Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż telefonu a kasa fiskalna - czy jest konieczna?

Chcę sprzedać telefon, który obecnie stanowi środek trwały firmy. Nabywcą prawdopodobnie będzie osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej. Nie posiadam kasy fiskalnej. Jak udokumentować tę sprzedaż telefonu?

Zuzanna, Warszawa

 

Zgodnie z §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej pod warunkiem, że udokumentuje fakturą sprzedaż środka trwałego, o czym mowa w poz. 47 załącznika do rozporządzenia.

Z kolei § 4 rozporządzenia jasno wskazuje, że zwolnieniu z ewidencji na kasie rejestrującej nie podlega dostawa sprzętu telekomunikacyjnego na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych.

§4 ust. 1 pkt 1 lit. i Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:
Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90).

W tym przypadku, jeżeli obecnie nie posiada Pani kasy fiskalnej, a nabywcą telefonu będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności, będzie Pani zobligowana do jej zainstalowania przed dokonaniem tej transakcji. Sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego bowiem musi zostać zarejestrowana na kasie fiskalnej.