0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tarcza antykryzysowa została podpisana przez Prezydenta 31 marca 2020 r. Jej celem jest m.in. ochrona przedsiębiorców i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa COVID-19. Wśród najważniejszych rozwiązań można wymienić przede wszystkim zwolnienie z płatności składek ZUS przez okres 3 miesięcy, świadczenia postojowe dla przedsiębiorców i zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych czy zawieszenie poboru zaliczek na podatki oraz przesunięcie terminów rozliczeń podatkowych. Sprawdźmy, jakie rozwiązania wprowadził rząd w ramach tarczy antykryzysowej.

Tarcza antykryzysowa - praktyczne vademecum

Pobierz darmową broszurę w formacie PDF.

Do pobrania:

Tarcza antykryzysowa - praktyczne vademecum.pdf

Tarcza antykryzysowa a zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące (marzec–maj 2020)

Według pierwotnego założenia pomoc w zakresie opłat składek ZUS miała obejmować jedynie odroczenie płatności na okres 3 miesięcy. Po tym czasie przedsiębiorcy byliby zmuszeni do uregulowania zobowiązań względem ZUS-u. Takie rozwiązanie w czasie kryzysu jest niewystarczające. Tarcza antykryzysowa wprowadziła nowy rodzaj ulgi, czyli zwolnienie z ZUS-u na okres 3 miesięcy. Pomoc nie obejmie jednak wszystkich przedsiębiorców.

Zasady korzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przybliża artykuł: Zwolnienie z ZUS samozatrudnionych i zakładów pracy.

Ochrona miejsc pracy w firmach najbardziej dotkniętych epidemią

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadzają szereg rozwiązań, których celem jest ochrona miejsc pracy w przedsiębiorstwach najbardziej dotkniętych epidemią. Wśród najistotniejszych należy wymienić:

 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy, tj. obniżenie etatu o 20% – wówczas dofinansowanie wynosi 40% przeciętnego wynagrodzenia;

 • dofinansowanie wynagrodzeń w związku z przestojem ekonomicznym pracowników – obniżenie wynagrodzenia o nie więcej niż 50%, przy czym wynagrodzenie to nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę – wówczas dofinansowanie wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia.

Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników: Uratuj pracowników – jakie rozwiązania daje tarcza antykryzysowa?

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

Rząd w tak trudnym czasie wspiera zarówno samych przedsiębiorców tzw. samozatrudnionych, jak i osoby pracujące w ramach umów cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło, zlecenie, agencyjne). Wartość takiego świadczenia może wynieść maksymalnie 2080 zł.

Zasady i warunki przyznawania świadczenia postojowego znajdziesz w artykule: Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy i pracownika 

Tarcza kryzysowa wspiera swoimi regulacjami również rodziców, wprowadzając dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rozwiązanie to jest dedykowane nie tylko pracownikom, lecz także przedsiębiorcom, którzy mogą starać się o specjalne świadczenia z ZUS-u na czas sprawowania opieki w związku z zamknięciem placówek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków). Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które łącznie spełniają dwa warunki: 

 1. opiekują się dzieckiem do lat 8,

 2. są objęte ubezpieczeniem chorobowym.

Świadczenie to wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za każdy dzień wskazany w oświadczeniu.

Przeczytaj więcej o dodatkowym zasiłku opiekuńczym przysługującym w dobie koronawirusa: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy i pracownika.

Mikropożyczka do 5000 zł z urzędu pracy

Pakiet tarczy antykryzysowej wprowadza możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z pożyczek z PUP dla mikroprzedsiębiorców. Maksymalna kwota pożyczki, o jaką można się ubiegać, to 5000 zł. Po spełnieniu określonych warunków przedsiębiorca może ubiegać się o umorzenie zaciągniętej pożyczki.

Dowiedz się więcej o pożyczkach dla mikroprzedsiębiorców i możliwości ich umorzenia: Mikropożyczka 5000 zł – później możesz ją umorzyć!

Zawieszenie poboru zaliczek na podatki

Ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zatrudniających pracowników i w ramach tarczy antykryzysowej wydłużył termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy pracowników (PIT-4). Przedsiębiorca może w przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. zapłatę uiścić do 1 czerwca 2020 r.

W przypadku zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ustawodawca nie przewidział wprost przeznaczonych rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej, niemniej jednak przedsiębiorcy w tym przypadku mogą skorzystać z dotychczasowych regulacji prawnych.

Sprawdź, w jakich dokładnie przypadkach możesz skorzystać z zawieszenia płatności zaliczek na PIT pracownika: Zawieszenie poboru zaliczek na podatki.

Wyłączenie ze stosowania ulgi na złe długi w PIT

Począwszy od stycznia 2020 r., zaczęły obowiązywać regulacje podatkowe w zakresie tzw. ulgi na złe długi PIT, która ma na celu przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Niemniej jednak ze względu na obecną sytuację gospodarczą, która jest konsekwencją epidemii COVID-19, rząd zdecydował się zmienić nieco regulacje w tym zakresie. Wspiera tym samym przedsiębiorców, których znacząco dotknęły skutki pandemii. Zwolniono podatników z obowiązku powiększania dochodów, jeżeli nie dokonają oni zapłaty zobowiązania w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności wskazanego na fakturze bądź umowie. Zwolnienie to nie obejmuje wszystkich podatników, należy spełnić kilka warunków, aby zastosowano nowe preferencje.

Dowiedz się, w jakiej sytuacji i po spełnieniu jakich warunków możesz skorzystać z wyłączenia w stosowaniu ulgi na złe długi w podatku dochodowym: Ulga na złe długi PIT w zaliczce na podatek dochodowy.

Wsteczne rozliczenie poniesionej straty

Tarcza antykryzysowa pozwala na odliczenie straty podatkowej wstecz. Rozwiązanie to jest przewidziane dla podatników, którzy w 2020 roku:

 • ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz

 • uzyskali łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% w stosunku do przychodów uzyskanych w 2019 r.

Poznaj zasady i szczegóły dotyczące rozliczenia straty z działalności za rok 2020 w zeznaniu rocznym za 2019 rok: Wsteczne rozliczenie poniesionej straty z uwagi na COVID-19.

Przesunięcie terminów rozliczeń podatkowych oraz obowiązków dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa to udogodnienia w przesunięciu terminów i obowiązków podatkowych w zakresie m.in.:

 • zeznań rocznych PIT oraz CIT za rok 2019

 • JPK_VAT z deklaracją

 • nowej matrycy stawek VAT

 • złożenia zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza białej listy

 • złożenia deklaracji IFT-2R

 • PPK dla średnich firm

 • rejestracji do CRBR.

Poznaj nowe terminy rozliczeń podatkowych oraz obowiązków przedsiębiorców zmienionych w wyniku epidemii COVID-19: Przesunięcie terminów rozliczeń oraz obowiązków dla przedsiębiorców

Pomoc w spłacie kredytu dla małych i średnich firm

Wśród rozwiązań wspierających przedsiębiorców w dobie koronawirusa można wyróżnić także pomoc w spłacie kredytów dla małych i średnich firm. Pomoc polega na przyznawaniu gwarancji de minimis dla spłat kredytów i ma obowiązywać do końca 2020 roku. Należy jednak pamiętać, że niektóre branże, takie jak np. rybołówstwo, akwakultura czy podstawowa produkcja rolna zostały wykluczone z możliwości skorzystania z tego rodzaju wsparcia.

Sprawdź, jakie warunki i zasady dotyczą pomocy w spłacie kredytów przez małych i średnich przedsiębiorców: Pomoc w spłacie kredytu dla małych i średnich firm.

Szybszy zwrot VAT dla wybranych branż – 15 dni

Rozwiązanie to nie znalazło się wprost w regulacjach prawnych tarczy antykryzysowej. Niemniej jednak rząd zapewnia, że zwrócił się do KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) z apelem stosowania dobrych praktyk w zakresie szybszego terminu zwrotu VAT dla niektórych branż.

Dowiedz się więcej na temat dobrych praktyk i zasad szybszego zwrotu VAT w terminie 15 dni: Zwrot VAT w 15 dni – skrócony termin dla wybranych branż!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów