Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Długi spadkowe i dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

 Rodzaje przyjęcia spadku

W polskim prawie spadkowym wyróżniamy dwa rodzaje przyjęcia spadku:

  1. Proste przyjęcie spadku

  2. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Długi spadkowe - dziedziczenie

Poprzez przyjęcie spadku wprost, spadkobierca dziedziczy zarówno aktywa jak i pasywa wchodzące w skład majątku, tym samym ponosi całkowitą odpowiedzialność za długi spadkodawcy. Wierzyciel w takim przypadku może żądać od spadkobiercy całkowitej spłaty długu z całego jego majątku.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest niewątpliwie korzystniejszym rozwiązaniem dla spadkobiercy, ponieważ jego odpowiedzialność w przypadku długów spadkowych jest ograniczona do wysokości wartości majątku otrzymanego spadku a co za tym idzie wierzyciel może zażądać spłaty zobowiązań tylko do wysokości majątku spadkowego a spadkobierca nie musi zatem spłacić długów z osobistego majątku.

Przed wejściem w życie nowelizacji kodeksu cywilnego, spadkobierca dziedziczył spadek wprost jeżeli po upływie 6 miesięcy od dowiedzenia się o otrzymaniu spadku nie poczynił żadnych kroków w tym przedmiocie ( np. nie odrzucił spadku ) a jedynie istniał wyjątek przewidziany dla osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, dla osób, co których istnieją podstawy do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia oraz co do osób prawnych, które miały przywilej przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przepisy zmieniające sposób dziedziczenia długów spadkowych weszły w życie 18 października 2015 roku i od tej chwili zasadą jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza to, że długi spadkowe ograniczane są do wysokości spadku.