Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup samochodu osobowego o niewielkiej wartości

Prowadzę niewielką firmę i mam okazję zakupić samochód osobowy za niewielką kwotę 2 500 zł. Przewiduję okres użytkowania dłuższy niż rok. Czy będzie to mój środek trwały? Czy muszę go amortyzować?

                                        Marek, Gliwice

 

Zakup samochodu osobowego o wartości do 3.500 zł można do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć na dwa sposoby:

  • wprowadzenie środka trwałego do ewidencji oraz poddanie go amortyzacji (ze względu na niską wartość możliwa jest amortyzacja jednorazowa),

  • zaliczenie wydatku na zakup niskowartościowego środka trwałego bezpośrednio do kosztów firmowych.

Wybór sposobu ujęcia takiego wydatku w kosztach należy do podatnika. W tym przypadku korzystniejsze jest jednak wprowadzenie zakupionego samochodu osobowego o wartości do 3.500 zł do ewidencji środków trwałych oraz poddanie go amortyzacji jednorazowej. Dzięki wprowadzeniu samochodu do ewidencji możliwe będzie bezpośrednie rozliczanie kosztów związanych z jego eksploatacją (zakup paliwa, części, koszty parkingu itp.).

Jeśli natomiast podatnik nie zdecyduje się na wprowadzenie samochodu osobowego o wartości do 3.500 zł do ewidencji środków trwałych firmy - wystąpi konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki. Wydatki eksploatacyjne będą wówczas zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do wysokości limitu kilometrówki (kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu).