0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Gwarancja de minimis dla początkujących firm

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakładając firmę, przedsiębiorca potrzebuje dostępu do kapitału. Niestety, banki nie są skłonne udzielać kredytów młodym przedsiębiorstwom – powodem jest duże ryzyko. Nie oznacza to jednak, że ta grupa przedsiębiorców może liczyć wyłącznie na siebie. Firmy z sektora MŚP zainteresowane dostępem do finansowania mogą skorzystać z programu gwarancji de minimis. Zobacz, na czym polega gwarancja de minimis oraz co zrobić aby skorzystać z tej formy pomocy.

Czym jest gwarancja i pomoc de minimis?

Pomoc de minimis, o którą mogą ubiegać się przedsiębiorcy, to dopuszczona prawem unijnym pomoc publiczna udzielana przez państwo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomoc de minimis dla przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro (wyjątkiem są firmy działające w sektorze transportu drogowego towarów, dla których pułap ten wynosi 100 000 euro).

W ramach pomocy de minimis przedsiębiorca może liczyć na gwarancję, czyli formę zabezpieczenia kredytu. Dzięki temu, że właściciel firmy dysponuje gwarancją, bank jest skłonny udzielić mu finansowania w postaci kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

W Polsce gwarancji udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Na jego stronie internetowej widnieje informacja, że do końca 2019 r. z pomocy de minimis skorzystało 157 608 przedsiębiorców.

Gwarancja de minimis a rodzaje kredytów

Przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych kredytów, ale gwarancjami de minimis są objęte tylko dwa ich rodzaje:

 • kredyt obrotowy – przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa (przedsiębiorca może opłacić z takich środków m.in. faktury za otrzymane towary, uregulować płatności wobec ZUS i fiskusa lub przeznaczyć pieniądze na spłatę kredytu obrotowego w innym banku),

 • kredyt inwestycyjny – przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć (korzystając z tego kredytu właściciel firmy może zbudować lub rozbudować obiekty związane z działalnością gospodarczą lub kupić samochody czy maszyny).

Warunki kredytowania zależą od rodzaju kredytu. Gwarancja de minimis na kredyt obrotowy jest udzielana na następujących warunkach:

 • maksymalnie na 27 miesięcy,

 • zabezpiecza do 60 proc. kredytu,

 • jest zabezpieczona wekslem in blanco przedsiębiorcy,

 • prowizja za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym,

 • nie obejmuje kosztów związanych z udzieleniem kredytu.

Dla kredytu inwestycyjnego gwarancja de minimis jest udzielana na dłużej (maksymalnie na 99 miesięcy). Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Kto może skorzystać z gwarancji de minimis?

Gwarancja de minimis są rozwiązaniem dedykowanym dla firm z sektora MŚP. Mimo tego nie każda firma może liczyć na to, że otrzyma wsparcie w tej postaci. Aby otrzymać gwarancję de minimis, przedsiębiorca:

 • nie może posiadać negatywnej historii kredytowej,

 • nie może posiadać zadłużenia w ZUS lub urzędzie skarbowym,

 • nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej.

Przeciwko przedsiębiorcy nie może też toczyć się postępowanie egzekucyjne w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wymogi nakładane na właścicieli firm mają spowodować, że z gwarancji będą korzystać jedynie te podmioty, które mają szansę spłacić przyznany im kredyt obrotowy lub inwestycyjny.

Gwarancja de minimis – korzyści dla przedsiębiorców

Możliwość skorzystania z gwarancji de minimis jest szczególnie istotna dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają długiej historii kredytowej lub którzy nie posiadają zabezpieczeń akceptowanych przez banki. Gwarancje de minimis zostały również tak pomyślane, aby właściciel firmy:

 • oszczędzał czas – wszystkie formalności załatwiane są w banku kredytującym (lista banków jest dostępna na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego),

 • oszczędzał pieniądze – od przedsiębiorcy nie jest pobierana opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji,

 • nie tracił elastyczności – majątek własny przedsiębiorcy nie jest w żaden sposób obciążony, dzięki czemu może on nim swobodnie dysponować.

Dla firm z sektora MŚP dostęp do środków oznacza też możliwość dalszego rozwoju. Dysponując kapitałem, z którego mogą opłacić bieżącą działalność, są w stanie skutecznie konkurować z innymi, często większymi przedsiębiorstwami z branży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów