0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dzień wolny za sobotę w 2015 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2015 roku dni ustawowo wolne od pracy przypadające w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy np. w sobotę, to:

  • 15 sierpnia 2015 - Święto Wojska Polskiego,

  • 26 grudnia 2015 - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Za te dwa dni pracodawca ma obowiązek przyznać pracownikowi dodatkowe dwa wolne dni.

Dzień wolny za sobotę - zmiana podstawy prawnej

Do 2012 obowiązywał w tym zakresie art. 130 § 21 Kodeksu pracy, który stwierdzał, że każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela nie obniża wymiaru pracy o osiem godzin. 2 października 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wspomniany artykuł narusza zasadę równości i jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Orzeczenie TK w tej sprawie mówi o tym, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.

Dodatkowe wolne za święto przypadające w sobotę wynika z tego, że jeden dzień wolny nie może łączyć w sobie dwóch tytułów do uznania go za dzień wolny od pracy. Przy założeniu, że pracownika obowiązuje przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy.

Wolne za święto przypadające w sobotę - dla kogo

Dodatkowe wolne za święto przypadające w sobotę nie przysługuje osobom, które:

  • wykonują obowiązki wynikające ze stosunku pracy mniej niż 5 dni w tygodniu,

  • pracują w sobotę i ten dzień jest ich zwykłym dniem pracy - jeżeli jednak dniem wolnym od pracy w tym przypadku jest np. wtorek, to za święto wypadające w ten dzień, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia dodatkowego dnia wolnego.

Natomiast pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu chorobowym, przysługuje inny dzień wolny od pracy. Jest to zgodne z art. 130 § 3 Kp, który brzmi:

 

§ 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Święto przypadające w sobotę a praca nauczyciela

Inaczej jest również z dniem wolnym w przypadku nauczycieli. Podstawą prawną tutaj jest Karta Nauczyciela i art. 42c ust. 3 i 4, z którego wynika, że nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny (lub wynagrodzenie) tylko wówczas, jeżeli pracował w dniu wolnym lub w święto. Zatem pracownicy oświaty nie skorzystają z obniżenia tygodniowego wymiaru godzin, jeśli święto przypada w dzień wolny dla nauczyciela, np. w sobotę. Karta Nauczyciela nie przewiduje okresów rozliczeniowych, a z tego wynika, że ustalony pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu wtedy, kiedy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów