0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna jako aplikacja od stycznia 2020?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kasa programowa w formie aplikacji na smartfona czy tablet staje się rzeczywistością i będzie ona mogła być wykorzystywana zarówno przez podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych. Wynika to z opublikowanej 12 sierpnia 2019 roku treści projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Kiedy pojawi się pierwsza kasa fiskalna jako aplikacja? Czy w dalszym ciągu będą drukowane paragony fiskalne? 

Kasa fiskalna jako aplikacja – tańsze rozwiązanie dla podatników

Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw przedsiębiorcom i chce ułatwić im rejestrowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej oraz zmniejszyć koszt wymiany kasy rejestrującej na kasę on-line. Ma to szczególne znaczenie w przypadku podatników działających w branżach, które obowiązkowo w ustawowym terminie muszą przejść na kasę on-line.

Temat kas fiskalnych online oraz obowiązku ich posiadania wyjaśniamy w artykule: Kasa fiskalna online – zmiany w prawie od maja 2019.
Jak zostało wskazane w uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania:

„Projekt ma na celu zmniejszenie kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz usprawnienie procesów rejestracji i kontroli sprzedaży detalicznej w czasie rzeczywistym. Mobilne kasy mające postać oprogramowania stanowić mają alternatywę dla obecnie użytkowanych kas rejestrujących”.

Ponadto gdy kasa programowa spełni ustawowe funkcje (m.in. połączona będzie z Centralnym Repozytorium Kas), wymagania techniczne oraz będzie posiadać ważny certyfikat jej producenta, możliwe będzie skorzystanie z ulgi na zakup kasy rejestrującej online.

Kasa fiskalna jako aplikacja zgodnie z projektem rozporządzenia miałaby wejść w użytek od 1 stycznia 2020 roku.

Kasa fiskalna jako aplikacja, a co z paragonami?

Niestety w dalszym ciągu konieczne będzie wystawianie paragonów w formie papierowej. Zatem posiadana kasa fiskalna jako aplikacja będzie musiała mieć stałe połączenie z drukarką.

Jak wskazuje Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji:
„Aktualne przepisy nie przewidują możliwości przekazania paragonu w wersji elektronicznej. Jesteśmy jednak świadomi aktualnych trendów w zakresie cyfryzacji gospodarki i wynikających z tego oczekiwań obywateli dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów fiskalnych. W kolejnych etapach rozważamy również dopuszczenie skutecznego dostarczenia paragonu klientowi drogą elektroniczną, w miejsce tradycyjnego papierowego. Ale stanie się to na pewno później niż 1 stycznia 2020 r.
Opracowane rozwiązanie dla kas wirtualnych zakłada, że paragon będzie opatrzony unikalnym QR kodem. W kolejnych etapach rozważamy możliwość udostępnienia aplikacji pozwalającej na trwałe gromadzenie paragonów w wersji elektronicznej, w oparciu o taki kod”.
Tak więc w niedalekiej przyszłości spodziewać się można, że Ministerstwo Finansów rozpocznie prace nad umożliwieniem przedsiębiorcom wystawiania paragonów elektronicznych.

Brak obowiązku drukowania paragonu – jedyny wyjątek

Zgodnie z projektem rozporządzenia (dokładniej § 16), w sytuacji gdy ewidencja sprzedaży prowadzona jest przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik będzie mógł nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego. Przy czym nałożony został jeden warunek – zapewnienie nabywcy możliwości zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez odpowiednie ich wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w wymaganiach technicznych dla kas.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów