0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak ewidencjonować i korygować sprzedaż wysyłkową

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Moment powstania obowiązku podatkowego

W przypadku płatności za towar w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera czy pocztę, faktura wystawiana jest w chwili nadania przesyłki. Kupujący po zapłaceniu za towar u kuriera (listonosza) otrzymuje przesyłkę wraz z fakturą. Taka sprzedaż może być udokumentowana fakturą wystawioną w terminie 7 dni od dnia dokonania dostawy. Zatem sprzedawca może wystawić fakturę w momencie nadania przesyłki na poczcie bądź w firmie kurierskiej. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak ewidencjonować i korygować sprzedaż wysyłkową!

W przypadku dostawy wysyłkowej realizowanej za zaliczeniem pocztowym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty za towar. Gdy zapłata następuje przed dostawą, otrzymana kwota traktowana jest jako zaliczka. W tym przypadku data jej otrzymania powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Jeśli jednak klient odbiera przesyłkę, a następnie sprzedawca otrzymuje zapłatę za nią na rachunek bankowy, to sprzedawca rozliczyłby sprzedać w momencie uzyskania tej zapłaty.

Może się jednak zdarzyć, że klient nie odbierze nadanego towaru. W takim przypadku nie dojdzie do zapłaty, a tym samym nie powstanie obowiązek podatkowy w VAT. Przy założeniu, że sprzedawca rozlicza VAT w momencie otrzymania zapłaty, brak odbioru przesyłki nie będzie oznaczać obowiązku skorygowania rejestrów VAT. Konieczne będzie jednak skorygowanie faktury wystawionej w momencie wydania towaru kurierowi bądź nadania paczki na poczcie.

W takim przypadku fakturę można anulować. Nie trzeba wystawiać faktury korygującej.

Ewidencjonowanie na kasie

Obowiązek ewidencjonowania na kasie obrotów spoczywa na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Z obowiązku ewidencjonowania z zastosowaniem kas rejestrujących sprzedaż, zwolniona jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym, z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych. Aby można było z tego zwolnienia korzystać, zapłata w całości musi nastąpić za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Dodatkowo sprzedawca musi prowadzić szczegółową ewidencję dowodów zapłaty. Z tej ewidencji oraz dowodów dokumentujących dostawę musi jednoznacznie wynikał, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła.

Aby dostawa korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, łącznie muszą został spełnione następujące warunki:

 • dostawa towaru następuje w systemie wysyłkowym;
 • zapłata za dostawę towarów w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła;
 • prowadzona jest szczegółowa ewidencja dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalił również dane osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

Trzeba również pamiętać, że żadne zwolnienie nie ma zastosowania, a tym samym od początku sprzedaż musi być ewidencjonowana na kasie, przy dostawie:

 • części do silników, silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, kontenerów, części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego, niesklasyfikowanych silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach;
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten;
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego;
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, która nie może korzystał ze zwolnienia podmiotowego;
 • nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie: płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych, dyskietek, kart pamięci, kartridżów;
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedać lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych;
 • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów