przed ich rozpatrzeniem przez Sąd Rejestrowy, a zatem nim zostaną ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Takie rozwiązanie należy ocenić jako bardzo istotną zaletę nowego systemu.

Newsletter KRS – podsumowanie

Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które zostały wprowadzone w życie 21 czerwca 2022 roku, należy ocenić pozytywnie. Możliwość śledzenia przez przedsiębiorców tego, co dzieje się z ich spółkami z całą pewnością stanowi dla nich wielkie ułatwienie. Tym bardziej że Newsletter pozwala uzyskać informację o zainicjowaniu lub zakończeniu sprawy, jeszcze zanim nastąpi rozpoznanie wniosku o wpis w KRS lub uprawomocnienie się orzeczenia. Natomiast w przypadku, kiedy odnotują pojawienie się nowego wniosku, który nie pochodzi od nich, będą mogli szybko zareagować i uniemożliwić tzw. kradzież spółki. W takim wypadku przedsiębiorca będzie mógł dokonać zgłoszenia do organów ścigania, zaskarżyć orzeczenie czy wziąć udział w toczącym się już postępowaniu sądowo-gospodarczym.

Jak podkreśla resort sprawiedliwości, wprowadzenie Newslettera nie zdejmuje z przedsiębiorców obowiązku zapoznawania się z treścią danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym i z aktami rejestrowymi. Dzięki stałej kontroli wprowadzanych do Rejestru wniosków „kradzież spółek” może zostać znacznie ograniczona.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów