0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Spółka cywilna - odpowiedzialność wspólników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Spółka cywilna jest spółką nieposiadającą osobowości prawnej. Ta forma prowadzenia działalności regulowana jest przez kodeks cywilny. Charakterystycznym dla tej spółki jest łatwość założenia oraz niskie koszty rejestracji, ale także fakt pełnej odpowiedzialności wspólników. Ponadto spółka cywilna, nie posiadając osobowości prawnej, nie może występować przed sądem, zaciągać zobowiązań czy też posiadać własnego majątku. Wszystkich tych czynności dokonują jej wspólnicy, czyli to oni zaciągają zobowiązania, mogą być stroną w postępowaniu sądowym i jednocześnie są współwłaścicielami majątku wniesionego do spółki czy też wypracowanego przez nią w ramach jej działalności.

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie i bez limitów. Oznacza to, że ich odpowiedzialność nie ogranicza się jedynie do określonej wysokości kapitału, czy też wniesionego wkładu, ale odpowiadają całym (również prywatnym) majątkiem. Nie ma także znaczenia w jaki sposób powstało zobowiązanie i w wyniku działania którego ze wspólników. Wszyscy ponoszą odpowiedzialność wspólnie. Tak więc wspólnicy spółki cywilnej w takiej samej mierze mają prawo do reprezentowania spółki, podejmowania decyzji czy zaciągania zobowiązań jak i ponoszą odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki i działania pozostałych wspólników.

W sytuacji gdy spółka cywilna nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, wierzyciel musi pamiętać, że nie może pozwać spółki cywilnej, gdyż jest to de facto jedynie umowa. Musi on pozwać bezpośrednio jej wspólników.

Co więcej w przypadku spółki cywilnej:

  • wierzyciel może domagać się spełnienia całości świadczenia zarówno od wszystkich wspólników bądź tylko od jednego z nich;

  • wierzyciel może dochodzić swoich praw zarówno z majątku spółki jak i z prywatnych majątków wspólników;

  • jeśli zobowiązanie zostanie spełnione np. tylko przez jednego wspólnika to ma on prawo do tzw. regresu czyli rekompensaty od pozostałych wspólników.

Przed odpowiedzialnością nie uchroni wspólnika nawet wystąpienie ze spółki. Jeśli zobowiązanie powstało w czasie kiedy był jej wspólnikiem to odpowiada za nie również po wystąpieniu ze spółki. Podobnie w przypadku kiedy do spółki przystępuje nowy wspólnik, jeśli w momencie jego dołączenia do spółki, posiadała ona zobowiązania czy długi, to również za nie wspólnik będzie odpowiadał. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów