0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Transakcje łańcuchowe w JPK V7 - jak należy wykazywać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W październiku 2020 roku deklaracja VAT i JPK_VAT zostanie uchylona i nie będzie już stosowana dla ostatniego kwartału 2020 roku. W ich miejsce rząd wprowadził nową strukturę JPK – JPK V7. W jaki sposób uwzględnić transakcje łańcuchowe w JPK V7 i czy są one tożsame z transakcją trójstronną uproszczoną?

Natalia, Ostrów Wielkopolski

 

W JPK V7 transakcje łańcuchowe nie będą wykazywane w sposób wyjątkowy. Ustawodawca, tworząc nowy plik JPK, nie wyszczególnił w symbolach dotyczących konkretnych transakcji symbolu, który należałoby oznaczać w przypadku wystąpienia w firmie transakcji łańcuchowej.

Czym są transakcje łańcuchowe?

Transakcje łańcuchowe stanowią rodzaj transakcji, w której udział bierze kilka podmiotów i między którymi zawierane są transakcje zakupu-sprzedaży. Transakcja odbywa się w ten sposób, że towar wysyłany jest od pierwszego do ostatniego kontrahenta w „łańcuchu” bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w transakcji. Każdy z podmiotów biorący udział w „łańcuchu” rozpoznaje – na rzecz kolejnego – dostawę towarów. Przy czym w sytuacji, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Transakcje łańcuchowe to skomplikowana procedura, więc warto zapoznać się z artykułami, które na przykładach opisują ich rozliczenie:
-Transakcje łańcuchowe – jakie zmiany zajdą w ich rozliczaniu? 
-Transakcje łańcuchowe – wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Czym jest transakcja trójstronna uproszczona?

W rozdziale 8. działu „Procedury szczególne” ustawy o VAT określone zostały specjalne zasady dotyczące wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej oraz sposób jej rozliczania. Transakcja ta podlega pod specjalną procedurę – tzw. procedurę uproszczoną – lub odbywa się na zasadach ogólnych.

Istotnym w przypadku transakcji trójstronnej dla podatnika jest:

  • zidentyfikowanie wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, której jest stroną i 
  • ustalenie, którym w kolejności jest ogniwem (pierwszym, drugim czy ostatnim).

Opodatkowanie transakcji trójstronnej na zasadach ogólnych ma miejsce, gdy trzech podatników podatku VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności podatnikowi (nabywcy), przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub drugiego w kolejności podatnika VAT. Natomiast jako uproszczoną transakcję trójstronną należy rozumieć transakcję, w której spełnione są łącznie następujące warunki, określone w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

  1. W transakcji uczestniczy trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich.

  2. Transakcja trójstronna dotyczy dostaw tego samego towaru.

  3. Towar jest wydawany przez pierwszego z podatników bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym przyjmuje się, że dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim podatnikiem oraz drugim i ostatnim podatnikiem w kolejności, a zatem przepływ towaru jest niezależny od przepływu dokumentów (faktur).

  4. Towar jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego podatnika VAT lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Kluczowe różnice między transakcją łańcuchową i trójstronną

Różnice pomiędzy transakcją łańcuchową i trójstronną przedstawia poniższa tabela:

 

Łańcuchowa

Trójstronna uproszczona

Liczba uczestników

może być ich więcej niż trzech

zawsze jest trzech uczestników 

Charakter

krajowy lub zagraniczny

zagraniczny (transakcją trójstronną nie jest transakcja pomiędzy podatnikami z tego samego kraju) 

Siedziba

mogą brać udział kraje UE i spoza UE

uczestnikami są kraje należące do UE

JPK

niewykazywany w sposób szczególny

wykazywany w sposób szczególny

Informacja VAT UE

niewykazywany w sposób szczególny (standardowo)

wykazywany w sposób szczególny

Forma transakcji

ruchoma i nieruchoma

uproszczona lub na zasadach ogólnych

Transakcje trójstronne i transakcje łańcuchowe w JPK V7

W związku z tym, że nowy plik JPK (z deklaracją) obowiązywać będzie podatników od 1 października 2020 roku, trzeba się do niego należycie przygotować ze względu na to, iż jest znacznie rozbudowany (struktura zawiera więcej informacji niż dotychczasowa) oraz że za błędy w nim zawarte może zostać nałożona kara w kwocie 500 zł za jeden błąd.

Analizując strukturę JPK_V7, należy wskazać, że transakcje łańcuchowe w JPK nie będą wykazywane w nowym JPK V7 w sposób szczególny (inaczej niż aktualnie). Natomiast uwzględniana w sposób szczególny będzie transakcja trójstronna uproszczona w przypadku podatnika będącego drugim podmiotem w „łańcuchu”. Będzie on musiał zastosować w nowym JPK w części ewidencyjnej struktury JPK_V7 przy transakcji WNT symbol TT_WNT, a w transakcji WDT – symbol TT_D. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów