0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata rejestracyjna samochodu - czy zwiększa wartość początkową?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy przedsiębiorca, który kupuje do swojej firmy samochód, jest zobowiązany do zapłacenia opłaty rejestracyjnej. Istotną kwestią jest tutaj, czy opłata rejestracyjna może zostać wliczona do wartości początkowej środka trwałego, czy też należy rozliczyć ją bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Sprawdźmy!

Czym jest opłata rejestracyjna?

Opłata rejestracyjna to w świetle prawa zbiór wydatków, które należy ponieść w celu użytkowania pojazdu. W jej skład wchodzą:

  • opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego,

  • opłata za zakup tablic rejestracyjnych,

  • opłata ewidencyjna,

  • znaki legalizacyjne,

  • nalepka kontrolna,

  • pozwolenia czasowe,

  • opłata recyklingowa (tylko dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy).

Opłata rejestracyjna jako zwiększenie wartości środka trwałego

W odpowiedzi na interpelację z dnia 21 listopada 2019 roku Minister Finansów poinformował, że opłata rejestracyjna jest zaliczana do kosztów podatkowych zwiększających wartość początkową środka trwałego tylko wtedy gdy koszty rejestracji zostały poniesione przed oddaniem samochodu osobowego do użytkowania i wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych. 

Zgodnie z art. 22g ustawy o PIT za wartość początkową środka trwałego uważa się cenę ich nabycia, zaś za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty związane z zakupem poniesione przed dniem przekazania środka trwałego do używania. Do takich kosztów zalicza się w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze czy opłat notarialnych i skarbowych. 

Od wartości początkowej środka trwałego, powiększonej o wyżej wymienione koszty dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Należy zaznaczyć, że wydatek dotyczący samochodu osobowego jest uwzględniany w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne.

Jak powinna być zaksięgowana opłata rejestracyjna w wfirma.pl?

Jeżeli opłata rejestracyjna została poniesiona przed wprowadzeniem pojazdu do ewidencji środków trwałych w systemie wfirma.pl to podczas księgowania faktury za zakup samochodu koszt związany z opłatą rejestracyjną należy dodać do jego wartości początkowej. W tym celu należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (bez VAT) » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO - "KŚT. 741"/ ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - "KŚT. 742". Po uzupełnieniu wymaganych pól wartość poniesionej opłaty rejestracyjnej należy wprowadzić w polu Wart. początkowa +.

Opłata rejestracyjna a wartość początkowa pojazdu

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów