0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak amortyzować samochód zabytkowy w działalności?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wykorzystywanie aut w ramach działalności jest tak powszechnym faktem, że nie warto się o nim mocno rozpisywać. Trzeba natomiast wspomnieć o tym, że nie każdy przedsiębiorca decyduje się w swojej firmie na samochód nowy albo prawie nowy – niektórzy wolą te zabytkowe. Jeżdżenie zabytkowym autem to dobra podstawa na intratny biznes – czy jednak taki samochód można zamortyzować na takich samych zasadach, jak pozostałe auta? Sprawdź, jak amortyzować samochód zabytkowy!

Kiedy i jak amortyzować samochód zabytkowy?

Przedsiębiorca w swojej firmie do kosztów uzyskania przychodów zalicza wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci odpisów amortyzacyjnych. Samochody nie stanowią tu żadnego wyjątku – jeśli przedsiębiorca chce zmniejszyć podstawę opodatkowania o odpisy amortyzacyjne pojazdu, to musi zaliczyć go do środków trwałych firmy.

Odpowiedni w tym przypadku będzie art. 22a ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z nim amortyzacji podlegają m.in. środki transportu, które stanowią własność lub współwłasność podatnika, zostały przez niego nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania. Dodatkowo, przewidywany okres użytkowania powinien być dłuższy niż jeden rok, a wykorzystywanie ma być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Można wobec tego założyć, że samochódzabytkowy także będzie podlegał odpisom amortyzacyjnym na standardowych zasadach. Jednakże niepewność przedsiębiorców budzi fakt, że spod możliwości amortyzacji został wyłączony pewien katalog majątku, w którym znajdują się także dzieła sztuki i eksponaty muzealne (art. 22c ust. 3). Czy samochód zabytkowy nie powinien podlegać pod to właśnie wyłączenie?

Dzieła sztuki i eksponaty muzealne

Bezpośrednio z przepisów trudno jest wyczytać, czy samochodyzabytkowe należą do kategorii dzieł sztuki bądź eksponatów muzealnych – właściwie ciężko jest określić, co w ogóle należy do obu tych grup. Ani ustawa o PIT, ani Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) nie zawierają bowiem definicji obu tych pojęć.

Warto zatem poszukać definicji w innym źródle – np. w Wielkim Słowniku Języka Polskiego, zgodnie z którym poprzez dzieło sztuki należy zatem rozumieć trwały wytwór umysłu ludzkiego o charakterze naukowym lub artystycznym. Natomiast eksponat muzealny to – zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN – przedmiot wystawiony do oglądania w muzeum lub na wystawie. Zatem logiczne wydaje się być, że samochódzabytkowy, wykorzystywany w działalności do jeżdżenia - a nie oglądania - nie będzie stanowił eksponatu muzealnego.

Co natomiast z dziełem sztuki? W tym miejscu warto odnieść się do interpretacji indywidualnych, wydanych np. przez naczelnika izby skarbowej w Warszawie w dniu 21 listopada 2008 r. (IPPB3/423-1384/08-2/KB) lub 14 września 2009 r. (IPPB1/415-520/09-2/AM). Zgodnie z tymi opiniami samochód nie może stanowić dzieła sztuki, jako że jego produkcja odbywała się seryjnie - zatem nie nosi on cech unikatowych, w których twórca dzieła miałby zostać wyrażony. W interpretacji z 21 listopada 2008 r. wskazano szczegółowo, iż “(...) należy zgodzić się ze Spółką, iż samochód marki x z 1934 r. wpisany do rejestru pojazdów zabytkowych, nie spełnia przesłanek pozwalających na zakwalifikowanie go jako dzieła sztuki, czy też eksponatu muzealnego. Samochód ten jako produkt seryjny, nie jest dziełem unikatowym, posiadającym jakieś szczególne walory artystyczne. Samochód ten nie stanowi również eksponatu muzealnego wpisanego do inwentarza muzealiów. Zatem przepis art. 16c ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [odpowiednio art. 22c ustawy o PIT - przyp. red.], w niniejszym przypadku, nie znajdzie zastosowania. Tym samym stanowisko Spółki, zgodnie z którym może ona dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej powyższego środka trwałego, jest prawidłowe.”

Jednocześnie naczelnik wskazał, że w przypadku podobnych spraw warto kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Zatem jeśli przedsiębiorca wykorzystuje zabytkowy samochód np. w ofercie przewozu osób w ramach szczególnych uroczystości, można uznać, iż pojazd taki jest środkiem trwałym, podlegającym amortyzacji na standardowych zasadach - jak pozostałe środki trwałe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów