Poradnik Przedsiębiorcy

Zgłoszenie rachunku VAT w CEIDG - warto wiedzieć!

Prowadzę warsztat samochodowy i jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności na fakturach powinny być umieszczone numery rachunku VAT? Czy zgłoszenie rachunku VAT w CEIDG jest obowiązkowe?

Łukasz, Opole

 

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy posiadają firmowe rachunki rozliczeniowe, powinni dokonać ich zgłoszenia w CEIDG, składając w tym celu aktualizacje formularza CEIDG-1. W sytuacji gdy posiadają oni kilka rachunków wykorzystywanych w celach firmowych, mogą tego dokonać za pośrednictwem załącznika CEIDG-RB. Osoby prowadzące spółkę cywilną powinny zgłosić firmowe rachunki bankowe na formularzu NIP-2, natomiast podmioty posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego na formularzu NIP-8.

Zgłoszenie w zakresie wykazu rachunków bankowych należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia zmiany danych.
Zgodnie z art. 81 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego niedopełnienie obowiązku zgłoszeniowego stanowi wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny.

Z informacji otrzymanej od Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że rachunki VAT nie stanowią zwykłych rachunków bankowych, w związku z czym zgłoszenie rachunku VAT w CEIDG nie jest obowiązkowe. Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest również odpowiedź Ministerstwa Finansów, w której czytamy, że (…) rachunek VAT nie będzie musiał być zgłaszany fiskusowi, podatnicy nie będą musieli wykazywać go w zgłoszeniu NIP-2, ani żadnym innym (...). Warto również podkreślić, że rachunek VAT zakładany jest przez banki i SKOK-i do firmowych rachunków rozliczeniowych podatników bez zawierania z posiadaczami kont dodatkowych umów czy aneksów.

Jeżeli chodzi o zamieszczanie rachunku VAT na fakturach wystawianych przez sprzedawców, należy zwrócić uwagę na art. 106e ustawy o VAT, który zawiera wykaz obowiązkowych elementów, jakie musi posiadać faktura. Wśród nich nie został wymieniony numer rachunku bankowego lub numer rachunku VAT. Oznacza to, że wskazanie numeru konta, na które nabywca może dokonać zapłaty, jest dobrowolne i zależy wyłącznie od woli sprzedawcy.

Wątpliwością, jaka pojawia się wśród przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem split payment, jest kwestia związana ze sposobem dokonania płatności na rachunek VAT w sytuacji, gdy nabywca nie będzie posiadał takiego numeru rachunku sprzedawcy.

Umieszczanie numeru rachunku VAT na wystawianych fakturach sprzedaży nie jest konieczne, ponieważ nabywca dokonuje przelewu na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, tak jak miało to miejsce przed wprowadzeniem split payment.
W celu dokonania zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności konieczne jest skorzystanie z tzw. komunikatu przelewu. Aby możliwe było skorzystanie ze split payment przez nabywcę, musi on posiadać takie informacje jak:

  1. NIP sprzedawcy,
  2. numer faktury, która ma zostać uregulowana z wykorzystaniem split payment,
  3. kwota brutto faktury,
  4. kwota VAT z faktury.

Dodatkowo nabywca musi posiadać firmowy rachunek rozliczeniowy, ponieważ do prywatnych rachunków tzw. ROR banki nie otwierają specjalnych rachunków VAT. Przelew z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywany jest w kwocie brutto pomiędzy rachunkami rozliczeniowymi stron transakcji. Uznanie i obciążenie rachunku VAT sprzedawcy i nabywcy następuje jako dodatkowa transakcja widoczna wyłącznie na wyciągu bankowym każdej ze stron.