0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nazwa oddziału spółki - jakie powinno być poprawne brzmienie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dobrze prosperująca firma, aby osiągnąć większe zyski często decyduje się na rozszerzenie działalności w postaci tworzenia nowego oddziału. Z pozoru mało ważną kwestią, ale w praktyce dość istotną, jest jego nazwanie. Czy nazwa oddziału może być dowolnie ustalona przez samego przedsiębiorcę? Czy są jakieś przepisy, które regulują tę kwestię?

Nie puszczaj wodzy fantazji - nazwa oddziału wynika z przepisów prawa

Niektórzy z przedsiębiorców tworząc oddział chcieliby użyć swojej kreatywności również przy określaniu jego nazwy. Czy jednak mogą sobie pozwolić na całkowitą dowolność? Otóż nie. Fantazję powinni trzymać na wodzy, a to za sprawą przepisów Kodeksu cywilnego. Artykuł 436 stanowi, że: firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie "oddział" ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę. Zatem firma będąca oddziałem osoby prawnej, np. spółki z o.o., czy też spółki akcyjnej, powinna składać się przede wszystkim z obowiązkowych elementów takich jak:

  • pełna nazwa osoby prawnej - czyli jednostki macierzystej;

  • określenie “oddział”;

  • miejscowość, w której oddział ma siedzibę.

Kodeks cywilny zatem nie przewiduje wprost dodatkowych elementów w nazwie oddziału prócz tych wymienionych treści aktu prawnego.

Nazwa oddziału zawierająca dodatkowe oznaczenia

Wciąż niejednoznaczne są poglądy na temat tego, czy firma spółki może poza wskazanymi jako obligatoryjne elementy jej nazwy zawierać dodatkowe oznaczenia identyfikujące oddział przedsiębiorcy. Większość podatników uważa, że taka praktyka jest możliwa. Zwykle jednak nie chodzi o dodawanie “fikuśnych” nazw, ale o dodanie określenia, które pozwoli na lepszą identyfikację oddziału - trafniejszą jego charakterystykę. Dlatego też często spotykaną praktyką jest używanie dodatkowych elementów w nazwie określających region, w którym oddział działa (wojewódzki, miejski, okręgowy) bądź też określeń w postaci przymiotników wskazujących na przedmiotowe zróżnicowanie działalności (usługowy, handlowy, transportowy). Zdarza się również, że firmy dopisują do oddziałów ich liczbę porządkową I, II, III, która zwykle oznacza kolejność powstawania nowych powiązanych z firmą główną form działalności i pozwala na ich rozróżnienie.

Druga grupa przedsiębiorców przyjmuje stanowisko, które nakazuje ściśle trzymać się treści przepisów i nie wykraczać poza ich ramy. Kodeks cywilny wymaga pełnej nazwy firmy, określonej dodatkowo jako “oddział” z podaniem miejscowości, w której ten się znajduje. Oddział pomimo tego, że jest organizacyjnie, technicznie i finansowo wyodrębniony, nie posiada odrębnej podmiotowości prawnej. W związku z tym według niektórych, powinien tylko i wyłącznie odzwierciedlać brzmienie firmy przedsiębiorcy wraz z dodatkowym określeniem, o którym mowa w przepisach Kodeksu cywilnego - “oddział” i jego siedziba.

Nazwa oddziału zatwierdzana przez sąd

Różne stanowiska co do określenia nazwy oddziału przedsiębiorstwa weryfikuje sąd dokonując wpisu oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego. W praktyce, jeżeli nazwa oddziału zawiera wszystkie ustalone przepisami elementy, a dodatkowo uwzględnia określenie indywidualne dla firmy, zwykle jest akceptowana przez organy sądowe. Istotnym jest aby stosowana nazwa oddziału nie wprowadzała innych w błąd.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów