0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja działalności a zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem czynnym podatnikiem VAT. W marcu 2021 roku zakupiłem kasę fiskalną i skorzystałem z ulgi - 700 zł. Teraz zamierzam zlikwidować działalność. Czy zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej jest konieczny?

Wanda, Środa Śląska

 

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej został uregulowany w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią:

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub nie poddadzą kas rejestrujących w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, a także w innych przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 2.

W związku z tym, że w opisanym przypadku nie minął okres 3 lat, o którym mowa w ustawie, konieczne będzie dokonanie zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej do urzędu skarbowego.

W jakim terminie musi nastąpić zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, zwrotu ulgi należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

  1. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu,
  2. do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu - w przypadku podatników zwolnionych z VAT.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej czynny podatnik VAT musi wykazać w przesyłanym pliku JPK_V7M (przy rozliczeniu miesięcznym) lub JPK_V7K (przy rozliczeniu kwartalnym) w części deklaracyjnej pliku.

Jak ująć zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej w pliku JPK_V7?

W celu wprowadzenia kwoty ulgi na zakup kasy fiskalnej która podlega zwrotowi należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko ZWROT ULGI NA ZAKUP KASY FISKALNEJDOKUMENT WEWNĘTRZNY a następnie wprowadzić wartość podlegającą zwrotowi. W wierszu dotyczącym danych nabywcy należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej w JPK_V7

Wprowadzony w ten sposób zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej zostanie ujęty w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 w poz. 34 oraz w poz. 34 części ewidencyjnej pliku z kodem WEW.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów