0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nazwa skrócona firmy na fakturze a prawo do odliczenia podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rok 2013 jest rokiem wielu zmian w zakresie podatków, zarówno dochodowym jak i VAT. W związku z tymi modyfikacjami wielu podatników zastanawia się czy na fakturze może znajdować się nazwa skrócona firmy i czy jej umieszczenie nie pozbawi ich prawa do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony.

Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast jeżeli chodzi o kwestię danych jakie powinna zawierać faktura zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Finansów m.in. w sprawie wystawiania faktur. Par. 5 ust. 1 pkt. 3 wskazuje, że na fakturze należy zawrzeć imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Generalnie, regulacje te nic nie mówią na temat tego czy ma to być nazwa pełna, czy dopuszczalna jest nazwa skrócona.

W związku z powyższym należałoby odnieść  się do informacji podawanych na formularzu rejestracyjnym VAT-R. Jeżeli podatnik niebędący osobą fizyczną uzupełnił zarówno pole dotyczące nazwy pełnej jak i skróconej wówczas, gdy na fakturze znajduje się nazwa skrócona ujęta na druku rejestracyjnym podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z takiej faktury.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nazwą firmy jest imię i nazwisko przedsiębiorcy w związku z tym te dane są obligatoryjne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów