Poradnik Przedsiębiorcy

Wymiar czasu pracy w 2015 roku

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie, czyli łącznie 40 godzin w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy. Pracodawca zobowiązany jest sporządzić (na okres przynajmniej 1 miesiąca) oraz przekazać pracownikowi rozkład czasu pracy najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem pracy w danym okresie. Szczegółowe zasady obowiązujące pracodawce podczas sporządzania rozkładu czasu pracy znajdziemy w art. 129 Kodeksu pracy.

Wymiar czasu pracy - okres rozliczeniowy

Zazwyczaj okres rozliczeniowy nie przekracza 4 miesięcy. Zgodnie jednak z regulacjami Kodeksu pracy obowiązującymi od 23 sierpnia 2013 r.  okres rozliczeniowy można wydłużyć, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy z zachowaniem ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (art. 129 § 2 k.p.). Wydłużony okres rozliczeniowy może obejmować maksymalnie 12 miesięcy. Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy ustala się pisemnie i podaje do wiadomości pracowników.

Obliczanie wymiaru czasu pracy

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy reguluje art. 130 k.p. Zgodnie z ww. arykułem, aby obliczyć wymiar czasu pracy, należy:

  • 40 godzin (tygodniowy czas pracy) pomnożyć przez liczbę pełnych tygodni przypadających na dany okres rozliczeniowy

  • do otrzymanej liczby godzin dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego (bez uwzględniania weekendu)

  • obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym - przypadające w innym dniu niż niedziela

  • obniżyć wymiar czasu pracy o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika (mowa tu o godzinach przypadających do przepracowania - zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy - w czasie nieobecności w pracy)

Czas pracy w 2015 roku

Wymiar czasu pracy obowiązujący w 2015 roku z podziałem na poszczególne okresy rozliczeniowe kształtuje się następująco:

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

I - XII

(40 godz. x 52 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 9 świąt)

2 016

252

Sześciomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

I-VI

(40 godz. x 25 tyg.) + (8 godz. x 4 dni) - (8 godz. x 5 świąt)

992

124

VII-XII

(40 godz. x 26 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 4 święta)

1 024

128

RAZEM

 

2 016

252

Czteromiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

I-IV

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 3 święta)

664

83

V-VIII

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 3 święta)

672

84

IX-XII

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) - (8 godz. x 3 święta)

680

85

RAZEM

 

2 016

252