0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nazwa skrócona firmy - kiedy można się nią posłużyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W praktyce bardzo często przedsiębiorcy mają problem z oceną czy właściwie używają nazwy swojej firmy. Kiedy nazwa skrócona firmy jest prawidłowa? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

Jednoosobowa działalność gospodarcza a nazwa skrócona firmy

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nazwą firmy jest imię i nazwisko jej właściciela. Oznacza to, że wszystkie osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą w nazwie swojej firmy muszą zamieścić własne imię oraz nazwisko. Nie ma natomiast przeciwwskazań by oprócz imienia i nazwiska w nazwie firmy widniała dodatkowo informacja np. kojarząca się z profilem działalności czy zakresem świadczonych usług, bądź pozwalająca na wyróżnienie się firmy z pośród wielu innych o podobnym charakterze. 

Tak więc nazwa firmy osoby fizycznej musi składać się obligatoryjnie z jej imienia i nazwiska oraz fakultatywnie z dodatkowych określeń, np. “Szarlotka - Janina Kowalska” dla cukierni bądź “Ładny Bucik - Krzysztof Nowak” dla zakładu szewskiego. Jeśli więc “Szarlotka - Janina Kowalska” to pełna nazwa firmy to np. sama nazwa “Szarlotka” będzie w tym wypadku nazwą skróconą.

Kiedy więc używać jakiej nazwy? Otóż, zgodnie z przepisami, dane na fakturach, rachunkach etc. w przypadku działalności jednoosobowej muszą zawierać między innymi imię i nazwisko właściciela, nie ma więc przeszkód by zamieścić na fakturze oprócz wymaganych danych również nazwy charakterystycznej. Nie ma natomiast możliwości, wskazania na fakturze jedynie nazwy skróconej np. “Szarlotka”. Również w kontaktach z urzędami oraz instytucjami, we wszelkich dokumentach prawnych i pismach, przedsiębiorca zobowiązany jest do posługiwania się pełną nazwą firmy.

Jednakże w codziennej działalności przedsiębiorca może operować nazwą skróconą, która zwykle jest bardziej rozpoznawalna i lepiej kojarzona. Nazwa skrócona firmy może więc być używana przez osobę fizyczną np. w celach reklamowych - na wizytówkach, szyldach, ulotkach reklamowych, w kontaktach z dostawcami i odbiorcami, na zamówieniach, w korespondencji mailowej, na stronach internetowych itp.

Spółka cywilna a nazwa skrócona firmy

Tworzenie nazwy spółki cywilnej jest zwykle bardziej problematyczne niż w przypadku np. jednoosobowej działalności gospodarczej, ze względu choćby na fakt, iż właścicielami spółki cywilnej są zwykle osoby fizyczne będące wspólnikami. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a to oznacza, że nie przysługuje jej status przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są jej wspólnicy. Jak wynika z przepisów firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Jak więc skonstruowana powinna być nazwa firmy w przypadku gdy do czynienia mamy z kilkoma wspólnikami? Czy nazwa skrócona firmy będzie poprawna?

Przepisy wskazują, iż nazwa spółki cywilnej powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska wspólników wraz z oznaczeniem, wskazującym, iż osoby te łączy umowa spółki cywilnej. Tak więc, nazwa powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich wspólników, niezależnie od ich liczby, oraz dopisek “spółka cywilna” bądź skrót ustawowy “s.c.” Dopuszczalne jest jednak w przypadku imion, zamieszczenie jedynie pierwszej litery imienia oraz całego nazwiska każdego ze wspólników. Ponadto do nazwy spółki wspólnicy mogą dodać charakteryzujący ich działalność opis, pozwalający na lepszą identyfikację przedsiębiorstwa, np. “Twój ogród - J. Kowalski i B. Nowak s.c.”

Dla celów podatku VAT to nie wspólnicy spółki cywilnej podlegają zgłoszeniu ale sama spółka, na formularzach rejestracyjnych jest możliwość wpisania nazwy pełnej oraz nazwy skróconej spółki. W związku z czym w tej sytuacji dopuszczalne jest używanie zarówno nazwy pełnej jak i skróconej. Oznacza to, że na fakturze spółka cywilna może zamieszczać nazwę skróconą firmy i nie będzie to błędem, gdyż informacje o poszczególnych wspólnikach spółki, organy podatkowe posiadają ze zgłoszenia identyfikacyjnego. Ważne by dane na fakturze były zgodne z podanymi w formularzu rejestracyjnym.

Podobnie jak w przypadku działalności jednoosobowej, nazwa skrócona firmy może być używana przez wspólników  w codziennej działalności.

Podsumowując, skróconej nazwy firmy zarówno osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, jak i działające w ramach spółki cywilnej, mogą posługiwać się skróconą nazwą firmy w określonych sytuacjach. W kontaktach z urzędami i instytucjami, w dokumentacji księgowej, prawnej itp. zwykle należy posługiwać się nazwą pełną, natomiast w codziennej działalności - dla celów reklamowych, marketingowych itp. może być stosowana nazwa skrócona firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów