0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie znaczenie dla firmy ma kultura organizacyjna?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do kluczowych działań, które związane są z zarządzaniem firmą, należy dysponowanie zasobami pieniężnymi i ludzkimi. Te, a także szereg innych czynności, powinny przyczyniać się do osiągania dobrych rezultatów finansowych. Nie należy zapominać, że do osiągnięcia tego celu duże znaczenie ma także kultura organizacyjna firmy.  

Kultura organizacyjna - definicja

W naukowych opracowaniach kultura organizacyjna jest określana jako: zbiór norm społecznych i systemów wartości, właściwy klimat organizacyjny lub wymogi zachowania. Powinna dotyczyć poglądów, przekonań, oczekiwań i norm, które będą łączyć wszystkich pracowników firmy.

Dbanie o kulturę organizacyjną ma na celu, m.in.: integrację pracowników, zrozumienie misji i strategii organizacji, powstanie jednolitych sposobów pomiaru i kryteriów oceny efektów, stworzenie wspólnego języka i aparatu pojęciowego, unikanie konfliktów i negatywnych emocji.

Kluczowe zasady dobrej kultury organizacyjnej

Każda firma kieruje się innymi wartościami, ma odmienne poglądy i cele. Jednak są pewne reguły, które mogą, a nawet powinny stosować wszystkie przedsiębiorstwa.

  • Ustalenie systemu wartości

Podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest określenie wyznawanych przez niego wartości. Mają one być podpowiedziami dla pracowników, jak właściwie się zachowywać i jak myśleć, żeby zrealizować wizję firmy. Ustalone ideały mogą głosić wzajemny szacunek, dbanie o profesjonalizm czy działanie dla dobra interesów klientów. Tworząc system wartości, nie warto nadmiernie używać wyobraźni. Hasła nie muszą być wybitnie oryginalne, ważne, żeby były autentyczne - możliwe do zastosowania w codziennych życiu firmy.

  • Stworzenie wizji

Wizja i misja organizacyjna, wraz z opisanymi powyżej wartościami, stanowią trzon każdej firmy. Ta pierwsza staje się przyczynkiem do zdefiniowania wartości i celów działania.

Na stworzeniu odpowiedniego tekstu wyrażającego wizję firmy należy się bardzo skupić, ponieważ jeśli będzie on trafny, a przede wszystkim szczery, będzie kierował nie tylko działaniami pracowników, ale, być może, także dostawców, partnerów czy klientów.

  • Przekładanie słów na działania

Jak głosi znana maksyma: nie liczą się słowa, lecz czyny. Dlatego sformułowane przez zarządzających firmą wartości, powinny mieć odzwierciedlenie w codziennych działaniach firmy czy np. polityce awansowania pracowników.

  • Skompletowanie odpowiedniej kadry

Aby wartości przekładały się na działania, potrzeba jeszcze osób, które je wyznają lub nie będą miały problemów z ich przyswojeniem. Zatem rekrutując nowego pracownika, poza analizowaniem jego kompetencji i doświadczenia, warto sprawdzić, czy będzie on pasował do kultury organizacyjnej danej firmy.

  • Stworzenie narracji

Z każdym przedsiębiorstwem wiąże się jakaś historia powstania, niekiedy pełna wzlotów i upadków. Warto przekształcić ją w narrację, która będzie istotnym elementem wizerunku firmy. Aby zwiększyć jej siłę oddziaływania, można przyjąć nieoficjalny styl, który zwykle jest bliższy odbiorcom.

  • Odpowiednie zaaranżowanie miejsca pracy

Ostatnim czynnikiem, który w dużym stopniu konstruuje kulturę organizacyjną, jest miejsce. Odpowiednie architektoniczne rozplanowanie przestrzeni (np. otwarcie jej) może korzystnie wpływać na współpracę między pracownikami. Oprócz układu pomieszczenia pracy ważna jest jego estetyka, a także część miasta, w której znajduje się siedziba firmy.

Właściwa kultura organizacyjna - jakich korzyści może dostarczyć firmie?

Choć na dobrą kulturę organizacyjną składają się jeszcze inne czynniki oprócz tych wymienionych powyżej, już zastosowanie tych drugich pozytywnie wpływanie na przedsiębiorstwo. Zdefiniowanie wizji i wartości, które są dla niego ważne, sprawi, że zwiększy u pracowników świadomość celów, do osiągnięcia których mogą się przyczynić. Znając firmowe hasła, mogą także coraz mocniej identyfikować się ze swoim miejscem pracy.

Dobry wpływ na nich będzie miało także realizowanie opisanych wartości przez zarządzających - podwładni widząc, że firma dotrzymuje słowa np. co do awansów, nie będą myśleli o jej opuszczaniu. Natomiast jeśli będą pracować w prawidłowo i estetycznie zaaranżowanych miejscach, będą się dobrze czuć zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i grupowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów