0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

B SPV - oznaczanie transferu bonu jednego przeznaczenia w JPK V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach działalności gospodarczej prowadzę wypożyczalnię sprzętu sportowego. Na rozpoczęcie sezonu wydaję 10 voucherów na wypożyczenie deski surfingowej oraz 10 voucherów na wypożyczenie hulajnóg elektrycznych. W związku z wprowadzeniem nowej struktury pliku JPK będę miał obowiązek oznaczania wydawanych bonów symbolem B SPV. W jaki sposób oznaczać wydawane bony w nowym pliku JPK V7?

Michał, Wrocław

 

Jeżeli dokonuje się sprzedaży bonów dotyczących konkretnego towaru lub usługi we własnym imieniu, w nowym JPK V7 należy stosować dodatkowe oznaczenie, jakim jest B SPV.

Bony jednego i różnego przeznaczenia

Nowelizacja ustawy o VAT od 1 stycznia 2019 roku wprowadziła dwie definicje emitowanych bonów:

  • bon jednego przeznaczenia – zgodnie z art. 2 ust. 43 ustawy o VAT to bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku VAT lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług, są znane w chwili emisji tego bonu;
  • bon różnego przeznaczenia – zgodnie z art. 2 ust. 44 ustawy o VAT jest to bon inny niż bon jednego przeznaczenia.

To oznacza, że przez bon jednego przeznaczenia należy rozumieć taki, którego miejsce realizacji oraz towar lub usługa, która jest jego przedmiotem, są znane w momencie emisji. Bony jednego przeznaczenia emitowane są na konkretny towar lub usługę o znanej w momencie emisji cenie.

Przykład 1.

Butik wyemitował kartę podarunkową na konkretny model obuwia. Karta podarunkowa jest możliwa do wykorzystania tylko w sklepie. Czy taka karta podarunkowa będzie stanowiła bon jednego przeznaczenia czy różnego przeznaczenia?

Karta podarunkowa będzie stanowiła bon jednego przeznaczenia ze względu na to, że w momencie jego emisji znana jest cena, a co za tym idzie – wysokość podatku należnego VAT obuwia oraz miejsce, w którym bon będzie realizowany.

Przykład 2.

Sieć piekarni emituje vouchery na zakup pieczywa oraz ciast na kwotę 30 zł. Posługując się voucherem, można nabyć dowolny towar dostępny w asortymencie piekarni. Czy w świetle przepisów ustawy o VAT będzie to towar jednego czy różnego przeznaczenia?

Voucher nie precyzuje, jakie konkretnie towary można nabyć z jego wykorzystaniem. W związku z tym będzie stanowił bon różnego przeznaczenia.

Z racji tego, że pan Michał z Wrocławia emituje bony na konkretny sprzęt i w momencie emisji znana jest stawka VAT usługi oraz miejsce, w którym bon zostanie zrealizowany, są to bony jednego przeznaczenia.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu emisji bonu jednego przeznaczenia?

W przypadku bonów jednego przeznaczenia obowiązek podatkowy na gruncie VAT powstaje na zasadach szczególnych. Zgodnie z art. 8a ust. 1 transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy. Oznacza to, że samo wyemitowanie bonu jednego przeznaczenia uznawane jest za sprzedaż, przez którą powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT.

Podatnik dokonujący emisji bonu jednego przeznaczenia powinien odprowadzić podatek VAT w momencie wdrażania takiego bonu do obrotu, mimo że towary, których bon dotyczy, nie zostały jeszcze sprzedane lub usługi nie zostały wykonane.

Przykład 3.

Pan Marek zajmuje się wynajmem domków letniskowych w jednej z nadmorskich miejscowości. W lipcu 2020 roku wyemitował 5 bonów na usługi noclegowe w domku 4-osobowym o wartości 324 zł. Usługi noclegowe z wykorzystaniem tych bonów zostały zrealizowane dopiero we wrześniu. Kiedy pan Marek powinien wykazać podatek należny z tytułu świadczenia usług?

Wyemitowane przez pana Marka bony są bonami jednego przeznaczenia, dlatego pan Marek ma obowiązek wykazania podatku należnego w miesiącu ich emisji, czyli w lipcu.

Sprzedawane towary oraz usługi z wykorzystaniem bonów różnego przeznaczenia opodatkowane są na zasadach ogólnych, czyli w momencie sprzedaży towaru lub wykonania usługi rozumianym jako dzień realizacji bonu.

W jaki sposób oznaczyć transfer bonu jednego przeznaczenia w JPK V7?

Nowa struktura JPK V7 będzie wymagała oznaczenia transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika we własnym imieniu. Oznacza to, że podatnik, który wyemituje bon jednego przeznaczenia, powinien wykazać z tego tytułu podatek należny i oznaczyć go w pliku JPK V7 przy symbolu B SPV. Jeżeli w JPK wykazano podatek należny z tytułu emisji bonu jednego przeznaczenia w części ewidencyjnej JPK V7, przy symbolu B SPV oznacza się cyfrę 1. Jeżeli taka transakcja nie występuje, trzeba umieścić cyfrę 0.

Gdyby doszło do dodatkowego wynagrodzenia ponad wartość bonu – wówczas tej części transakcji nie należy oznaczać w JPK V7 jako B SPV

 

Oznaczenie bonów symbolem B SPV w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość oznaczenia faktury dokumentującej emisję bonu jednego przeznaczenia. W pierwszej kolejności należy wybrać tego typu transakcje w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJE TRANSAKCJI W JPK V7 poprzez zaznaczenie opcji B SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia.

b_spv

Następnie przy wystawianiu faktury w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ w zakładce KSIĘGOWE w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 należy wybrać symbol B SPV.

b_spv

Dzięki temu system automatycznie ujmie transakcję w JPK V7 z zastosowaniem obowiązkowego oznaczenia B SPV.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów