0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy sprzedaż na Allegro staje się działalnością?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od dłuższego czasu można zauważyć ciągły wzrost popularności portali aukcyjnych, na których zarówno firmy, jak i osoby prywatne oferują różne przedmioty, a nawet usługi. Do najczęściej odwiedzanych zaliczamy Allegro.pl oraz rosnącego w siłę konkurenta - Ebay.pl. Przedsiębiorstwa chętnie rozszerzają swoją działalność o nowy kanał dystrybucji - internet - gdyż jest to szybka metoda pozyskania klientów. Wykorzystują go także osoby prywatne, które powinny uważać, aby sprzedaż na Allegro, która przynosi wysokie dochody nie została odebrana jako wykonywanie działalności gospodarczej.

Zalety sprzedaży przez internet

Sprzedaż przez internet stała się dziś pewnego rodzaju standardem. Zamiast stać w popołudniowych kolejkach do kasy po zakończonym dniu pracy, wystarczy jedynie włączyć komputer, wejść na stronę internetową sklepu, w którym zamierzamy zrobić zakupy, zamówić interesujące nas artykuły - i gotowe. Kurier za niewielką opłatą dostarczy nam zakupy nawet pod same drzwi mieszkania.

W sytuacji gdy chcemy pozbyć się zalegających w mieszkaniu od wielu lat starych urządzeń, przedmiotów, mebli - innymi słowy gratów - najlepszym rozwiązaniem będzie wystawienie ich na aukcję. Rozwiązanie to jest z pewnością korzystniejsze niż oddanie sprzętu do lombardu lub do skupu, gdyż sami możemy podyktować cenę. Warto w tej kwestii zachować czujność, a także być świadomym, że długotrwała i systematyczna sprzedaż na Allegro, przynosząca duże zyski będzie odebrana przez organy skarbowe jako działalność gospodarcza, co może doprowadzić do konieczności jej rejestracji oraz opodatkowania uzyskanych przychodów. Co istotne, w takim przypadku będziemy ponosić odpowiedzialność nie tylko karnoskarbową, ale także karną.

Kiedy sprzedaż na Allegro będzie działalnością?

W tej kwestii należy odnieść się do przepisów zawartych w Ustawie Prawo Przedsiębiorców, która określa, czym jest działalność gospodarcza. Zgodnie z brzmieniem art. 3 - działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. 

Kluczowe znaczenie mają tutaj słowa  "zorganizowana" i "ciągła". Jeżeli organy skarbowe zobaczą, iż dany użytkownik portalu nie prowadzi działalności w CEIDG, ale dokonuje ciągłej sprzedaży (na bieżąco wystawia nowe aukcje oraz uzyskuje z nich pożytki), wówczas mogą go oskarżyć o prowadzenie działalności bez zgłoszenia oraz nieujawnianie źródeł przychodów.

Uwaga!

Ustawa Prawo Przedsiębiorców, w art. 5 stanowi, że "Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, (...) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej."

Oznacza to, że nie każdy przypadek sprzedaży na Allegro należy zarejestrować jako działalność gospodarczą w CEIDG. Taki obowiązek istniał do 30.04.2018, czyli do czasu wejścia w życie Konstytucji biznesu, która zniosła taką konieczność.

Jeśli przychody ze sprzedaży na Allegro, nawet jeśli jest to działalność ciągła i zorganizowana nie przekraczają miesięcznie 1050 zł (50% minimalnego wynagrodzenia w bieżącym roku), to takiej działalności nie trzeba rejestrować w CEIDG - w języku potocznym dla takich sytuacji przyjęło się określenie firma na próbę

Natomiast, jeśli przychody przekroczą limit 1050 zł miesięcznie, wtedy sprzedaż na Allegro powinna być potraktowana jako działalność gospodarcza, czyli należy ją zarejestrować w CEIDG i wywiązywać się z obowiązków, jakie są nałożone na przedsiębiorców.

Jakie konsekwencje sprzedaży na Allegro?

W przypadku wykrycia prowadzenia niezgłoszonej działalności gospodarczej oraz czerpania z tego tytułu korzyści (zysku) oskarżony podlega nie tylko odpowiedzialności karnej skarbowej, ale także odpowiedzialności karnej z tytułu nieopłacenia należności publicznoprawnych. Innymi słowy - osoba, która prowadzi firmę bez jej zgłoszenia, będzie zobowiązana do odprowadzenia zaległego podatku wraz z odsetkami.

Co ważne, stawka zryczałtowanego podatku dochodowego wynosi w takiej sytuacji 75% wysokości dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów