0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Elektroniczne postępowanie upominawcze a egzekucja z tytułu wykonawczego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Egzekucja na podstawie tytułu wykonawczego wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym odbywa się na tych samych zasadach co zwykłe wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jednakże, jako że klauzula wykonalności jest w postaci elektronicznej, postępowanie przebiega w nieco inny sposób.

Po co właściwie jest EPU czyli elektroniczne postępowanie upominawcze?

Kodeks postępowania cywilnego zawiera przepisy, które regulują elektroniczne postępowanie upominawcze. Dzięki takiemu rozwiązaniu, sądy zostały odciążone od przeprowadzania drobnych i nieskomplikowanych spraw, gdzie nie jest koniecznym przeprowadzenie postępowania dowodowego. Ponadto ma to na celu zapewnienie szybszego i skuteczniejszego odzyskiwania wierzytelności. Jednakże sprawa przeprowadzona w elektronicznym postępowaniu upominawczym może zostać przeprowadzona tylko na wyraźny wniosek powoda. Ustawodawca przewidział także masowe powody, których należności są łatwe do stwierdzenia (rachunki, faktury).

W jaki sposób przebiega egzekucja w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Istnieją dwa sposoby na wszczęcie postępowania egzekucyjnego po zakończeniu postępowania przed e-Sądem. Pierwszy nie wymaga posiadania konta na platformie elektronicznego postępowania upominawczego. Wystarczy, aby wierzyciel posiadał tytuł wykonalności w formie elektronicznej. Jeśli pełnomocnik, z którego usług korzysta wierzyciel nie posiada konta na platformie elektronicznego postępowania upominawczego, wystarczy jedynie jeśli wierzyciel będzie posiadał wydruk weryfikujący posiadanie tytułu wykonawczego. Takowy wydruk należy następnie złożyć razem z wnioskiem egzekucyjnym w kancelarii komornika. Potem komornik będzie mógł wszcząć postępowanie egzekucyjne, jednak musi on wcześniej sporządzić stosowną adnotację, iż egzekucja odbywa się w systemie elektronicznego postępowania egzekucyjnego.

 

Podobne
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów