0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Klasyfikacja środków trwałych, czyli KŚT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kiedy już składnik majątku zostanie uznany przez przedsiębiorcę za środek trwały firmy, nadchodzi moment odpowiedniego zakwalifikowania nabytego środka trwałego. Służy do tego Klasyfikacja Środków Trwałych. Czym jest KŚT? Jak jest zbudowana? Jak wybrać prawidłowe KŚT dla środka trwałego? Wyjaśniamy w artykule!

Czym jest Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)?

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest uporządkowanym zestawem składników majątku trwałego, która służy celom:

- statystycznym,
- ewidencyjnym,
- amortyzacyjnym (ustalenie odpowiedniej stawki odpisów amortyzacyjnych).

Co ważne Klasyfikacja Środków Trwałych została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

Jak wynika z treści rozporządzenia, zakres środków trwałych zaliczanych do:

 • grupy 0 - określono na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • grupy 1 oraz 2 - zostały opracowane w oparciu o klasyfikację PKOB oraz PKWiU wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),
 • grupy od 3 do 9 - przypisano im odpowiednie numery PKWiU 2015, mające charakter orientacyjny.

Dodatkowo w rozporządzeniu zostało określone, że oznaczenie „*” przy symbolach PKOB i PKWiU oznacza, że zakres danego grupowania tych klasyfikacji nie w pełni odpowiada zakresowi danego grupowania KŚT. Natomiast w przypadkach, gdy przypisanie konkretnych symboli klasyfikacji było niemożliwe w kolumnie „Powiązania” umieszczono znak „-".

Od 2018 r. obowiązuje nowa klasyfikacja środków trwałych (KŚT 2016). Natomiast środki trwałe nabyte do końca 2017 r. były wprowadzane pod kategorią wynikającą z KŚT 2010, która była aktualna do końca 2017 r. Nabyte w 2018 r. środki trwałe są objęte symbolami nowej KŚT 2016.

Klasyfikacja Środków Trwałych - struktura 

Jak wskazuje rozporządzenie w sprawie KŚT na pierwszym szczeblu można wyróżnić 10 jednocyfrowych grup środków trwałych:

 • 0 - grunty
 • 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • 3 - kotły i maszyny energetyczne
 • 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 • 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
 • 6 - urządzenia technicznie
 • 7 - środki transportu
 • 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 9 - inwentarz żywy

Co ważne grupy środków trwałych składają się z podgrup dwucyfrowych oraz rodzajów - trzycyfrowych.

Jak określić KŚT?

Przedsiębiorca przyjmujący do użytku w działalności środek trwały powinien ustalić odpowiedni numer, który określa Klasyfikacja Środków Trwałych. Ma on wpływ na zastosowanie odpowiedniej stawki amortyzacyjnej, według której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne w kosztach.

Niekiedy przypisanie składnika majątku trwałego do odpowiedniego rodzaju KŚT sprawia zarówno przedsiębiorcom, jak i wykwalifikowanym księgowym wiele trudności. W takiej sytuacji warto zasięgnąć pomocy osób z wykształceniem technicznym, znających specyficzne cechy środka trwałego. Należy również pamiętać, iż Klasyfikacja Środków Trwałych na początku każdej grupy oraz w szczegółach podgrupy i rodzaju zawiera szczegółowe uwagi, które mogą okazać się przydatne w przypisaniu odpowiedniej KŚT.

Kolejnym narzędziem przydatnym z punktu widzenia przedsiębiorcy może okazać się wyszukiwarka KŚT, która dostępna jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (pod zakładką KŚT » WYSZUKIWARKA): Standardowe klasyfikacje

Ostatecznym krokiem w razie problemów z przypisaniem odpowiedniego KŚT jest skontaktowanie się z Ośrodkiem Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Co ważne wsparcie w tym zakresie nie zostanie udzielone w sposób telefoniczny. Należy wystosować pisemny wniosek o nadanie symbolu klasyfikacyjnego podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu. Można wysłać go mailem, faksem lub pocztą (pod adres ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź lub KlasyfikacjeUSLDZ@stat.gov.pl). Ośrodek ma 30 dni na wydanie informacji, a w sprawach szczególnie trudnych czas ten wydłuża się do 2 miesięcy.

Za wydanie niniejszej informacji ośrodek pobierze stosowną opłatę.

Ewidencja środków trwałych w systemie księgowości online wFirma.pl

System wFirma.pl pozwala w prosty sposób prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która jest dostępna pod zakładką EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE.Klasyfikacja środków trwałych - system wfirma

W systemie możliwe jest bezpośrednie księgowanie zakupu środków trwałych, jak ich prowadzanie bezpośrednio do ewidencji, co następuje np. przy przeniesieniu majątku prywatnego na cele działalności.

Podczas dodawania środka trwałego w systemie dostępna jest obowiązująca lista kategorii środków trwałych, dzięki której w celu doboru odpowiedniej KŚT nie trzeba korzystać z zewnętrznych źródeł.

Klasyfikacja środków trwałych w systemie wfirma

Zakładka ŚRODKI TRWAŁE posiada również szereg funkcji dotyczących środków trwałych, które pozwalają dodawać, modyfikować, usuwać składniki majątku, jak również sprawdzić ich plan amortyzacji. W prosty sposób można dokonać również sprzedaży, likwidacji lub ukrycia środka trwałego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów