Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Odwrotne obciążenie w świetle nowelizacji ustawy o VAT

Z 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy, które rozszerzyły listę towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Procedurą tą zostały objęte także niektóre usługi. Czy wiesz, kiedy może zostać zastosowane odwrotne obciążenie? Sprawdź, kiedy podatek VAT będzie musiał rozliczyć nabywca, a nie sprzedawca.

Odwrotne obciążenie - na czym polega?

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Pełną listę towarów dla transakcji krajowych, co do których stosuje się opodatkowanie na zasadach odwrotnego obciążenia, zawiera załącznik nr 11 do ustawy o VAT Natomiast lista usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia została umieszczona w nowym załączniku nr 14 do ustawy.

Odwrotne obciążenie w obrocie towarami

Kwestia stosowania procedury odwrotnego obciążenia została uregulowana w art. 17 ust.1 pkt 7 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią mechanizm ten znajduje zastosowanie, gdy:

  • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT,

  • nabywca jest czynnym podatnikiem VAT,

  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Ważne!

W sytuacji gdy dokonywana jest sprzedaż:

  • procesorów (od 2017 roku);

  • przenośnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takich jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobnych - wyłącznie komputerów przenośnych, takich jak: tablety, notebooki, laptopy;

  • telefonów dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefonów komórkowych, w tym smartfonów;

  • konsol do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałych urządzeń do gier zręcznościowych lub hazardowych z  elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów

- odwrotne obciążenie znajdzie zastosowanie gdy dodatkowo, poza powyższymi, łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20.000 zł.

 

Jednolita gospodarczo transakcja

Uznaje się za nią transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28–28c załącznika nr 11 ustawy (wymienione w ramce powyżej), nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Ponadto za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa wyżej, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28–28c załącznika nr 11 do ustawy.