0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Inwentarz żywy w firmie - jak zaksięgować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy z przedsiębiorców wprowadza do firmy środki trwałe. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności środkami trwałymi są pojazdy, maszyny, sprzęt komputerowy i wiele innych. W środkach trwałych działalności gospodarczej można również znaleźć zwierzęta. Czy zatem inwentarz żywy można ująć w ewidencji środków trwałych? Czy zwierzęta wykorzystywane w firmie mogą podlegać amortyzacji? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Czy inwentarz żywy powinien znaleźć się w kosztach uzyskania przychodu?

Wydatek poniesiony na zakup zwierzęcia o wartości do kwoty 10 tys. zł (netto w przypadku czynnego podatnika VAT, brutto w przypadku podatnika zwolnionego) o planowanym okresie wykorzystywania powyżej roku, może zostać uznany jako koszt uzyskania przychodu.

W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy wydatek na pewno spełnia definicję kosztu uzyskania przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czyli, czy:

 • wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, zabezpieczenia lub zachowania jego źródła;
 • nie został wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatek, który nie może być kosztem uzyskania przychodu;
 • jest odpowiednio udokumentowany.

Przedsiębiorca ma za zadanie dowieść, że poniesiony wydatek na zakup zwierzęcia jest ściśle związany z przedmiotem prowadzonej działalności i przyczynia się do osiągnięcia przychodu. Zakup zwierząt w celach reprezentacyjnych, czyli m.in. do stworzenia pozytywnego wizerunku firmy, pokazania okazałości, wytworności nie może być zaliczony do kosztów firmy. Natomiast zakup zwierzęcia, które spełnia definicję kosztu uzyskania przychodu księguje się w kolumnie 13 KPiR jako Pozostałe wydatki.

Przykład 1.

Pan Grzegorz prowadzi zakład meblowy i dokonał zakupu kilku psów, które mają za zadanie pilnowanie nieruchomości. Wartość każdego z psów nie przekracza kwoty 10 tys. zł netto. Przedsiębiorca zaksięgował zakup psów w dacie wystawienia faktury w kolumnie 13 KPiR.

Zakup psów w celu zapewnienia bezpieczeństwa posesji i majątku jest uzasadnionym wydatkiem, wobec czego może on podlegać ujęciu w KPiR.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby wprowadzić inwentarz żywy do ewidencji?

Do ewidencji środków trwałych można wprowadzić majątek, który spełnia warunki wymienione w art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym zapisem, środki trwałe to:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne przedmioty, które spełniają odpowiednie warunki.

Warunki, które muszą zostać spełnione, aby przedmiot został uznany za środek trwały:

 • są kompletne i zdatne do użytku na dzień przyjęcia do ewidencji środków trwałych;
 • zostały nabyte lub wytworzone przez podatnika;
 • stanowią własność lub współwłasność podatnika bądź zostały oddane do wykorzystania na podstawie umowy dzierżawy, leasingu lub najmu;
 • są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • przewidywany okres ich wykorzystywania w działalności wynosi co najmniej rok.

Inwentarz żywy nie podlega amortyzacji w czasie. Mimo wartości przekraczającej kwotę 10 tys. zł zakup takiego składnika majątku księguje się jednorazowo w dacie poniesienia wydatku, w kolumnie 13 KPiR – Pozostałe wydatki.

Inwentarz żywy można wprowadzić do ewidencji środków trwałych, lecz nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Inwentarz żywy znajduje się w Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 9, podgrupa 90, symbol KŚT 900.

Przykład 2.

Pan Wiesław planuje rozpoczęcie działalności polegającej na hodowli alpak, których włókno będzie następnie odsprzedawał przetwórniom. Koszt 1 alpaki będzie wynosił co najmniej 10 tys. zł. Jak ująć zakup zwierzęcia?

Zwierzę o wartości co najmniej 10 tys. zł, którego zakup jest związany z przedmiotem działalności gospodarczej, księguje się bezpośrednio w kosztach podatkowych, w kolumnie 13 KPiR – Pozostałe wydatki. W celach ewidencyjnych zwierzę można wprowadzić do środków trwałych pod kategorią 900 – Inwentarz żywy.

Inwentarz żywy, a wydatki poniesione na jego utrzymanie w kosztach

Zazwyczaj posiadanie zwierząt w działalności wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Do kosztów takich zalicza się m.in. wyżywienie, czy też inne koszty związane z ich utrzymaniem. W takiej sytuacji faktury dokumentujące poniesione koszty na utrzymanie zwierząt wykorzystywanych w działalności gospodarczej można ująć w kosztach podatkowych, pod warunkiem ich zasadności oraz właściwego udokumentowania.

Przykład 3.

Pani Joanna prowadzi firmę polegającą na świadczeniu usług hipoterapii dziecięcej. W swojej działalności wykorzystuje kilka koni, które znajdują się w środkach trwałych firmy jako inwentarz żywy. Wydatki związane z utrzymaniem koni, np. wynajem stajni, zakup siana, owsa, usługi weterynarza – są kosztami związanymi ściśle z działalnością, dlatego można je ująć w kosztach podatkowych w kolumnie 13 KPiR – Pozostałe wydatki.

Jak zaksięgować inwentarz żywy w wFirma.pl

Fakturę za zakup inwentarza żywego księgujemy w systemie wFirma.pl poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (bez VAT) » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Wydatek zostanie zaksięgowany w kolumnie 13 KPiR – Pozostałe wydatki. Podatek VAT trafi do rejestru VAT zakupu. 

Inwentarz żywy jako środek trwały

Inwentarz żywy wprowadza się do ewidencji środków trwałych poprzez zakładkę: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY. W polu Kategoria jako kategorię środka trwałego należy wybrać 900 – Inwentarz żywy.

Inwentarz żywy - która kategoria środka trwałego

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów