0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty rejestracji samochodu sprowadzonego z Niemiec

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Unia Europejska gwarantuje otwarte granice i swobodny przepływ kapitału, dzięki czemu bez problemu można zawierać zagraniczne transakcje. Polscy podatnicy bardzo często sprowadzają samochody z Niemiec. Z jakimi formalnościami i opłatami się to wiąże w Polsce? Jak rozliczyć koszty rejestracji samochodu sprowadzonego z Niemiec? Czy mogą być one kosztem uzyskania przychodu? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

Koszty rejestracji samochodu sprowadzonego z Niemiec - ile wynoszą?

Badanie techniczne pojazdu

Pozytywny wynik badania diagnostycznego jest jeden z warunków potrzebnych do zarejestrowania pojazdu. Jeśli samochód posiada niemieckie tablice rejestracyjne, należy udać się bezpośrednio do stacji diagnostycznej na obowiązkowy przegląd. Jeśli nie - należy udać się do wydziału komunikacji Urzędu Miasta, aby nabyć czasowe tablice. 

Koszt tablic + ubezpieczenie: ok. 75-100 euro.

Opłaty rejestracyjne

Koszty rejestracji, które wiążą się ze sprowadzonym samochodem z Niemiec to:

  1. stała opłata ekologiczna -  500 zł (zwolnieni z tej opłaty od 2016 roku są nabywcy indywidualni oraz właściciele komisów),
  2. akcyza - dla samochodów posiadających silnik o pojemności poniżej 2000 cm3 akcyza wynosi 3,1% ceny pojazdu, natomiast jeśli samochód wyposażony jest w silnik o większej pojemności, podatek wynosi już 18,6% ceny pojazdu,
  3. tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych przez tłumacza przysięgłego, które następnie składa się do Urzędu Skarbowego - około 150 zł.

Opłaty w Urzędzie Komunikacji

W Urzędzie Komunikacji należy wnieść opłaty za:

  • kartę pojazdu,
  • nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
  • komplet nalepek legalizacyjnych na tablice,
  • tablice rejestracyjne,
  • pozwolenie czasowe oraz
  • tzw. opłatę ewidencyjną.

Koszt - zazwyczaj nie więcej niż 250 zł.

Dodatkowo w Urzędzie Komunikacji należy złożyć wszystkie dotychczas otrzymane dokumenty oraz wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.

Koszty rejestracji samochodu niewprowadzonego do ewidencji ŚT (prywatnego)

Zgodnie z ogólną definicją kosztu uzyskania przychodu na mocy art. 22 ustawy o PIT są to koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Wyjątek stanowią koszty wymienione w art. 23 ustawy o PIT, które co do zasady nie mogą być kosztem firmowym.

Najistotniejszą kwestią w zakwalifikowaniu kosztów rejestracjisamochodu, który nie jest środkiem trwałym w firmie, jest określenie, czy taki wydatek ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. W każdym przypadku, jeżeli dany koszt zostanie zakwestionowany przez urząd skarbowy, odpowiedzialność za racjonalne uzasadnienie jego poniesienia i związku z działalnością spada na podatnika.

Jeśli koszty rejestracji spełniają powyższe warunki, podatnik może je zaksięgować bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu w kol 13 KPiR - Pozostałe wydatki. Księgowania dokonuje się dopiero wtedy, gdy koszty rejestracji zostaną faktycznie poniesione, a więc na podstawie potwierdzeń zapłaty, które w tym przypadku mogą stanowić dowody księgowe.

Koszty rejestracji samochodu - środka trwałego

W przypadku samochodu, który jest środkiem trwałym, nie ma wątpliwości co do tego, że koszty rejestracji to wydatek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Księgowanie uzależnione jest jednak od tego, kiedy koszty te zostały poniesione - przed czy po wprowadzeniu pojazdu do ewidencji środków trwałych.

Koszty rejestracji poniesione przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych zwiększają jego wartość początkową. Tym sposobem ich koszt rozłożony jest w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne (składają się na wartość początkową, od której naliczana jest amortyzacja).

Zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość początkowa środków trwałych ustalana jest w zależności od sposobu ich nabycia lub wejścia w ich posiadanie. W przypadku odpłatnego nabycia jest to kwota należna zbywcy, powiększona o ewentualne koszty związane z zakupem środka trwałego, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania.

Za środki trwałe uważa się stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
-budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,  
-maszyny, urządzenia i środki transportu,
-inne przedmioty,
które dodatkowo spełniają poniższe warunki:
-przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok, 
-będą wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Koszty rejestracji poniesione dopiero po wprowadzeniu samochodu do ewidencji ŚT nie zwiększają jego wartości początkowej, a księgowane są bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu w kol. 13 KPiR - Pozostałe (w limicie 75% jeśli samochód jest wykorzystywany mieszanie tj. firmowo-prywatnie lub 100% jeśli jest wykorzystywany tylko do działalności).

Podsumowując, aby koszty rejestracji samochodu sprowadzonego z Niemiec zostały zakwalifikowane do kosztów firmowych, muszą spełniać określone warunki. Pierwszym z nich jest spełnienie definicji kosztu uzyskania i przychodu i związek z działalnością, drugim - to, że muszą zostać faktycznie poniesione.

Koszty rejestracjisamochodu prywatnego w kosztach firmowych wzbudzają więcej wątpliwości aniżeli koszty dotyczące środka trwałego, ale nie zostały całkowicie wykluczone z katalogu kosztów podatkowych. Z kolei sposób księgowania kosztów rejestracji środka trwałego uzależniony jest od momentu, w którym zostały poniesione - przed czy po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych. Wówczas albo zwiększają jego wartość początkową, albo księgowane są bezpośrednio do KPiR jako Pozostałe wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów