0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Chcesz wykupić auto po leasingu? Poznaj wady i zalety tego przedsięwzięcia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W umowach leasingu często przewidziana jest możliwość późniejszego wykupu rzeczy, które używa jedna ze stron, czyli korzystający. Wykup może nastąpić na cele prowadzonej działalności (tzw. wykup na firmę), a także na cele osobiste (tzw. wykup prywatny).

W pierwszej kolejności przedstawiony zostanie wykup po leasingu na cele działalności gospodarczej. Jako przykład posłuży tutaj samochód osobowy. Co jest zaletą takiego wykupu?

Możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z faktury, która dokumentuje wykup samochodu, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej z 16 grudnia 2010 r. W przypadku samochodu osobowego jest to 60%. Możliwość odliczenia przysługuje podatnikom, którzy mają na celu wykorzystanie wykupionego samochodu do wykonywania czynności opodatkowanych.

Możliwe jest także zaliczenie wydatku na wykup samochodu do kosztów uzyskania przychodów. Może to nastąpić bezpośrednio lub w drodze jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, zgodnie z art. 22f ust. 3 ustawy o PIT. Jednakże, aby tego dokonać, wydatek na wykup samochodu nie może przekroczyć wartości 3 500 zł.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ewentualna umowa sprzedaży samochodu może zostać zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jest to korzyść zarówno dla przyszłego nabywcy samochodu, jak i dla sprzedawcy, dzięki większej atrakcyjności oferty sprzedaży.

Jeżeli sprzedaż nastąpi co najmniej pół roku po wykupie, istnieje możliwość zwolnienia z VAT sprzedaży samochodu (art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r.).

A oto przykłady wad wykupu auta po leasingu na cele działalności gospodarczej:

  1. przychód ze sprzedaży jest opodatkowany podatkiem od osób fizycznych, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT,

  2. zgodnie z art. 91 ust. 7c ustawy o VAT, istnieje możliwość wystąpienia obowiązku skorygowania części lub całości podatku odliczonego przy wykupie, jeżeli sprzedaż samochodu będzie zwolniona z VAT.

Wykup auta po leasingu na cele osobiste również niesie ze sobą wady i zalety. W omawianym wyżej przypadku, wskazana została większa liczba zalet niż wad, natomiast w przypadku prywatnego wykupu jest odwrotnie.

Do zalet takiego rozwiązania z pewnością należy zaliczyć fakt, iż sprzedaż wykupionego z leasingu samochodu nie podlega opodatkowaniu VAT, a także nie jest konieczne korygowanie odliczonego podatku naliczonego, ponieważ podatek taki z powodu braku prawa do odliczenia nie został odliczony.

Co więcej, sprzedaż samochodu nie powoduje powstania przychodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych już po upływie pół roku od końca miesiąca, w którym wykup nastąpił.

Co może zniechęcać do takiego rozwiązania? Przede wszystkim nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury, która dokumentuje wykup samochodu. Poza tym konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, pod warunkiem, że wydatki związane z używaniem samochodu dla potrzeb działalności gospodarczej mają być rozliczane w kosztach uzyskania przychodu (art. 23 ust. 1 pkt 45 oraz art. 23 ust. 5 ustawy o PIT).

Przy wykupie pojazdu na cele osobiste nie ma możliwości zaliczenia wydatku na wykup samochodu do kosztów uzyskania przychodu, a dodatkowo występuje konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych przez ewentualnego nabywcę samochodu.

Podsumowując, bardziej korzystnym rozwiązaniem jest zazwyczaj wykup samochodu osobowego po leasingu na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Aczkolwiek wykup na cele osobiste może być opłacalny w przypadku, gdy przedsiębiorca krótko po wykupie zamierza sprzedać samochód.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów