0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Diety krajowe - ryczałty przysługujące z tytułu podróży krajowej - 2016

Wielkość tekstu:

Pracodawca, który wysyła swoich pracowników w podróż służbową w granicach państwa, musi liczyć się z koniecznością pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. Jeśli wyjazd pracownika będzie ściśle związany z działalnością firmy, to wydatki będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu firmy.

Ryczałty przysługujące z tytułu podróży krajowej - podstawa prawna

Po spełnieniu pewnych warunków, pracownik ma prawo do uzyskania ryczałtu z tytułu podróży krajowej za nocleg oraz dojazd. Wysokość diety określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Kwota ryczałtu z tytułu podróży krajowej w 2016 roku

W roku 2016 wysokość diety nie zmieniła się i wynosi tyle samo co w roku ubiegłym:

Rodzaj ryczałtu

Kwota

Dieta (100%)

30 zł

Ryczałt za nocleg (150% diety)

45 zł

Ryczałt na dojazdy (20% diety)

6 zł

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów