0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przesyłanie wniosku CEIDG-1 pocztą – w w jakiej formie złożyć wniosek CEIDG?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Planuję rozpocząć działalność gospodarczą, w jakiej formie powinnam dokonać rejestracji? Czy konieczna jest wizyta w urzędzie, czy zgłoszenie rejestracyjne mogę wypełnić przez internet?

Anna, Poznań

Przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej jednym z pierwszych obowiązków przyszłego przedsiębiorcy jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wypełniony wniosek przedsiębiorcy mogą złożyć na kilka sposobów w zależności od indywidualnych preferencji.

Szczegółowe omówienie sposobu wypełnienia wniosku CEIDG-1 przy rejestracji działalności znajduje się w artykule: Założenie działalności – formularz CEIDG-1 z omówieniem.

Wniosek CEIDG-1 – jaka forma jest poprawna?

Formularz CEIDG-1 można złożyć:

 • osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy
 • albo korespondencyjnie
 • bądź elektronicznie za pośrednictwem rządowej strony www.biznes.gov.pl.

Składając wniosek bezpośrednio w urzędzie miasta lub gminy, urzędnik w celu poświadczenia danych może poprosić przedsiębiorcę o dokument tożsamości, np. dowód osobisty lub paszport.

Wniosek w formie elektronicznej można wypełnić elektronicznie na stronie www.biznes.gov.pl. Pierwsze logowanie wymaga utworzenia konta użytkownika. Forma elektroniczna powinna zostać podpisana za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź profilem zaufanym ePUAP.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest odpłatny, natomiast Profil Zaufany można otrzymać bezpłatnie, rejestrując się na portalu ePUAP: www.epuap.gov.pl.

Z kolei podpis potwierdzony notarialnie jest wymagany, gdy przedsiębiorca chce wysłać wniosek korespondencyjnie (w formie papierowej).

Wniosek CEIDG-1 – co można zgłosić za jego pośrednictwem?

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wpisem bądź zmianą wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, poprzez który przedsiębiorcy zostaje nadany REGON;
 • zgłoszeniem przedsiębiorcy do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym bądź aktualizacyjnym podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym;
 • zgłoszeniem numeru rachunku bankowego na białą listę podatników VAT;
 • zgłoszeniem wybranej formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wniosek CEIDG-1 to wpis rejestrujący w ZUS-ie jako płatnik składek i w urzędzie skarbowym.

Należy pamiętać, że dane podawane w CEIDG z wyłączeniem danych kontaktowych są jawne – istnieje do nich publiczny dostęp poprzez stronę www.biznes.gov.pl.

Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna. Zachęty osoby fizycznej do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej w Polsce są nielegalne.

Podsumowując, chcąc założyć i prowadzić działalność gospodarczą, przedsiębiorcy muszą pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności w urzędzie. Podstawową z nich jest wniosek CEIDG-1, w którym wskazane są główne dane dotyczące firmy. Co ważne, wszelkich zmian w zakresie ewidencyjnym, a także modyfikacji danych, dokonuje się w drodze aktualizacji wniosku CEIDG-1. Należy mieć na uwadze, że aktualizując informacje w CEIDG, o dokonanych zmianach nie trzeba dodatkowo informować ZUS-u. Aktualne informacje z CEIDG zostają przekazane do ZUS-u automatycznie.

Mała księgowość wFirma dla każdego jako ograniczenie wydatków

Warto również wspomnieć, że rozpoczynając działalność, przedsiębiorcy szukają rozwiązań w zakresie cięcia kosztów. Dlatego też dobrze jest rozważyć opcję samodzielnej księgowości online.

Przy wyborze systemu do samodzielnego prowadzenia księgowości online warto zwrócić uwagę, aby umożliwiał on wypełnienie niezbędnych obowiązków rozliczeniowych w urzędzie skarbowym i ZUS-ie.

Szczególnie w przypadku rozliczenia z ZUS-em istotne jest, aby system posiadał automatyczną wysyłkę deklaracji ZUS DRA za jego pośrednictwem, bowiem czynność ta stała się nowym comiesięcznym obowiązkiem dla wszystkich przedsiębiorców począwszy od 2022 roku.

Jaki zatem program wybrać i dlaczego wspomniane funkcje są ważne?

Prowadzając księgowość w systemie wFirma, można w łatwy i szybki sposób dokonywać rozliczeń z urzędem skarbowym, a także ZUS-em poprzez składanie wspomnianych comiesięcznych deklaracji ZUS DRA i wysyłkę pliku JPK_V7 (w przypadku czynnych podatników VAT) bezpośrednio z systemu.

Generowanie i wysyłka deklaracji ZUS DRA

Deklarację ZUS za pośrednictwem systemu generuje się poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, wybierając okres, za który będzie ona składana.

Przesyłanie wniosku CEIDG-1 pocztą – w w jakiej formie złożyć wniosek CEIDG?

W celu wysyłki wygenerowanej deklaracji trzeba ją zaznaczyć i wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ poprzez WYŚLIJ DO ZUS.

Przesyłanie wniosku CEIDG-1 pocztą – w w jakiej formie złożyć wniosek CEIDG?

Deklarację ZUS DRA można wysłać przy użyciu własnego elektronicznego podpisu kwalifikowanego, a jeśli się go nie posiada – wypełnić obowiązek względem ZUS-u, korzystając z podpisu elektronicznego wFirmy.

Przesyłanie wniosku CEIDG-1 pocztą – w w jakiej formie złożyć wniosek CEIDG?

Generowanie i wysyłka JPK_V7

System wFirma automatycznie generuje plik JPK na podstawie ewidencjonowanych danych w rejestrach VAT. Plik JPK wytwarza się z poziomu START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7.

Przesyłanie wniosku CEIDG-1 pocztą – w w jakiej formie złożyć wniosek CEIDG?

Wygenerowany plik JPK w celu wysyłki należy zaznaczyć i wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO MF.

Przesyłanie wniosku CEIDG-1 pocztą – w w jakiej formie złożyć wniosek CEIDG?

Wysyłka pliku możliwa jest za pośrednictwem:

 • własnego podpisu elektronicznego;
 • podpisu elektronicznego należącego do wFirma;
 • profilu zaufanego (ePUAP);
 • przychodu wykazanego w zeznaniu za rok poprzedni (obecnie przychód z zeznania za rok 2020).

System wFirma gwarantuje bezpieczeństwo w dokumentowaniu sprzedaży, bowiem prowadzona ewidencja księgowa jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również w zakresie Polskiego Ładu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów