0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wymiar czasu pracy w 2015 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie, czyli łącznie 40 godzin w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy. Pracodawca zobowiązany jest sporządzić (na okres przynajmniej 1 miesiąca) oraz przekazać pracownikowi rozkład czasu pracy najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem pracy w danym okresie. Szczegółowe zasady obowiązujące pracodawce podczas sporządzania rozkładu czasu pracy znajdziemy w art. 129 Kodeksu pracy.

Wymiar czasu pracy - okres rozliczeniowy

Zazwyczaj okres rozliczeniowy nie przekracza 4 miesięcy. Zgodnie jednak z regulacjami Kodeksu pracy obowiązującymi od 23 sierpnia 2013 r.  okres rozliczeniowy można wydłużyć, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy z zachowaniem ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (art. 129 § 2 k.p.). Wydłużony okres rozliczeniowy może obejmować maksymalnie 12 miesięcy. Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy ustala się pisemnie i podaje do wiadomości pracowników.

Obliczanie wymiaru czasu pracy

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy reguluje art. 130 k.p. Zgodnie z ww. arykułem, aby obliczyć wymiar czasu pracy, należy:

  • 40 godzin (tygodniowy czas pracy) pomnożyć przez liczbę pełnych tygodni przypadających na dany okres rozliczeniowy

  • do otrzymanej liczby godzin dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego (bez uwzględniania weekendu)

  • obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym - przypadające w innym dniu niż niedziela

  • obniżyć wymiar czasu pracy o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika (mowa tu o godzinach przypadających do przepracowania - zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy - w czasie nieobecności w pracy)

Czas pracy w 2015 roku

Wymiar czasu pracy obowiązujący w 2015 roku z podziałem na poszczególne okresy rozliczeniowe kształtuje się następująco:

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

I - XII

(40 godz. x 52 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 9 świąt)

2 016

252

Sześciomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

I-VI

(40 godz. x 25 tyg.) + (8 godz. x 4 dni) - (8 godz. x 5 świąt)

992

124

VII-XII

(40 godz. x 26 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 4 święta)

1 024

128

RAZEM

 

2 016

252

Czteromiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

I-IV

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 3 święta)

664

83

V-VIII

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 3 święta)

672

84

IX-XII

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) - (8 godz. x 3 święta)

680

85

RAZEM

 

2 016

252

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

I-III

(40 godz. x 12 tyg.) + (8 godz. x 4 dni) - (8 godz. x 2 święta)

496

62

IV-VI

(40 godz. x 13 tyg.) - (8 godz. x 3 święta)

496

62

VII-IX

(40 godz. x 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 1 święto)

520

65

X-XII

(40 godz. x 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 3 święta)

504

63

RAZEM

 

2 016

252

Jednomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

I

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 2 święta)

160

20

II

(40 godz. x 4 tyg.)

160

20

III

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni)

176

22

IV

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 1 święto)

168

21

V

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 1 święto)

160

20

VI

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 1 święto)

168

21

VII

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni)

184

23

VIII

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 1 święto)

160

20

IX

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni)

176

22

X

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni)

176

22

XI

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 1 święto)

160

20

XII

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) - (8 godz. x 2 święta)

168

21

RAZEM

 

2 016

252

 

Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu należy ustalić proporcjonalnie do tej części.

Wymiar czasu pracy - dni ustawowo wolne od pracy w 2015 r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dni ustawowo wolnych od pracy w roku 2015.

 

Data

Dzień tygodnia

Nazwa święta

1 stycznia

czwartek

Nowy Rok

6 stycznia

wtorek

Święto Trzech Króli

5 kwietnia

niedziela

Wielkanoc

6 kwietnia

poniedziałek

Poniedziałek Wielkanocny  (Śmigus-dyngus)

1 maja

piątek

Święto Pracy

3 maja

niedziela

Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja

niedziela

Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

4 czerwca

czwartek

Boże Ciało

15 sierpnia

sobota

Wniebowzięcie NMP

1 listopada

niedziela

Wszystkich Świętych

11 listopada

środa

Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia

piątek

Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia

sobota

Boże Narodzenie (drugi dzień)

 

Za święto wypadające w sobotę, pracownikom pracującym od poniedziałku do piątku przysługuje dodatkowy dzień wolnego w danym okresie rozliczeniowym - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 roku.

 

Ważne!

W 2015 roku dwa ustawowe święta przypadają w sobotę:

  • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

  • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

 

Pracodawca w 2015 roku zobowiązany jest więc wyznaczyć 2 dni wolne od pracy. Jeden w okresie rozliczeniowym obejmujący sierpień, drugi w okresie rozliczeniowym grudnia.

Wymiar czasu pracy w ruchu ciągłym - wyjątek

Praca w ruchu ciągłym stanowi wyjątek w ustalaniu wymiaru czasu pracy i przewiduje krótki, nieprzekraczający czterech tygodni, okres rozliczeniowy.

W tym przypadku pracodawca ma możliwość wydłużenia pracy w tygodniu przeciętnie do 43 godzin oraz wydłużenia do 12 godzin jednego dnia - w jednym, dwóch lub trzech tygodniach okresu rozliczeniowego. Obliczając wymiar czasu pracy w omawianym systemie, bierze się pod uwagę ilość zaplanowanych przez pracodawcę w danym okresie rozliczeniowym zmian w wymiarze po 12 godzin. Wymiar czasu pracy oblicza się następująco:

  • 8 godzin należy pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie rozliczeniowym (z wyłączeniem niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy)

  • do otrzymanej sumy należy dodać liczbę godzin odpowiadającą przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów