0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Hurtownia danych CEIDG – do czego służy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Hurtownia danych CEIDG stanowi rodzaj bazy otwartych danych publicznych. Jest to miejsce, gdzie przechowywane są informacje wytworzone przez organy administracji publicznej. Dane te są dostępne dla każdego zainteresowanego. Każdy może je odczytywać, wykorzystać i przetwarzać w dowolnych celach, również tych gospodarczych. Informacje przechowywane w hurtowni najcenniejsze są dla biznesu – stanowią one łatwo dostępne i wiarygodne źródło informacji o podmiotach działających na rynku. Taki stan rzeczy bardzo sprzyja rozwojowi oraz innowacyjności gospodarczej. Jak zatem działa hurtownia danych, jaki jest cel jej utworzenia i czy na pewno każdy może z niej korzystać? O tym opowiemy w niniejszym artykule.

Idea stojąca za stworzeniem hurtowni danych CEIDG

Baza danych CEIDG dostępna jest pod adresem www.dane.biznes.gov.pl. Hurtownia udostępnia informacje o przedsiębiorcach zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jak podkreśla ministerstwo, hurtownia działa na podstawie idei otwartości danych. Nowa wersja aplikacji została ulepszona względem wersji poprzednich dzięki dialogowi publicznemu, uwagom użytkowników oraz doświadczeniu specjalistów tworzących bazę.

Hurtownia danych CEIDG jest bardzo ważnym narzędziem, gdyż za jego pośrednictwem przedsiębiorcy mogą korzystać m.in. z raportów zawierających informacje statystyczne o liczbie zarejestrowanych działalności gospodarczych w Polsce czy też strukturze wiekowej. Jak chwalił się resort, „możliwe jest samodzielne wybieranie parametrów, w zależności od potrzeb. Z hurtowni można korzystać również za pomocą interfejsu programowania aplikacji, czyli tzw. API opracowanego zgodnie ze standardami otwartości danych”.

Zgodnie z intencją, jaka przyświecała ministerstwu przy nowelizacji bazy, wykorzystanie otwartych danych znajdujących się w hurtowni przyniesie szereg korzyści w obszarze gospodarki kraju. Przede wszystkim ma przyczyniać się do wzrostu gospodarczego sektora prywatnego oraz usprawniać działanie administracji publicznej. W ocenie resortu swobodny i bezpłatny dostęp do rzetelnych informacji o podmiotach gospodarczych zaowocuje podniesieniem wydajności usług publicznych, a także ułatwi kreowanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Dlaczego rozwijanie hurtowni danych jest tak ważne?

Dane uzyskiwane z sektora prywatnego stanowią ważne narzędzie w planowaniu i prowadzeniu biznesu. Jak wskazuje GUS, na przestrzeni lat otwarte dane stają się coraz bardziej popularne. Z otwartych baz korzysta niemal 20% przedsiębiorców. Największe zainteresowanie hurtowniami danych wykazują podmioty duże – 44%, nieco rzadziej średnie – 26%. Z kolei małe dopiero zaczynają swoją przygodę z analityką danych, gdyż z bazy danych korzysta niecałe 15% firm.

Zgodnie z danymi GUS z 2019 roku aż 16% przedsiębiorców wskazało, że najbardziej przydatne i poszukiwane okazują się dane dotyczące tematyki gospodarczo-finansowej. Pozostała tematyka pozostaje daleko w tyle. Dodatkowo warto wskazać, że pod względem profilu prowadzonej działalności, najczęściej z otwartych danych publicznych korzystały przedsiębiorstwa zajmujące się finansami i ubezpieczeniami – niemalże 47% analizowanych podmiotów.

W ostatnich latach widać coraz większy wzrost zainteresowania firm wszelkimi danymi pozyskiwanymi z rynku. Przedsiębiorstwa coraz śmielej wykorzystują otwarte dane publiczne w celach biznesowych, tworząc kampanie reklamowe czy dostosowując swoje produkty i usługi do aktualnych odbiorców i trendów. 

Dane dostępne w hurtowni są wykorzystywane do raportów i analiz tworzonych w szczególności przez organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej oraz naukowców prowadzących badania i analityków tworzących globalne raporty.

Czym jest hurtownia danych CEIDG?

Jak wskazuje samo Ministerstwo Rozwoju i Technologii, hurtownia danych CEIDG jest źródłem wiarygodnych danych i raportów o podmiotach zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z informacji przechowywanych w bazie może korzystać każdy zainteresowany, o ile posiada on zarejestrowany profil w serwisie biznes.gov.pl. Informacje o podmiotach gospodarczych udostępniane są zgodnie z zasadą otwartych danych, czyli formy dzielenia się danymi publicznymi w sposób przejrzysty, przydatny i zgodny ze standardami oraz przepisami prawa. Serwis jest w całości bezpłatny. Rejestracja czy pobieranie danych nie zostało obłożone żadnymi kosztami.

Hurtownia danych CEIDG zastąpiła dotychczasową bazę datastore.ceidg.gov.pl. Warto o tym pamiętać, ponieważ poprzednia wersja aplikacji nie jest już aktualizowana ani dalej rozwijana. Próba skorzystania z niej kończy się niepowodzeniem oraz otrzymaniem wiadomości, że serwis został wyłączony 1 kwietnia 2022 roku.

Co znajdę w hurtowni danych CEIDG?

Hurtownia danych CEIDG oferuje informacje o przedsiębiorcach generowane w postaciach raportów.

Użytkownik serwisu uzyskuje dostęp do dwóch aplikacji:

  • aplikacji raportowej – służy do samodzielnego generowania raportów dla wybranych wartości parametrów i w wybranych formatach,
  • bazy raportów – przechowuje automatycznie wygenerowane raporty gotowe do pobrania w predefiniowanych formatach.

Co daje aplikacja raportowa?

Aplikacja raportowa pozwala eksportować, tworzyć harmonogramy dystrybucji raportów oraz zlecać systemowi pozostałe zadania związane z dokumentami. Zadania te są wskazywane przez system w zależności od przechowywanych informacji o konkretnym podmiocie.

Dodatkowo aplikacja ta daje możliwość tworzenia zadań dotyczących dystrybucji raportu. Zadanie dystrybucji to schemat, na podstawie którego system generuje określony dokument. W schemacie można określić format raportu oraz sposób i czas dystrybucji. System pozwala na tworzenie zadań według utworzonych przez administratora szablonów. Szablony zadań pozwalają na cykliczne generowanie raportów według predefiniowanych harmonogramów.

Czym jest baza raportów?

Z kolei baza raportów jest dedykowaną aplikacją do pobierania gotowych, automatycznie wygenerowanych raportów. Raporty generowane są automatycznie według predefiniowanych harmonogramów specyficznych dla poszczególnych raportów — np. codziennie lub co tydzień. Każdy plik z danymi raportu posiada okres retencji, zazwyczaj jest to 7 dni. Po jego upływie raport zostaje automatycznie usuwany.

W jaki sposób korzystać z hurtowni danych?

Hurtownia danych nie jest ogólnodostępnym rejestrem. Aby z niego skorzystać, należy założyć konto na www.biznes.gov.pl. Profil użytkownika zostanie zarejestrowany po złożeniu wniosku. Wniosek ten trzeba uwierzytelnić podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym ePUAP lub e-dowodem. Z bazy danych CEIDG zainteresowany będzie mógł skorzystać dopiero po zarejestrowaniu konta, a następnie zalogowaniu się do serwisu.

Powyższą procedurę muszą przejść użytkownicy, którzy wcześniej już korzystali z otwartej bazy danych o przedsiębiorcach „Datastore”. Po zalogowaniu się będą musieli ponownie przejść proces nadawania uprawnień do nowej hurtowni danych.

W celu automatyzacji dostępu do danych, z hurtowni można również skorzystać za pomocą interfejsu programowania aplikacji – Application Programming Interface.

Kto skorzysta z hurtowni danych?

Z hurtowni danych może korzystać każda osoba, która jest zainteresowana przetwarzaniem informacji o przedsiębiorcach działających na terytorium RP. Aby jednak otrzymać dostęp do danych, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o dostęp do bazy i następnie zalogować się na swój profil. Wejście do hurtowni bez posiadania uwierzytelnionego konta jest niemożliwe.

Podsumowując, hurtownia danych CEIDG to relacyjna baza danych, której celem jest zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i archiwizowanie informacji o podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na podstawie danych z rejestru aplikacja tworzy raporty o przedsiębiorcach mogące być bardzo ważnym źródłem informacji zarówno dla prywatnych przedsiębiorców, jak i różnego rodzaju organów administracyjnych czy organizacji pozarządowych. Z bazy danych może skorzystać każdy zainteresowany. Wystarczy, że dokona rejestracji w serwisie biznes.gov.pl. Informacje o przedsiębiorcach udostępniane są każdemu bezpłatnie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów