Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Przedsiębiorca w sądzie

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może występować przed sądem zarówno jako powód jak i jako pozwany. Nie ma obowiązku powoływania pełnomocników w postaci adwokata czy radcy prawnego. Należy mieć wówczas świadomość choćby podstawowych zasad reprezentowania przed sądem swojego stanowiska. Brak powołania profesjonalnego pełnomocnika nie zwalnia bowiem przedsiębiorcy z posiadania podstawowej wiedzy prawnej. Jak sobie zatem poradzić? Przeczytaj i dowiedz się, jak powinien zachować się przedsiębiorca w sądzie!

Istotnym jest by przejąć inicjatywę

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że sąd zwykle nie wykazuje inicjatywy w celu dojścia do prawdy. Należy więc samemu formułować i zgłaszać twierdzenia oraz posiadać i przedstawiać dowody mogące przyczynić się do udowodnienia racji przedsiębiorcy.

To przedsiębiorca zobowiązany jest do udowodnienia słuszności przyjętego stanowiska, a nie sąd.

Nie należy bać się wypowiadać

Każdej ze stron uczestniczących w procesie przysługuje prawo odniesienia się do wystosowanych przez przeciwnika twierdzeń. Należy zatem uważnie słuchać co druga strona ma do powiedzenia. Pozwoli to ustosunkować się do argumentów przeciwnika i wyrazić własną opinię na ich temat.

Nie należy zwlekać z przedstawieniem dowodów

W postępowaniu przed sądem gospodarczym powód dowody w sprawie (odpisy dokumentów) powinien już złożyć wraz z wnioskiem o pozew, jako załączniki. Późniejsze wniesienie dowodów jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Pozwany na zebranie dowodów ma 14 dni od dnia, w którym doręczono pozew. W tym bowiem terminie jest zobowiązany złożyć odpowiedź, w której powoła się na określone dowody stanowiące załącznik do odpowiedzi na pozew.

Wnoszenie dowodów już w trakcie procesu może być uznane przez sąd jako przedłużanie postępowania sądowego i z jego decyzji mogą  zostać odrzucone.

Odpowiedź na otrzymany pozew

Choć nie zawsze istnieje obligatoryjny obowiązek udzielenia odpowiedzi na pozew to jednak przedsiębiorca powinien przedstawić własne stanowisko w sprawie i podeprzeć je dowodami. Nawet w przypadku gdy są one dla pozwanego przedsiębiorcy oczywiste należy je przedstawić, aby umożliwić sądowi pogląd na sprawę. Dodatkowo pojawia się tu kwestia praktyczna. Przedsiębiorca przygotowując odpowiedź na pozew przygotowuje się równocześnie do samego już procesu. Nawet gdy sprawa jest oczywista warto przemyśleć jakie argumentu przytoczyć aby w ocenie sądu niepodważalnie potwierdzały słuszność stanowiska przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca występujący w sądzie bez powoływania wykwalifikowanych reprezentantów musi zatem zapoznać się z podstawowymi przepisami prawa i obowiązującymi w sprawach sądowych terminami. Brak reprezentujących go specjalistów nie zwalnia go z posiadania podstawowej wiedzy i nie może być tłumaczeniem w przypadku niewywiązania się z podstawowych terminów i obowiązków.