0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nauka po edukacji, czyli lifelong learning

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Człowiek uczy się przez całe życie. Powiedzenie to będzie punktem wyjścia do rozważań na temat lifelong learning. Należy zwrócić uwagę, że idea kształcenia się przez całe życie nie została odkryta w czasach współczesnych. Poglądy wybitnych myślicieli świadczą o tym, że korzeni należy szukać już w okresie antycznym.

Lifelong learning - co to jest?

W myśl definicji przyjętej przez Unię Europejską lifelong learning jest niczym innym jak nauką, rozwojem społecznym, a także stałym podnoszeniem kwalifikacji czy kompetencji w trakcie całego życia - od przedszkola po wiek emerytalny. Stanowi jeden z priorytetów polityki unijnej w zakresie edukacji oraz rozwoju społecznego. W związku z tym UE coraz aktywniej wspiera finansowo i infrastrukturalnie wszelkiego rodzaju inicjatywy oraz formy edukacji.

Lifelong learning po polsku

Polskim odpowiednikiem lifelong learning jest pojęcie kształcenie ustawiczne. W krajowym ustawodawstwie odnosi się przede wszystkim do nauki w wieku dojrzałym w formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Odnosi się zarówno do osób czynnych zawodowo, jak i do bezrobotnych czy poszukujących pracy. Może mieć formę studiów podyplomowych oraz wykładów, kursów czy szkoleń.

Od początku kształtowania się procesów transformacyjnych w Polsce sformułowano wiele programów, które to stanowiły wstęp do budowy strategii edukacji ustawicznej. Mają przede wszystkim na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej i wyrównywanie szans edukacyjnych.

Lifelong learning - formy kształcenia ustawicznego

Kształcenie ustawiczne może odbywać się poprzez:

  • kształcenie w szkołach dla dorosłych, centrach czy ośrodkach kształcenia ustawicznego,

  • kształcenie w formach pozaszkolnych:

    • studiach podyplomowych

    • za pomocą internetu

    • konferencjach czy seminariach

    • szkoleniach i kursach zawodowych.

Lifelong learning - jakie korzyści?

Stale uzupełniane kwalifikacje bez wątpienia przyczyniają się do rozwoju współczesnych gospodarek. Umożliwiają większą produktywność pracy, polepszają konkurencyjność gospodarki i pozwalają dopasować się do ciągle zmieniających się potrzeb rynku. Dodatkowo jest to skuteczne narzędzie do walki z bezrobociem i ubóstwem.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany technologiczne oraz zmieniający się popyt na pracę. Pracownicy coraz częściej są zmuszani nawet do kilkukrotnej zmiany pracy lub zawodu. W związku z tym osoby o wyższym poziomie wiedzy będą w stanie łatwiej przystosować się do zmian. 

Lifelong learning a e-learning

Obecnie dużą popularnością cieszy się nowa forma nauczania - kształcenie na odległość, czyli tzw. e-learning. Jest to dogodna metoda nauki dla osób, które mają utrudniony dostęp do systemu nauczania z powodu np. barier komunikacyjnych czy niepełnosprawności.  

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Jest to metoda, która umożliwia naukę w dowolnym czasie, miejscu oraz tempie przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. Pozwala na ukończenie szkolenia bez konieczności wychodzenia z domu.

Tego rodzaju kursy stały się idealnym narzędziem podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Cechą odróżniającą kształcenie e-learningowe od tradycyjnych metod nauczania jest przeniesienie głównego ciężaru nauki na uczącego. To od niego uzależnione jest tempo oraz stopień zaangażowania.

Lifelong learning - podsumowanie

W lifelong learning mamy do dyspozycji całe mnóstwo różnych możliwości. Można uczyć się na studiach podyplomowych, kursach zawodowych czy za pomocą osobistego trenera. Zdarza się również sytuacja, w której pracodawca wysyła swoich pracowników na różnego rodzaju kursy czy szkolenia. Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje, przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny do odbycia kursu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów