0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK - od kiedy obowiązuje i kogo dotyczy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny jest strukturą logiczną danych księgowych, związanych z prowadzeniem działalności, które posiadają określony układ oraz format - schemat xml. Podatnik jest zobowiązany do ich prowadzenia i przekazania urzędowi w formie elektronicznej. Należy przy tym pamiętać, że niektóre struktury należy obowiązkowo przekazywać do Ministerstwa Finansów, inne z kolei będzie trzeba przekazywać do urzędu skarbowego tylko na jego żądanie. JPK od kiedy obowiązuje wywołuje szereg wątpliwości wśród przedsiębiorców. Sprawdźmy podstawowe terminy związane z JPK!

Cel wdrożenia JPK

Wdrożenie JPK ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego i przeciwdziałanie luce podatkowej w VAT. Jest to cel główny, jednak poza nim można wyróżnić szereg celów pobocznych takich jak np.:

 • odejście od zbędnej papierologii

 • ułatwienia dla audytorów wewnętrznych i zewnętrznych

 • szybszy przebieg kontroli podatkowych

 • automatyzacja.

Duży, mały, średni czy mikroprzedsiębiorca - kim jesteś?

W kontekście obowiązku stosowania JPK istotne jest, czy dane przedsiębiorstwo klasyfikuje się jako duże, małe, średnie czy mikro. Definicje dotyczące tych podmiotów znajdują się w art. 7 ust. 1 w ustawie prawo przedsiębiorców, co prezentuje poniższa tabela:

Parametr/Firma

Mikro

Mała

Średnia

Duża

Roczna średnia liczba pracowników (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

od 0 do 9,99*

od 10 do 49,99*

od 50 do 249,99*

od 250 w górę

Roczne obroty netto 

do 2 mln euro

do 10 mln euro

do 50 mln euro

powyżej 50 mln euro

* średnioroczne zatrudnienie przeliczane jest na etaty, stąd wartości mogą wyjść liczbą ułamkową

JPK - od kiedy obowiązuje?

JPK VAT - ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Jednolity Plik Kontrolny VAT:

 • to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, które wynikają z rejestrów VAT za dany miesiąc,

 • dane do JPK_VAT są zaciągane bezpośrednio z systemów księgowych firmy,

 • przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (nawet wówczas, gdy deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne).

Co ważne, obowiązek wysyłki JPK_VAT do Ministerstwa Finansów został rozłożony przez ustawodawcę w czasie:

 • duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od lipca 2016 r.

 • małe i średnie firmy wysyłają JPK_VAT od stycznia 2017 r.

 • mikroprzedsiębiorcy przesyłają JPK_VAT od stycznia 2018 r.

Od 1 października 2020 roku JPK VAT oraz deklaracja VAT zostaje zastąpiona JPK V7.

JPK V7 - nowa struktura zastępująca JPK VAT i deklarację VAT

JPK V7M (dotyczy miesięcznego rozliczania podatku VAT) oraz JPK V7K (w przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT) obowiązuje od okresu za października 2020 roku. Informacje zawarte w nowej strukturze JPK V7 wykazują dane z dotychczasowego pliku JPK VAT i deklaracji VAT. Dodatkowo na podatników nałożony został obowiązek wprowadzania szczegółowych oznaczeń określnych transakcji.

Szczegółowe omówienie nowej struktury JPK VAT omawia artykuł: JPK V7 - co zawiera nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego?

JPK_PKPiR - podatkowa księga przychodów i rozchodów

Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego dotycząca KPiR dotyczy tylko tych podatników, którzy są zobligowani do jej prowadzenia (opodatkowanie wg skali podatkowej lub podatku liniowego - podatek dochodowy od osób fizycznych). Generuje się ją jedynie na żądanie urzędu skarbowego obowiązkowo od 1 lipca 2018 roku w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

JPK_FA - faktury

Jednolity Plik Kontrolny faktur obejmuje wszystkie wystawione faktury sprzedaży i informacje o nich, takie jak np. stawka VAT, rodzaj faktury czy data wystawienia, numer faktury itd. Analogicznie jak w przypadku JPK_PKPIR jest to struktura na żądanie, obowiązująca od 1 lipca 2018 roku (mikro, małe i średnie firmy).

JPK_EWP - ewidencja przychodów

Struktura jest przeznaczona dla podmiotów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Obejmuje takie informacje, jak np. numer dokumentu, stawka ryczałtu czy przychody ogółem. JPK_EWP jest generowany na żądanie urzędu skarbowego od 1 lipca 2018 roku (dla firm mikro, małych i średnich).

JPK_MAG - magazyn

JPK_MAG na żądanie urzędu skarbowego są zobligowani przedstawiać podatnicy, którzy prowadzą gospodarkę magazynową. Ewentualne prośby o przedstawienie tego typu struktury pojawiają się od lipca 2018 r., a w przypadku dużych firm obowiązują już od lipca 2016 r.

JPK_KR - księgi rachunkowe

Struktura przeznaczona dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości w oparciu o tzw. księgi rachunkowe, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co ważne, nie jest ona generowana przez podmioty prowadzące uproszczoną księgowość podatkową. W przypadku dużych firm struktura ta obowiązuje od 1 lipca 2016 r., w przypadku pozostałych przedsiębiorców - od lipca 2018 roku. 

JPK_WB - wyciąg bankowy

Struktury JPK_WB obejmują informacje o firmowych wyciągach bankowych takich jak np. numer IBAN, saldo początkowe i końcowe czy dane dotyczące poszczególnych transakcji. Tak jak w przypadku prawie wszystkich JPK (poza JPK_VAT i JPK_V7) jest to struktura, której US żąda od:

 • mikro, małych, średnich firm od lipca 2018 r.

 • dużych przedsiębiorstw od lipca 2016 r.

Podsumowanie JPK - od kiedy?

Firma/JPK

JPK_V7

JPK_VAT*

JPK_PKPIR

JPK_FA

JPK_EWP

JPK_MAG

JPK_KR

JPK_WB

Mikro

10.2020

01.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

Mała

10.2020

01.2017

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

Średnia

10.2020

01.2017

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

Duża

10.2020

07.2016

07.2016

07.2016

07.2016

07.2016

07.2016

07.2016

* JPK_VAT obowiązuje do września 2020 roku włącznie

Generowanie i wysyłka JPK_V7

JPK_V7 należy sporządzić i wysyłać w sposób elektroniczny. W celu wygenerowania JPK_V7 w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT i następnie wybrać odpowiedni okres, za który ma zostać sporządzony JPK (dla okresów do września 2020 roku włącznie generowany jest JPK_VAT, natomiast dla tych późniejszych JPK_V7).

JPK od kiedy i jak wysyłać plik z wfirma.pl

Wysyłka wygenerowanego JPK V7 możliwa jest po zaznaczeniu pliku w zakładce: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY i wybraniu opcji WYŚLIJ DO MF.

JPK - wysyłka w wfirma.pl

W kolejnym kroku należy wybrać formę autoryzacji pliku JPK V7:

Więcej na temat sporządzania i wysyłki JPK_V7 w artykule: Generowanie i wysyłka JPK V7 w systemie wfirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów