0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana w sposobie oskładkowania umów zlecenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

 Na początku 2016 roku wejdą zmiany dotyczące nowego sposobu oskładkowania umów zleceń. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponuje zmiany, które spowodują, że większa ilość osób będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenie.

Umowy zlecenie a obowiązek składkowy

Zgodnie z obowiązującym prawem co do zasady każda praca wiąże się z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Obecnie umowa zlecenie stanowi samodzielny tytuł do podlegania obowiązkowym składkom społecznym oraz zdrowotnej. Jednak w przypadku, gdy dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczeń z powodu wykonywania różnych umów zlecenie w tym samym czasie, zleceniobiorca może wybrać z jakiego tytułu będzie podlegał składkom. Jest to forma zatrudnienia często wybierana  przez pracodawców, ponieważ umożliwia obniżenie kosztów zatrudnienia. Świadczenie pracy na podstawie kilku umów zlecenia nie zobowiązuje do odprowadzania składek od każdej z nich. Obowiązkowo ubezpieczeniom podlega się z tytułu najwcześniej zawartej umowy lub z tytułu wybranego samodzielnie przez ubezpieczonego. W obecnej sytuacji daje to możliwości obejścia przepisów w taki sposób, że zleceniobiorca podpisywał dwie umowy zlecenie o różnym zakresie czynności i tylko jedna z nich (ta na niższą kwotę) podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, druga natomiast już nie. Z tytułu wszystkich umów zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

zmiana w sposobie oskładkowania umów zlecenie

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ma wejść w życie z początkiem 2016 r. tym samym spowoduje u zleceniobiorców naliczanie składek ZUS od wyższej niż dotychczas podstawy wymiaru. Na podstawie założeń projektu zleceniobiorca pracujący na podstawie kilku umów zlecenie będzie odprowadzał składki od tylu z nich aż kwota wynagrodzenia z ich tytułu osiągnie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w tym roku wynosi 1750 złotych brutto). Do oskładkowania kilku umów zlecenia dojdzie więc wtedy, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Dopiero ta umowa, która przekroczy poziom płacy minimalnej nie będzie wymagać opłacenia składek społecznych. Osoby, których obejmą zmiany, zapłacą jednak niższe zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

Zmiany będą dotyczyć również przedsiębiorców z preferencyjnymi składkami

Zmiany będą miały również wpływ dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z preferencyjnych zasad opłacania składek. Dla takich przedsiębiorców podstawa wymiaru składek jest niższa niż płaca minimalna, w takim wypadku będą musieli płacić składki od dodatkowych zleceń. Ponieważ podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność przez pierwsze 24 miesiące wynosi 30% płacy minimalnej (czyli obecnie 504 zł) to w momencie, gdy zaczną obowiązywać zmiany, będą musieli płacić składki od umów zleceń do momentu, aż ich łączna wartość przekroczy wysokość płacy minimalnej. Dopiero wtedy zostanie spełniony ustawowy wymóg osiągnięcia podstawy wymiaru składek o wartości co najmniej równej płacy minimalnej.

Zmiany mają na celu wzrost przyszłych emerytur przy jednoczesnym spadku obecnych dochodów zleceniobiorców. Jednak należy pamiętać, że zmiany te spowodują także wzrost kosztów zatrudnienia, a w efekcie mogą zniechęcić pracodawców do korzystania z tej formy zatrudnienia.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów