Poradnik Przedsiębiorcy

JPK MAG kto jest zobowiązany do przekazywania pliku?

Od 1 lipca 2018 r. wszedł w życie nowy obowiązek dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców polegający na przekazywaniu na żądanie urzędów jednolitego pliku kontrolnego dotyczącego prowadzonego w firmie magazynu. W związku z tym przedsiębiorcy coraz częściej zadają sobie pytanie "JPK MAG kto jest zobowiązany do udostępniania pliku organom podatkowym?”. W poniższym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

JPK MAG kiedy weszło w życie?

Wejście w życie JPK odbywa się stopniowo. Kolejno wprowadzane są różne struktury tego pliku, co w efekcie ma wykrywać na bieżąco ewentualne rozbieżności oraz skracać proces kontroli przedsiębiorców, dokumentacji i transakcji przeprowadzanych przez podatników. Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy czynni podatnicy VAT są zobowiązani do comiesięcznego generowania i wysyłania plików JPK VAT (dotyczącego rejestrów sprzedaży i zakupów VAT). Natomiast od 1 lipca 2018 roku dodatkowo został nałożony na niektórych przedsiębiorców obowiązek dotyczący przekazywania m.in. pliku JPK MAG. Należy przy tym pamiętać, że plik JPK MAG w porównaniu do pliku dotyczącego struktury rejestrów VAT jest przekazywany jedynie na żądanie urzędów, np. w przypadku kontroli.

Ważne!

JPK MAG jest przekazywany przez podatników wyłącznie na żądanie urzędów.

JPK MAG kto musi składać?

Obowiązek przekazywania na żądanie urzędów plików JPK MAG został wprowadzony już 1 lipca 2016 roku i dotyczył on wyłącznie dużych przedsiębiorstw. Do przekazywania JPK MAG od 1 lipca 2018 r. zobowiązani są również średni, mali oraz mikroprzedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy są czynnymi podatnikami VAT, czy korzystają ze zwolnienia z VAT. W przypadku JPK MAG kluczowe jest prowadzenie magazynu w formie elektronicznej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców wyróżnia się:

  • mikroprzedsiębiorców (roczny obrót netto nie przekroczył 2 mln euro, a średnioroczne zatrudnienie wyniosło poniżej 10 osób),

  • małych przedsiębiorców (roczny obrót netto nie przekroczył 10 mln euro, a średnioroczne zatrudnienie wynosiło mniej niż 50 osób),

  • średnich przedsiębiorców (roczny obrót netto poniżej 50 mln euro, średnioroczne zatrudnienie wyniosło poniżej 250).

W przepisach nie ma wskazanej wprost definicji dużego przedsiębiorstwa. W praktyce przyjmuje się, że są to podmioty, które nie są zaliczane do powyższych grup, a więc firmy, których roczny obrót netto wynosi minimum 50 mln euro i średniorocznie zatrudniają powyżej 250 osób.

Ważne!

Aby możliwe było zakwalifikowanie firmy do danej grupy, konieczne jest spełnienie obu warunków jednocześnie w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Podatnicy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów co do zasady nie mają obowiązku prowadzenia gospodarki magazynowej. Wielu jednak takową prowadzi w celu sprawowania kontroli nad przepływem materiałów bądź towarów w swojej firmie. Niezależnie jednak od tego, czy podatnik prowadzi magazyn obligatoryjnie (przedsiębiorca prowadzący tzw. pełne księgi), czy dobrowolnie (przedsiębiorca prowadzący KPiR lub ewidencję przychodów), to jest zobowiązany do okazania JPK MAG w momencie jego żądania przez urząd.

Co jednak w sytuacji, gdy podatnik prowadzi magazyn w formie papierowej? Co do zasady przedsiębiorcy, którzy prowadzą magazyn jedynie w formie papierowej, nie są zobowiązani do generowania i przekazywania pliku kontrolnego.

Ważne!

Elektroniczne prowadzenie magazynu może odbywać się zarówno za pośrednictwem programu księgowego, jak i programu Excel.

Jakie informacje przekazywane są w JPK MAG?

Jednolite pliki kontrolne dla wszystkich struktur mają odzwierciedlać faktycznie podejmowane działania przedsiębiorstwa. Pliki mają formę XML, dlatego są mało czytelne dla podatników, przy czym zawierają dużo istotnych dla urzędów informacji.

W pliku JPK MAG przedsiębiorcy przekazują dane dotyczące transakcji związanych ze zmianą stanów magazynowych w przedsiębiorstwie, czyli przyjęcia zewnętrzne towarów i materiałów, wydania zewnętrzne, rozchody wewnętrzne i przesunięcia magazynowe. Krótko mówiąc JPK MAG to zestawienie następujących dokumentów: PZ, WZ, RW i MM.

Ważne!

Należy pamiętać, że podatnicy, którzy prowadzą kilka magazynów na żądanie urzędu, powinni generować osobne pliki JPK MAG dla poszczególnych magazynów.

Generowanie JPK MAG w systemie wFirma.pl

Aby wygenerować JPK MAG w systemie, należy przejść do zakładki: MAGAZYN » DOKUMENTY, gdzie należy kliknąć w opcję POBIERZ JPK MAG.

JPK MAG kto generuje plik w systemie?

Po kliknięciu w tę opcję JPK MAG zostanie zapisany na dysku twardym komputera w formacie XML. Tak wygenerowany plik należy przekazać urzędowi na przenośnym nośniku danych (np. płyta CD).

Reasumując, odpowiedź na pytanie "JPK MAG kto jest zobowiązany do generowania pliku?" jest prosta. Mianowicie każdy podatnik, który prowadzi magazyn w formie elektronicznej, na żądanie organów podatkowych jest zobowiązany do przekazania pliku JPK MAG. Obowiązek ten wszedł w życie 1 lipca 2018 roku dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw.