Poradnik Przedsiębiorcy

Klasyfikacja środków trwałych, czyli KŚT

Kiedy już składnik majątku zostanie zakwalifikowany przez przedsiębiorcę jako środek trwały firmy, nadchodzi moment odpowiedniego zakwalifikowania środka trwałego. Służy do tego Klasyfikacja Środków Trwałych. Czym jest KŚT? Jak jest zbudowana? Jak wybrać prawidłowe KŚT dla środków trwałych?

Czym jest Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)?

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest uporządkowanym zestawem składników majątku trwałego, która służy celom:

- statystycznym,
- ewidencyjnym,
- amortyzacyjnym (ustalenie odpowiedniej stawki amortyzacyjnej).

Co ważne Klasyfikacja Środków Trwałych została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku.

Jak wynika z treści rozporządzenia, zakres środków trwałych zaliczanych do:

 • grupy 0 - określono na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • grupy 1 oraz 2 - zostały opracowane w oparciu o klasyfikację PKOB oraz PKWiU wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
 • grupy od 3 do 9 - przypisano im odpowiednie numery PKWiU, mające charakter szacunkowy.

Klasyfikacja Środków Trwałych - struktura 

Jak wskazuje rozporządzenie w sprawie KŚT, można wyróżnić 10 jednocyfrowych grup środków trwałych:

 • 0 - grunty
 • 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • 3 - kotły i maszyny energetyczne
 • 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 • 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
 • 6 - urządzenia technicznie
 • 7 - środki transportu
 • 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 9 - inwentarz żywy

Co ważne grupy środków trwałych składają się z podgrup dwucyfrowych oraz rodzajów - trzycyfrowych.

Jak określić KŚT?

Przedsiębiorca przyjmujący do użytku środek trwały powinien ustalić odpowiedni numer, który określa Klasyfikacja Środków Trwałych. Ma on wpływ na zastosowanie odpowiedniej stawki amortyzacyjnej.

Niekiedy przypisanie składnika majątku trwałego do odpowiedniego rodzaju KŚT sprawia zarówno przedsiębiorcom, jak i wykwalifikowanym księgowym wiele trudności. W takiej sytuacji warto zasięgnąć pomocy osób z wykształceniem technicznym, znających specyficzne cechy środka trwałego. Należy również pamiętać, iż Klasyfikacja Środków Trwałych na początku każdej grupy oraz w szczegółach podgrupy i rodzaju zawiera szczegółowe uwagi, które mogą okazać się przydatne w przypisaniu odpowiedniego KŚT.

Kolejnym narzędziem przydatnym z punktu widzenia przedsiębiorcy może okazać się wyszukiwarka KŚT dostępna na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: Standardowe klasyfikacje

Ostatecznym krokiem w razie problemów z przypisaniem odpowiedniego KŚT jest skontaktowanie się z Ośrodkiem Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Co ważne wsparcie w tym zakresie nie zostanie udzielone w sposób telefoniczny. Należy wystosować pisemny wniosek o nadanie symbolu klasyfikacyjnego. Można wysłać go mailem, faksem lub pocztą (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź). Ośrodek ma 30 dni na wydanie informacji, a w sprawach szczególnie trudnych czas ten wydłuża się do 2 miesięcy.

Za wydanie niniejszej informacji ośrodek pobierze stosowną opłatę.

Artykuły z cyklu
„Środki trwałe w działalności gospodarczej”