Poradnik Przedsiębiorcy

Wartość początkowa i opodatkowanie samochodu otrzymanego w darowiźnie

Chciałbym wprowadzić do ewidencji środków trwałych mojej firmy samochód osobowy, który otrzymam w ramach darowizny od mojego ojca. Jak ustalić jego wartość? Czy muszę płacić podatek dochodowy od tego samochodu?

Sebastian, Sopot

 

Wartość początkową środka trwałego należy ustalić na podstawie wartości rynkowej z dnia nabycia. Możliwe jest także ustalenie innej wartości w umowie darowizny - jeśli będzie ona niższa, wtedy należy ją wprowadzić do ewidencji, jako wartość początkową środka trwałego.

Darowizna nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ podlega ona podatkowi od spadków i darowizn. W Pańskim przypadku opodatkowanie nie będzie jednak konieczne, gdyż darowizna została otrzymana od osoby pochodzącej z I grupy podatkowej - rodzica.