0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nazwa skrócona - czy może pomóc w rozwoju przedsiębiorstwa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorstwa działające w określonych formach organizacyjno-prawnych mają możliwość, poza korzystaniem z pełnej nazwy firmy, stosować nieco krótszą formę. Przy wypełnianiu stosu dokumentów, nazwa skrócona znacznie ułatwia i przyśpiesza pracę.

Nazwa skrócona 

Obowiązkowym elementem, jaki musi się pojawić w nazwie firmy jednoosobowej, jest imię i nazwisko właściciela. Jeżeli zakładający firmę chce, może dodać do tego jeszcze element charakteryzujący samo przedsiębiorstwo. Na przykład Jan Nowak, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, produkującą przetwory, może nadać swojemu przedsiębiorstwu nazwę „Przetworzone”. Wówczas pełna nazwa firmy będzie brzmiała PRZETWORZONE Jan Nowak. Zgodnie z prawem, na fakturach, umowach, pismach sądowych i innych ważnych dokumentach, w nazwie firmy musi widnieć przynajmniej imię i nazwisko właściciela (można umieścić przy tym dodatkowe określenie), zaś w codziennym użytku, to znaczy na pieczątkach, czy na papierze firmowym będzie mogła być użyta nazwa skrócona firmy, tzn. „Przetworzone”.

Nazwa skrócona w spółce cywilnej

W przypadku nazwy spółki cywilnej rzecz jest nieco bardziej złożona. Spółka cywilna nie posiada bowiem osobowości prawnej, nie jest więc przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są za to wspólnicy, których łączy umowa spółki cywilnej. Zgodnie z przepisami polskiego prawa gospodarczego pełna nazwa spółki cywilnej powinna składać się z imion i nazwisk kolejno wymienionych wspólników wraz z dopiskiem „spółka cywilna”. Z uwagi na to, że niekiedy liczba wspólników jest duża, ustawa dopuszcza skrócenie imion w zapisie, do pierwszych ich liter. W skróconej nazwie dopisek „spółka cywilna” można zamienić na ustawowy „s.c.”. Ponadto, do powstałej nazwy firmy, wspólnicy dodać mogą element charakteryzujący organizację. W przypadku spółki cywilnej, dane na fakturach i podobnych dokumentach można umieszczać również w formie skróconej nazwy firmy (o ile dane zgadzać się będą z tymi podanymi w formularzu rejestracyjnym). Przykład: Jan Nowak i Mariusz Czapla podpisują umowę spółki cywilnej, zajmującej się handlem artykułami ogrodowymi o nazwie „Macgardner”. Pełna nazwa ich firmy będzie brzmieć „Macgardner – J. Nowak M. Czapla spółka cywilna”, zaś nazwa skrócona może brzmieć „Macgardner s.c.” i używac jej można jedynie w użytku codziennym.

Nazwa skrócona w spółce osobowej

Zgodnie z polskim prawem, nazwa każdej spółki osobowej musi zawierać nazwisko co najmniej jednego wspólnika oraz obligatoryjne oznaczenie formy organizacyjno-prawnej firmy. Spółka jawna – skrót „Sp. j.”, spółka partnerska – skrót „Sp. p.”, spółka komandytowa – skrót „Sp. k.”, spółka komandytowo-akcyjna – skrót „SKA”. W przypadku każdej z nich, na co dzień dopuszczalne jest używanie nazwy firmy, stworzonej dodatkowo, w celu zwiększenia cech wyróżniających. Trzeba jednak pamiętać, że na fakturach i innych ważnych dokumentach należy wpisywać pełną nazwę, zgodną z tą widniejącą w KRS (dopuszcza się użycie jedynie skrótów form organizacyjno-prawnych). Dla przykładu – wspomniani wcześniej  Jan Nowak i Mariusz Czapla są prawnikami i właśnie założyli spółkę partnerską o nazwie NOBILIUS. Pełna nazwa firmy brzmieć więc będzie NOBILIUS Jan Nowak Mariusz Czapla spółka partnerska.

Nazwa skrócona w spółkach kapitałowych

Zarówno w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również spółki akcyjnej, istnieje możliwość stosowania skróconej formy tych zapisów – kolejno „z o.o.” oraz „S.A.”. Korpus nazwy może być obrany dowolnie (zgodnie jednak z przepisami dotyczącymi tworzenia nazw). Przykładowo: spółka kapitałowa o nazwie „INVENT” będzie w pełnej nazwie brzmieć INVENT spółka akcyjna, a nazwa skrócona tej firmy INVENT S.A.

Nazwa skrócona - podsumowanie

Skrócone nazwy firm to spore udogodnienie dla przedsiębiorców. Trzeba jednak uważać, ponieważ nie wszędzie można ich używać. Na fakturach, umowach czy też pismach urzędowych ZAWSZE używać trzeba pełnych nazw firm, zgodnie z zapisem w rejestrze. Przepisy dotyczące nazewnictwa firm znajdują się w kodeksie cywilnym oraz kodeksie spółek handlowych i to tam warto szukać szczegółowych regulacji dotyczących każdej z form organizacyjno-prawnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów