Poradnik Przedsiębiorcy

JPK - od kiedy obowiązuje i kogo dotyczy?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny jest strukturą logiczną danych księgowych, związanych z prowadzeniem działalności, które posiadają określony układ oraz format - schemat xml. Podatnik jest zobowiązany do ich prowadzenia i przekazania urzędowi w formie elektronicznej. Należy przy tym pamiętać, że niektóre struktury należy obowiązkowo przekazywać do Ministerstwa Finansów, inne z kolei będzie trzeba przekazywać do urzędu skarbowego tylko na jego żądanie. JPK - od kiedy obowiązuje przedsiębiorców i w jakim zakresie? Sprawdźmy!

Cel wdrożenia JPK

Wdrożenie JPK ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego i przeciwdziałanie luce podatkowej w VAT. Jest to cel główny, jednak poza nim można wyróżnić szereg celów pobocznych takich jak np.:

 • odejście od zbędnej papierologii

 • ułatwienia dla audytorów wewnętrznych i zewnętrznych

 • szybszy przebieg kontroli podatkowych

 • automatyzacja.

Duży, mały, średni czy mikroprzedsiębiorca - kim jesteś?

W kontekście obowiązku stosowania JPK istotne jest, czy dane przedsiębiorstwo klasyfikuje się jako duże, małe, średnie czy mikro. Definicje dotyczące tych podmiotów znajdują się w art. 7 ust. 1 w ustawie prawo przedsiębiorców, co prezentuje poniższa tabela:

Parametr/Firma

Mikro

Mała

Średnia

Duża

Roczna średnia liczba pracowników (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

od 0 do 9,99*

od 10 do 49,99*

od 50 do 249,99*

od 250 w górę

Obroty netto (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

do 2 mln euro

do 10 mln euro

do 50 mln euro

powyżej 50 mln euro

* średnioroczne zatrudnienie przeliczane jest na etaty, stąd wartości mogą wyjść liczbą ułamkową

JPK - od kiedy obowiązuje?

JPK_VAT - ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Jednolity Plik Kontrolny VAT:

 • to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, które wynikają z rejestrów VAT za dany miesiąc,

 • dane do JPK_VAT są zaciągane bezpośrednio z systemów księgowych firmy,

 • przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (nawet wówczas, gdy deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne).

Co ważne, obowiązek wysyłki JPK_VAT do Ministerstwa Finansów został rozłożony przez ustawodawcę w czasie:

 • duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od lipca 2016 r.

 • małe i średnie firmy wysyłają JPK_VAT od stycznia 2017 r.

 • mikroprzedsiębiorcy przesyłają JPK_VAT od stycznia 2018 r.

JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów

Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego dotycząca KPiR dotyczy tylko tych podatników, którzy są zobligowani do jej prowadzenia (opodatkowanie wg skali podatkowej lub podatku liniowego - podatek dochodowy od osób fizycznych). Generuje się ją jedynie na żądanie urzędu skarbowego obowiązkowo od 1 lipca 2018 roku w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

JPK_FA - faktury

Jednolity Plik Kontrolny faktur obejmuje wszystkie wystawione faktury sprzedaży i informacje o nich, takie jak np. stawka VAT, rodzaj faktury czy data wystawienia, numer faktury itd. Analogicznie jak w przypadku JPK_PKPIR jest to struktura na żądanie, obowiązująca od 1 lipca 2018 roku (mikro, małe i średnie firmy).

JPK_EWP - ewidencja przychodów

Struktura jest przeznaczona dla podmiotów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Obejmuje takie informacje, jak np. numer dokumentu, stawka ryczałtu czy przychody ogółem. JPK_EWP jest generowany na żądanie urzędu skarbowego najwcześniej od 1 lipca 2018 roku (dla firm mikro, małych i średnich).

JPK_MAG - magazynf

JPK_MAG na żądanie urzędu skarbowego są zobligowani przedstawiać podatnicy, którzy prowadzą gospodarkę magazynową. Ewentualne prośby o przedstawienie tego typu struktury mogą pojawić się od lipca 2018 r., a w przypadku dużych firm obowiązują już od lipca 2016 r.

JPK_KR - księgi rachunkowe

Struktura przeznaczona dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości w oparciu o tzw. księgi rachunkowe, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co ważne, nie jest ona generowana przez podmioty prowadzące uproszczoną księgowość podatkową. W przypadku dużych firm urząd może jej zażądać od 1 lipca 2016 r., w przypadku pozostałych przedsiębiorców - od lipca 2018 roku. 

JPK_WB - wyciąg bankowy

Struktury JPK_WB obejmują informacje o firmowych wyciągach bankowych takich jak np. numer IBAN, saldo początkowe i końcowe czy dane dotyczące poszczególnych transakcji. Tak jak w przypadku prawie wszystkich JPK (poza JPK_VAT) jest to struktura, której US może zażądać od:

 • mikro, małych, średnich firm od lipca 2018 r.

 • dużych przedsiębiorstw od lipca 2016 r.

Podsumowanie JPK - od kiedy?

Firma/JPK

JPK_VAT

JPK_PKPIR

JPK_FA

JPK_EWP

JPK_MAG

JPK_KR

JPK_WB

Mikro

01.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

Mała

01.2017

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

Średnia

01.2017

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

Duża

07.2016

07.2016

07.2016

07.2016

07.2016

07.2016

07.2016

E-wysyłka JPK_VAT do urzędu

JPK_VAT należy wysyłać na serwery MF w sposób elektroniczny. wFirma.pl - system do księgowości internetowej umożliwia wysyłkę wygenerowanych JPK_VAT z poziomu serwisu. W celu wygenerowania JPK_VAT należy przejść do zakładki: BIURO » DEKLARACJE » PODATKOWE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK_VAT.

W kolejnym kroku można wybrać okres, którego plik ma dotyczyć.

JPK - od kiedy i jak wysyłać plik z wfirma.pl

System umożliwia wysyłkę JPK_VAT na 3 sposoby, z użyciem:

 • własnego podpisu elektronicznego

 • podpisu elektronicznego osób upoważnionych z wFirma.pl

 • profilu zaufanego ePUAP.

Więcej na temat wysyłki JPK_VAT w artykule: Jednolity Plik Kontrolny - wysyłka na stronę Ministerstwa Finansów