0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż telefonu a kasa fiskalna - czy jest konieczna?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chcę sprzedać telefon, który obecnie stanowi środek trwały firmy. Nabywcą prawdopodobnie będzie osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej. Nie posiadam kasy fiskalnej. Jak udokumentować tę sprzedaż telefonu?

Zuzanna, Warszawa

 

Zgodnie z §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej pod warunkiem, że udokumentuje fakturą sprzedaż środka trwałego, o czym mowa w poz. 47 załącznika do rozporządzenia.

Sprzedaż telefonu a kasa fiskalna

Z kolei § 4 rozporządzenia jasno wskazuje, że zwolnieniu z ewidencji na kasie rejestrującej nie podlega dostawa sprzętu telekomunikacyjnego na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych.

§4 ust. 1 pkt 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKWiU ex 26 i ex 27.11).

W tym przypadku, jeżeli obecnie nie posiada Pani kasy fiskalnej, a nabywcą telefonu będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności, będzie Pani zobligowana do jej zainstalowania przed dokonaniem tej transakcji. Sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego bowiem musi zostać zarejestrowana na kasie fiskalnej.

Wyjątkiem może być sytuacja gdy dokonuje Pani sprzedaży telefonu na rzecz własnego pracownika. W takiej sytuacji możliwe jest zastosowanie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia zgodnie z którym, powyższe wyłączenie nie ma zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia. Natomiast poz. 34 załącznika dotyczy dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Takie postępowanie potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19 grudnia 2019 roku o sygn. 0114-KDIP1-3.4012.607.2019.1.JG w której czytamy, że: "(...)w odniesieniu do sprzedaży sprzętu komputerowego, samochodów i mebli, a także w zakresie czynności polegających na umożliwieniu pracownikom za odpłatnością korzystania z samochodów i telefonów służbowych w celach prywatnych, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia, wyłączenia ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej zawarte w przepisie § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nie będą miały zastosowania, gdyż Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów i świadczenia usług, o których mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia – czyli jest to dostawa towarów dla pracowników.(...)

Odnosząc przedstawiony opis sprawy do obowiązujących przepisów prawa, w zakresie sprzedaży na rzecz pracowników sprzętu komputerowego, samochodów i mebli, a także w zakresie czynności polegających na umożliwieniu pracownikom za odpłatnością korzystania z samochodów i telefonów służbowych w celach prywatnych wskazać należy, że czynności te stanowią dostawę towarów/świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników, o których mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Zatem, Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz pracowników za pośrednictwem kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zwolnienia z kas w powiązaniu z poz. 34 załącznika do tego rozporządzenia."

Jak wystawić paragon fiskalny?

Korzystając z systemu wFirma.pl przedsiębiorca może zintegrować drukarkę fiskalną i wystawiać paragony bezpośrednio w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić wymagane dane, a następnie wybrać ZAPISZ.

Sprzedaż telefonu a kasa fiskalna

Wystawiony paragon nie jest ujmowany w ewidencjach księgowych. W tym celu należy zaksięgować łączny raport okresowy z kasy fiskalnej o czym więcej w artykule: Łączny raport okresowy z kasy fiskalnej - sposób księgowania

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów