0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak liczyć okres wypowiedzenia dla umów o pracę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

22 lutego 2016 r. wprowadzona została nowelizacja dotycząca między innymi okresów wypowiadaniaumów na czas określony. Aktualnie bez różnicy jest, czy umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony, czy na okres zamknięty. Okres wypowiedzenia dla tych umów jest taki sam. Zasada ta jest również stosowana w przypadków zawierania umów na czas zastępstwa danego pracownika, gdyż ten rodzaj zakwalifikowany został do jednego z rodzajów umów terminowych.

Wypowiadanie umów na czas nieokreślony oraz na czas określony

Art. 36 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Przepisy przejściowe a umowa na czas określony

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na umowy, które zawarte zostały przed 22 lutego 2016 r. na okres do 6 miesięcy albo zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem, to w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy obowiązujące przed 22 lutego 2016 r.

Do umów o pracę zawartych przed 22 lutego 2016 r., na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano ich możliwość rozwiązywania za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się nowe przepisy. W związku z tym przy obliczaniu długości okresu wypowiedzenia stosuje się zmieniony art. 36 Kodeksu pracy, o którym mowa powyżej. Okresy wypowiedzenia zależeć będą od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.  

 

Uwaga!

W tym przypadku licznik zatrudnienia danego pracownika w zakładzie pracy zeruje się, to znaczy, że staż pracy liczy się od momentu wejścia w życie nowych przepisów, czyli od 22 lutego 2016 r.

Może tu dojść do sytuacji, w której pracownik zatrudniony np. od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2019 r., aby mieć 3-miesięczny okres wypowiedzenia, musi pracować do 21 lutego 2019 r.

Inna sytuacja będzie miała miejsce, kiedy pracodawca zatrudni pracownika po 22 lutego 2016 r. - okres wypowiedzenia umowy o pracę będzie uzależniony od tego, czy dany pracownik pracował już kiedyś u tego pracodawcy. Jeżeli tak było, np. przez okres trzech lat, to podejmując po raz kolejny pracę u tego pracodawcy, okres wypowiedzenia w chwili zawarcia umowy będzie trzymiesięczny.

Okres wypowiadania umów na okres próbny

Okresy wypowiadania umów o pracę zawartych na okres próbny pozostają bez zmian.  

Art. 34 Kodeksu pracy stanowi, że okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo

Umowa na zastępstwo aktualnie została zakwalifikowana jako jeden z rodzajów umowy terminowej. W związku z czym zasady wypowiadania tych umów będą takie same jak innych umów o pracę. Aktualnie nie obowiązuje 3-dniowy okres wypowiedzenia tych umów, a zależny będzie on od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów