0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK MAG kto jest zobowiązany do przekazywania pliku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2018 r. wszedł w życie nowy obowiązek dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców polegający na przekazywaniu na żądanie urzędów jednolitego pliku kontrolnego dotyczącego prowadzonego w firmie magazynu. W związku z tym przedsiębiorcy coraz częściej zadają sobie pytanie "JPK MAG kto jest zobowiązany do udostępniania pliku organom podatkowym?”. W poniższym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

JPK MAG kiedy weszło w życie?

Ustawodawca wprowadza różne struktury jednolitego pliku kontrolnego, co w efekcie ma wpływać na bieżące wykrywanie ewentualnych rozbieżności oraz skracać proces kontroli przedsiębiorców, dokumentacji i transakcji przeprowadzanych przez podatników. Od 1 października 2020 roku wszyscy czynni podatnicy VAT są zobowiązani do comiesięcznego generowania i wysyłania plików JPK V7 (dotyczącego rejestrów sprzedaży i zakupów VAT). Natomiast już od 1 lipca 2018 roku został nałożony na niektórych przedsiębiorców obowiązek dotyczący przekazywania m.in. pliku JPK MAG. Wprowadzenie nowej, rozbudowanej struktury pliku JPK V7 nie ma wpływu na obowiązek przekazywania JPK MAG. Należy przy tym pamiętać, że plik JPK MAG w porównaniu do pliku dotyczącego struktury rejestrów VAT jest przekazywany jedynie na żądanie urzędów, np. w przypadku kontroli.

JPK MAG jest przekazywany przez podatników wyłącznie na żądanie urzędów.

JPK MAG kto musi składać?

Podatnicy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów co do zasady nie mają obowiązku prowadzenia gospodarki magazynowej. Wielu jednak takową prowadzi w celu sprawowania kontroli nad przepływem materiałów bądź towarów w swojej firmie. Niezależnie jednak od tego, czy podatnik prowadzi magazyn obligatoryjnie (przedsiębiorca prowadzący tzw. pełne księgi), czy dobrowolnie (przedsiębiorca prowadzący KPiR lub ewidencję przychodów), to jest zobowiązany do okazania JPK MAG w momencie jego żądania przez urząd.

Co jednak w sytuacji, gdy podatnik prowadzi magazyn w formie papierowej? Co do zasady przedsiębiorcy, którzy prowadzą magazyn jedynie w formie papierowej, nie są zobowiązani do generowania i przekazywania pliku kontrolnego.

Elektroniczne prowadzenie magazynu może odbywać się zarówno za pośrednictwem programu księgowego, jak i programu Excel.

Jakie informacje przekazywane są w JPK MAG?

Jednolite pliki kontrolne dla wszystkich struktur mają odzwierciedlać faktycznie podejmowane działania przedsiębiorstwa. Pliki mają formę XML, dlatego są mało czytelne dla podatników, przy czym zawierają dużo istotnych dla urzędów informacji.

W pliku JPK MAG przedsiębiorcy przekazują dane dotyczące transakcji związanych ze zmianą stanów magazynowych w przedsiębiorstwie, czyli przyjęcia zewnętrzne towarów i materiałów, wydania zewnętrzne, rozchody wewnętrzne i przesunięcia magazynowe. Krótko mówiąc JPK MAG to zestawienie następujących dokumentów: PZ, WZ, RW i MM.

Należy pamiętać, że podatnicy, którzy prowadzą kilka magazynów na żądanie urzędu, powinni generować osobne pliki JPK MAG dla poszczególnych magazynów.

Generowanie JPK MAG w systemie wFirma.pl

Aby wygenerować JPK MAG w systemie, należy przejść do zakładki: MAGAZYN » DOKUMENTY, gdzie należy kliknąć w opcję POBIERZ JPK MAG.

JPK MAG - generowanie pliku

Po kliknięciu w tę opcję JPK MAG zostanie zapisany na dysku twardym komputera w formacie XML. Tak wygenerowany plik należy przekazać urzędowi na przenośnym nośniku danych (np. płyta CD).

Reasumując, odpowiedź na pytanie "JPK MAG kto jest zobowiązany do generowania pliku?" jest prosta. Mianowicie każdy podatnik, który prowadzi magazyn w formie elektronicznej, na żądanie organów podatkowych jest zobowiązany do przekazania pliku JPK MAG.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów