0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK CIT - nowe obowiązki dla podatników CIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy CIT wkrótce będą zobowiązani do przesyłania ksiąg rachunkowych do organów skarbowych w nowej formie, opartej na strukturze JPK-KR. Oznacza to, że fiskus zyska jeszcze większe możliwości w zakresie kontroli podmiotów rozliczających się podatkiem CIT. Czym będzie JPK CIT oraz od kiedy będzie obowiązywać? Omawiamy!

Czym jest JPK CIT?

JPK CIT będzie nowym formatem elektronicznego przesyłania danych z ksiąg rachunkowych bezpośrednio do organów podatkowych. Opiera się on na istniejącej już strukturze JPK KR (Jednolity Plik Kontrolny - Księgi Rachunkowe), wprowadzonej w 2018 roku.

Co oznacza JPK CIT dla firm?

 • Nowy format raportowania: Księgi rachunkowe będą przesyłane w formie elektronicznej, wykorzystując strukturę JPK-KR dostosowaną do specyfiki CIT.
 • Szczegółowe dane: JPK-CIT będzie zawierał rozbudowane informacje, m.in.
  • Dane identyfikacyjne kontrahenta podatnika i jego NIP (jeśli został nadany),
  • W przypadku faktur stanowiących dowód księgowy – numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (o ile został nadany),
  • Znaczniki identyfikujące konta rachunkowe dla m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich,
  • Dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej: w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy – numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (o ile został nadany), informacja o rodzaju dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji, numer identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika,
  • Wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym;
  • Wysokość i rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu w odniesieniu do podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.
 • Dodatkowe obowiązki:
  • Przesyłanie JPK-CIT w ściśle określonym terminie.
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający wygenerowanie JPK-CIT.

Jakie są korzyści z wprowadzenia JPK CIT?

Ministerstwo Finansów wskazuje, że JPK CIT przyniesie szereg korzyści, zarówno dla podatników, jak i dla organów skarbowych. Do korzyści dla podatników zalicza się:

 • Uproszczenie i przyspieszenie procesu składania zeznań CIT.
 • Zmniejszenie ryzyka błędów w rozliczeniach.
 • Lepszą komunikację z organami skarbowymi.

Do korzyści dla organów skarbowych zalicza się:

 • Skuteczniejsze typowanie podmiotów do kontroli.
 • Szybszy i łatwiejszy dostęp do danych z ksiąg rachunkowych.
 • Lepsze zwalczanie nadużyć podatkowych.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

JPK CIT będzie przesyłany po raz pierwszy:

 • za 2025 rok (wysyłka w 2026 roku) - w przypadku podatników CIT, których przychody przekraczają 50 mln EUR,
 • za 2026 rok (wysyłka w 2027 roku) - w przypadku pozostałych podatników CIT, którzy zobowiązani są do przesyłania pliku JPK_VAT,
 • za 2027 rok (wysyłka w 2028 roku) - w przypadku pozostałych podatników CIT.

JPK CIT - podsumowanie

Wprowadzenie JPK CIT to istotna zmiana dla podatników CIT. Nowe przepisy nałożą na nich szereg dodatkowych obowiązków, ale też przyniosą pewne korzyści.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów