0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kredyt w banku dla nowych firm - co zrobić aby go otrzymać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dobry pomysł na biznes to nie wszystko. Aby otworzyć swoją firmę, musimy posiadać jeszcze odpowiedni kapitał. Dzięki określonej kwocie pieniędzy i właściwym zarządzaniu uda nam się zrealizować wyznaczone cele oraz stale rozwijać swoją działalność. Zobacz, na jakich zasadach przyznawany jest kredyt w banku dla nowych firm!

Kredyt w banku dla nowych firm – czy to możliwe?

Kredyt w banku to jedna z form finansowania, które zazwyczaj przychodzą nam do głowy jako pierwsze. Zacznijmy od tego, że banki stawiają swoim klientom określone wymagania, które jesteśmy zobowiązani spełnić. Dotyczą one przede wszystkim zdolności kredytowej oraz potwierdzających ją dokumentów. Proces oceny zdolności kredytowej dzieli się na dwa etapy. Pierwszy z nich polega na sprawdzeniu wysokości przychodów oraz aktywnych zobowiązań i kosztów. Jednak w przypadku firm, które dopiero powstają, kredytodawca nie jest w stanie ocenić kondycji finansowej startującego przedsiębiorstwa. Drugi etap to analiza jakościowa, podczas której zostanie sprawdzona między innymi historia kredytowa. Jeżeli firma jest aktywna na rynku co najmniej rok, nie powinno być problemów z weryfikacją tych informacji. W przypadku nowych przedsiębiorstw bank napotyka utrudnienia. Warto również podkreślić, że pod uwagę brane są również informacje o osobie, która składa wniosek w imieniu przedsiębiorstwa.

Jakie warunki kredytu w banku na nową firmę?

Jednak na rynku możemy znaleźć banki, które oferują swoim klientom kredyt już od pierwszego dnia działalności. Jeżeli zdecydujemy się na kredyt inwestycyjny, wówczas możemy otrzymać pieniądze na realizację inwestycji zawartych w biznesplanie. Wśród nich znajdują się: zakup, budowa lub rozbudowa nieruchomości, prace związane z nieruchomością komercyjną, spłata innych zobowiązań finansowych czy też konsolidacja kredytów. W takiej sytuacji osoby prowadzące działalność krócej niż 12 miesięcy muszą ustanowić szczególny sposób zabezpieczenia. Może nim być: zastaw, przewłaszczenie lub hipoteka na przedmiocie inwestycji z cesją praw z polisy, wartość przyszłą nieruchomości po finalizacji inwestycji lub gwarancja de minimis BGK. Warto również podkreślić, że w przypadku posiadania rachunku w danym banku przez określony czas nie będziemy musieli dostarczać dodatkowej opinii bankowej z innej instytucji. Dlatego powinniśmy rozważyć złożenie wniosku w banku, w którym posiadamy konta bankowe. 

Kredyt w banku dla nowych firm - gwarancja de minimis

Jak zostało wspomniane wyżej, jednym z rodzajów zabezpieczenia może być gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli nie uda nam się spłacić zobowiązania w terminie określonym w umowie, wówczas zadłużenie zostanie uregulowane przez udzielającego gwarancji. Następnie przedsiębiorca będzie musiał oddać wszystkie środki wraz z odsetkami gwarantowi. Jednak należy pamiętać, że pomoc de minimis charakteryzuje się pewnymi limitami. Dotyczą one łącznej wartości pomocy udzielonej jednemu przedsiębiorcy. Nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro w trzech kolejnych latach podatkowych. Wyjątkiem są podmioty z sektora transportu drogowego towarów, które mogą otrzymać w tym czasie maksymalnie 100 000 euro. Jednostkowa kwota gwarancji wynosi maksymalnie 3,5 mln zł. Jednak ostatecznie zależy od wartości pomocy udzielonej w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzednich. 

W zależności od rodzaju kredytu obejmuje różny okres kredytowania: obrotowy maksymalnie 27 miesięcy, inwestycyjny nie dłużej niż 99 miesięcy. Pozostałe zasady zawsze są takie same: gwarancja de minimis zabezpiecza 60% kwoty kredytu, nie obejmuje odsetek i innych kosztów kredytu, zabezpiecza ją weksel in blanco przedsiębiorcy, a prowizja za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% jej kwoty w stosunku rocznym. Jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z pomocy de minimis, wówczas pieniądze mogą być przeznaczone na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub realizowanych inwestycji. Jednak należy pamiętać, że wyklucza się: 

  • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w banku kredytującym lub kredytu inwestycyjnego w innym banku,

  • refinansowanie wydatków z okresu przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego,

  • inwestycje kapitałowe,

  • zakup instrumentów finansowych, wierzytelności lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

  • na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętej w celu zakupu jednego z wyżej wymienionych przedmiotów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów