0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Emerytura pomostowa. Prezydent podpisał nowelizację

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Emerytura pomostowa doczekała się zmian, prezydent Andrzej Duda podpisał w środę, 16 sierpnia 2023 r. nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 r.

Dla kogo emerytura pomostowa?

Obecnie emerytura pomostowa przysługuje tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. To oznacza, że emerytury pomostowe miały charakter wygasający -obejmujący coraz mniej osób.

Jednak nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych znosi wygaszający charakter emerytur pomostowych. Oznacza to, że ustawa umożliwi przejście na emeryturę pomostową osobom, które rozpoczęły pracę po 1 stycznia 1999 roku w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych, w warunkach szczególnego obciążenia fizycznego albo psychofizycznego. Warunkiem przejścia na emeryturę pomostową jest ukończenie przez kobietę 55 lat i przez mężczyznę 60 lat oraz posiadanie określonego stażu pracy.

Praca na emeryturze pomostowej

Zmianie uległy także przepisy dotyczące instytucji rekompensaty i zawieszenia emerytury pomostowej. W przypadku rekompensaty, czyli odszkodowania za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy o szczególnym charakterze, ustawodawca przyjął, że okres takiej pracy, który uprawnia do ustalenia rekompensaty, musi przypadać przed 1 stycznia 2009 roku.

Innymi słowy, osoby, które rozpoczęły pracę o szczególnym charakterze po 1 stycznia 2009 roku, nie będą mogły ubiegać się o rekompensatę.

Zabezpieczenia w sprawach z zakresu prawa pracy

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych zapewnia ochronę działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Obecnie, jeśli pracodawca zwalnia bezprawnie działacza związkowego, sprawa może trwać długo w sądach i człowiek może zostać bez środków do życia. Po zmianach pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie do momentu rozstrzygnięcia sądowego, tak aby nie pozostawał bez środków do życia.

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych również podwyższa roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Dotychczas limit wynosił 500 zł, po zmianach będzie wynosić 840 zł.

Wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej, dodatku za pracę w nocy i dodatku stażowego. Wcześniej pracodawca mógł ustalić niższą podstawę wynagrodzenia pracownika pracującego na pełen etat, jeśli łącznie z dodatkiem za pracę w szczególnych warunkach kwota dorównywała kwocie minimalnej. Od teraz jednak nie będzie mógł już tak zrobić. Pracownicy pracujący na pełen etat muszą otrzymać płacę w kwocie co najmniej równej najniższej krajowej. Jej wysokość jest ustalona prawem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów