0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Raty kredytowe i leasingowe - zawieszenie spłaty zobowiązań na mocy Tarczy 2.0

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rządowy projekt Tarcza antykryzysowa 2.0 zakłada rozwiązania uzupełniające do pierwszej "tarczy antykryzysowej". Choć nowe przepisy obowiązują już od marca, rząd stale pracuje nad kolejnymi formami pomocy dla przedsiębiorców, aby pomóc im przejść przez kryzys spowodowany epidemią koronawirusa. Jak w dobie kryzysu poradzić sobie ze spłatą kosztów stałych, tj. raty kredytowe i leasingowe? Czy tarcza antykryzysowa 2.0. pozwoli na zawieszenie spłaty zobowiązań? Sprawdź!

Spłata których kosztów stałych może ulec zawieszeniu?

Jedną z form wsparcia dla firm, jaką wnosi nowa tarcza antykryzysowa 2.0 jest zawieszenie spłaty zobowiązań rat kredytów i leasingów. Zawieszenie spłaty zobowiązań ma dotyczyć:

  • rat kredytów zaciągniętych w związku z działalnością przedsiębiorstwa, przy czym jest ono możliwe po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia kredytodawcy lub finansującemu,
  • rat wynagrodzenia przysługującego finansującemu w rozumieniu art. 709 górna 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w związku z zawartą umową leasingu.

Art. 7091 Kodeks cywilny:
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Zawieszenie spłaty zobowiązań rat kredytów i leasingowych - dla kogo?

W obu przypadkach, przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, można zawiesić spłatę tych zobowiązań, jednak nie krócej niż do 1 lipca 2020 roku. Zgodnie z art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, za przedsiębiorcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osoba prawną posiadajacą zdolność prawną która prowadzi działalność gospodarczą. Ponadto przedsiębiorcami są również wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą.

Okres zawieszenia spłaty zobowiązań rat kredytów i rat leasingowych jednocześnie przedłuża o ten czas okres spłaty kredytu lub czas trwania umowy leasingowej.
Prace uzupełnieniem tarczy antykryzysowej koordynowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedzialny za nią jest minister Łukasz Schreiber, sekretarz Rady Ministrów. Zgodnie z jego wypowiedzią:
“Projekt ten stanowi zapowiedziany przez premiera Mateusza Morawieckiego drugi etap działań w zakresie tarczy antykryzysowej. To jest takie uzupełnienie przyjętej w zeszłym tygodniu nowelizacji.”

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów